Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

BVOK komt met meldpunt GGD-inspectie

De Brancheorganisatie voor Ondernemers in de Kinderopvang (BVOK) gaat naar aanleiding van de position paper van de vijf houders een meldpunt opzetten voor klachten over de GGD-inspectie.
AdobeStock

De integrale reactie van de BVOK luidt als volgt: “De BVOK hecht veel waarde aan de stem van ondernemers. Zij heeft daarom met interesse kennis genomen van het artikel en bijbehorend position paper dat een grondige analyse geeft van knelpunten in het toezicht. Een analyse die breed wordt gedeeld door onze leden. Om die reden is het nu een speerpunt voor BVOK, naast het borgen van kwaliteit, het tegengaan van doorgeslagen regelzucht, het betaalbaar houden van de kinderopvang en het realiseren van een rechtvaardige en transparante CAO.”

Onderliggende knelpunten

“Het is jammer dat BK en BMK verkozen om samen op te trekken in dit dossier en niet hebben ingezet op het bundelen van krachten op zo’n belangrijk onderwerp. BK en BMK willen in tripartite overleg met GGD GHOR/VNG waarin zij zullen proberen de toezichthouder te overtuigen van haar ongelijk inzake de door haar gehanteerde interpretaties. BVOK wil juist inzetten op de onderliggende meer structurele knelpunten die het position paper laat zien, zodat we niet langer van incident naar incident hoppen. We moeten daarom terug naar het uitgangspunt van de kinderopvang als zelfregulerende marktbranche, waarop de Wko berust en waarbij onze bedoeling met de kwaliteitsregels voorop staat. Die bedoeling moeten we ook zorgvuldiger formuleren en explicieter in regels vastleggen, zodat de toezichthouder weet waar die aan toe is. Tevens moeten we voorkomen dat lagere regelgeving die buiten ons om tot stand komt, zoals het Besluit Registers Kinderopvang, strijd geeft met die bedoeling en de regels zoals die zijn vastgelegd in de Wet, zoals Wko en IKK.”

Kwaliteit moet boventoon voeren

“Het is van groot belang dat kwaliteit, dus kindbelang en ouderbelang, weer de boventoon gaan voeren. Daarover zullen we op korte termijn overleg entameren met de convenantpartijen. Waar nodig zullen we toewerken naar een wetswijziging die breed gedragen wordt door de ondernemers in de branche. Zíj zijn wat ons betreft nu aan woord. Niet de beroepsbestuurders van BK en BMK, niet de toezichthouder maar de opvangaanbieders zelf. Om ook de niet georganiseerde collega’s te bereiken en hen een forum te bieden waarin zij met hun praktijkervaringen en wensen terecht kunnen, zullen we een Meldpunt opzetten zoals in het position paper is genoemd maar niet door BK en BMK wordt gesteund. Een Meldpunt kortom voor iedere aanbieder, lid van een belangenorganisatie of niet en ongeacht de juridische signatuur: stichting, Bv of natuurlijke persoon. Iedereen is welkom. Zodra de startdatum vaststaat zullen we via onze website laten weten waar melders terecht kunnen.”

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.