Vakblad Kinderopvang

Kerstverhaal LUCKY

Dingdong! De deurbel. 'Precies op tijd!' Julie springt op van de bank. Dat zullen vast opa en oma zijn. Die komen voor de kerstmaaltijd. De kamer is prachtig versierd en de hele tafel staat vol lekkers. 'Ga jij maar open doen', zegt papa, en Julie rent al. Het is altijd leuk als opa en oma er zijn.

Thema: Feestmaand

De laatste maand van het jaar is zoals gebruikelijk dé feestmaand van het jaar. Sinterklaas is al voorbij als dit tijdschrift komt, daarom wat leuke tips voor kerstmis en voor oud en nieuw. Zodat we er een hele sfeervolle en gezellige maand van kunnen maken. Want daar staat december bekend om! En laten we - oe, oe, oe, oe, oe! - ook niet vergeten om de Dag van de Aap te vieren!

Oud & nieuw

Een einde is meestal tegelijk een nieuw begin. Daarom hoort Oud bij Nieuw. Het oude jaar eindigt en het nieuwe jaar begint. Rond de jaarwisseling is er tijd om terug én vooruit te kijken. Dat gaan we doen met de 8-plussers. Het einddoel is om uiteindelijk een goede-voornemens-kalender te maken en wenskaartjes om rond te sturen.

Mijn locatie

Jeanne Brouwer is vestigingsmanager bij CompaNanny. Ze geeft leiding aan drie locaties in Amsterdam met bso's en VVE-peuterdagverblijven. 'Ik ben een beetje de bso-specialist.'

‘Coaching is geen exacte wetenschap’

'Pedagogische coaching is geen exacte wetenschap. Ik heb de waarheid niet in pacht, daarom stem ik af met pedagogisch professionals.' Carolien Libert (39) is stafmedewerker Pedagogiek bij kinderopvangorganisatie Les Petits, onderdeel van SKO (Samenwerkende Kinderopvang) en mag zich Pedagogisch Coach van het Jaar 2022 noemen. Een blik achter de schermen op de peutergroep van Les Petits in Bennebroek, waar Carolien vandaag coacht.

‘ Vader mag geen contact zoeken’

Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen 'door je handen' gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het laatste verhaal uit deze serie, over Roy (niet de echte naam).

Column Hekgesprek

Ik herken hem van veraf zoals hij daar staat met zijn fiets bij het lage hek van de school: Nick! Ik ben op het schoolplein met de bso-kinderen. Nick moet nu zeker zo'n 13 jaar zijn schat ik in. Als ik dichterbij kom zie ik eigenlijk pas goed hoe hij veranderd is in die twee jaar dat ik hem niet meer gesproken heb; hij is langer geworden en het laatste babyvet is nu echt van zijn gezicht af. De onmiskenbare jeugdpuistjes doen een aanval.

Een veilige groep

Iedere organisatie voor kinderopvang stelt een veilige basis voor jonge kinderen voorop. Maar hoe breng je dat het beste in praktijk: in horizontale groepen of in verticale groepen? In gesprek met pedagoog Annemiek Waage.

Cool after school

De een werkte op een sport-bso in Amsterdam, de ander op de naburige natuur-bso. Maar beiden liepen als locatiemanager tegen hetzelfde probleem aan. Een toenemende vraag naar opvang, nieuwe locaties die als paddenstoelen uit de grond schoten. En dus meer aandacht voor kwantiteit dan voor kwaliteit. Dat kunnen wij beter, dachten Sven (30) en Kevin Boelsma (34). En dus startten ze twee jaar geleden de sport-bso Cool after school in Haarlem.

Pestpeuters bijtkleuters

Kinderen ervaren steeds jonger al stress. Dat kan gevolgen hebben voor het gedrag. Denk aan boosheid, pesten en bijten. Als pedagogisch medewerker kun jij kinderen helpen hun stress te verminderen. Gedragsanalist Ingrid de Jong weet hoe je stress herkent en managet bij jonge kinderen - en bij jezelf!