Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De bso gaat weer open. Hoe pak je dat aan?

Vanaf maandag is de bso weer open, onder dezelfde coronacondities als het onderwijs. Maar hoe pak je dat aan, na maanden van sluiting? Brancheorganisaties BMK, BK en BOinK stelden een stappenplan op.
© kate_sept2004 / Getty Images / iStock

De volledige heropening van de bso’s vraagt om een locatie-specifiek plan, aldus de brancheorganisaties. Dit met als doel het aantal contactmomenten, en daarmee de kans op besmetting, zo laag mogelijk te houden.

Elke bso stelt vóór opening dit locatie-specifieke plan op en deelt dit met medewerkers, oudercommissie en ouders. Waar aan de orde, wordt het plan ook ter advies aan personeelsvertegenwoordiging en oudercommissie voorgelegd. Ook worden kinderen geïnformeerd over de afspraken op hun locatie.

Er worden voorafgaand aan de opening van de BSO geen eisen gesteld aan de inhoud of het aantal van de te nemen maatregelen. Daarom geldt het devies: Doe wat kan!

In het locatieplan komen in ieder geval de volgende onderdelen aan bod:

 1. Hoeveel verschillende scholen en klassen de locatie bedient en hoe (indien mogelijk) het mixen tussen de verschillende scholen en evt. klassen ingeperkt kan worden
 2. Het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en de groepsindeling en hoe (indien mogelijk) het mixen van de kinderen en/of groepen ingeperkt kan worden
 3. Het aantal medewerkers en de samenstelling van het team en hoe (indien mogelijk) het mixen van verschillende medewerkers ingeperkt kan worden
 4. De fysieke locatie die zij tot hun beschikking hebben en of en hoe door effectief en efficiënt gebruik van binnen- en buitenruimte het mixen van groepen kinderen ingeperkt kan worden.

Voor het opstellen van dit locatiespecifieke plan kun je een door de brancheorganisaties ontwikkeld stappenplan. De organisaties benadrukken dat de stappen in onderstaande volgorde moeten worden doorlopen. Op die manier wordt gewerkt van maatregelen met grote impact naar maatregelen met een kleinere impact en wordt er dus waar dat mogelijk is steeds verder verfijnd.

Stap 1: maak een analyse van de situatie op de bso-locatie van voor de lockdown, per dag van de week.

De gegevens uit deze inventarisatie maken inzichtelijk hoe de bso-populatie eruit ziet. Maak hiervoor voor elke dag van de week een inventarisatie van:

 • Het aantal scholen en klassen dat door de bso wordt bediend
 • De groepsindeling
 • De leeftijd van de kinderen
 • Het aantal in te zetten pedagogisch medewerkers
 • Het aantal te gebruiken binnen- en buitenruimtes

Stap 2: Stel een groepsindeling voor de eigen bso-locatie op

Stel op basis van de inventarisatie van stap 1 een gewijzigde groepsindeling voor de bso-locatie op, waarbij  het mixen van kinderen van verschillende scholen en schoolklassen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Hou hierbij rekening met:

 • Kinderen van verschillende scholen en klassen
 • Kinderen naar leeftijd
 • Denk eraan de nieuwe groepsindeling te delen met ouders en kinderen en op te nemen in het pedagogisch beleidsplan

Stap 3: Stel een indeling van de inzet van het personeel op

Stel op basis van de inventarisatie van stap 1 en de groepsindeling bij stap 2 een indeling van de pedagogisch medewerkers op, waarbij de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk vaste groepen kinderen zien.

Denk hierbij aan:

 • De inzet van vaste pedagogisch medewerkers
 • De inzet van invalkrachten
 • De inzet van overige krachten op de locatie
 • De mentorverdeling van de kinderen en deel deze zo nodig opnieuw in

Stap 4: Stel een  indeling op voor het gebruik van beschikbare ruimte

Stel op basis van de inventarisatie van stap 1, de groepsindeling bij stap 2 en de personeelsindeling bij stap 3 een indeling op van de beschikbare ruimtes.

Denk hierbij aan:

 • Hoe gebruik kan worden gemaakt van de bestaande binnen- en buitenruimtes waarbij kinderen van de verschillende basisgroepen zo min mogelijk mixen, waarbij de nadruk ligt op zoveel mogelijk buitenspelen.
 • Mogelijk (tijdelijk) gebruik maken van nieuwe ruimtes (denk eraan deze dan ook mee te nemen in het Veiligheids- en gezondheidsplan)
 • Het mogelijk opdelen van bestaande binnenruimtes.
 • Toegankelijkheid van de verschillende ruimtes

Stap 5: Stel een activiteitenaanbod op

Stel een activiteitenaanbod op waarbij rekening wordt gehouden met de groepsindeling, indeling van personeel en het slim gebruik maken van de verschillende binnen- en buitenruimtes, waarbij het mixen van kinderen uit de verschillende basisgroepen wordt beperkt.

Denk hierbij aan:

 • Roulerende activiteiten zodat er divers aanbod is
 • Werk waar mogelijk met tijdsblokken
 • Speciale aandacht voor buitenactiviteiten
 • Stabiele inzet van medewerkers (waarbij mixen tussen medewerkers onderling en met verschillende kinderen zoveel mogelijk wordt vermeden)

 Stap 6: Kijk welke overige locatie-specifieke maatregelen er getroffen kunnen worden

Denk aan specifieke locatieomstandigheden zoals:

 • Looproutes
 • Ophalen van kinderen op scholen door medewerkers, let met name op bij vervoer in busjes
 • Ophalen van kinderen door ouders (zonder locatie te betreden)
 • Overige maatregelen uit het generiek kader & protocol kinderopvang

Meer informatie over het stappenplan vind je op de site van de BK en van de BMK.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.