Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

BMK en PO-Raad: ‘SER laat kansen liggen in advies’

De Sociaal Economische Raad (SER) laat in haar advies over de kinderopvang de kans voor een toekomstbestendig stelsel liggen, vinden de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de PO-Raad. ‘De SER legt de urgentie en knelpunten goed bloot, maar het ontbreekt aan een juiste aanpak.’
bmk-ser-laat-kansen-liggen-in-advies
Pixabay

De BMK en de PO-Raad geven deze reactie naar aanleiding van het op 10 juni verschenen SER-advies “Een kansrijke start voor alle kinderen. Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar”.

Kansengelijkheid

De partijen benadrukken dat het nú tijd is voor meer kansengelijkheid zodat alle kinderen van 0-13 jaar hun talenten kunnen ontplooien, ook als hun ouders niet (allebei) werken. ‘De maatregelen uit het rapport maken het systeem onnodig complex. Zowel qua uitvoerbaarheid als voor ouders’, stellen de BMK en PO-Raad.

Wel geven zij aan dat ze zich kunnen vinden in de analyse van de SER. Zo zijn zij positief over de geschetste toekomstvisie naar integrale voorzieningen van 0 tot 13 jaar en het streven naar kinderopvang als inclusieve voorziening voor alle kinderen. Er is al een goede stap vooruitgezet ten opzichte van het SER-rapport “Gelijk goed van start” uit 2016, stellen de partijen. Zo zijn alle sociale partners inmiddels voor een toegangsrecht van 4 tot en met 12 jaar, waar dat in 2016 nog niet het geval was.

Gebrek aan urgentie

Over de voorgestelde maatregelen zijn de PO-Raad en BMK minder enthousiast. ‘Bij de SER ontbreekt blijkbaar het gevoel van urgentie om al in deze kabinetsperiode de noodzakelijke maatregelen te nemen. De raad creëert in plaats daarvan een overgangsperiode waardoor de manier waarop de kinderopvang is georganiseerd nog ondoorzichtiger wordt. De SER adviseert het kabinet om de toegang tot kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar voor 2 dagen per week financieel toegankelijker te maken. Het advies spreekt ook over een onduidelijk stappenplan om de toegang gefaseerd uit te breiden tot en met 12 jaar, met voorrang voor kinderen met een achterstand. Wij als vertegenwoordigers van het veld zijn echter absoluut geen voorstander van een herinvoering van het doelgroepenbeleid voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Het huidige doelgroepenbeleid voor 0- tot 4-jarigen werkt segregatie in de hand, hier willen we juist vanaf. Daarnaast blijft het toeslagensysteem op deze manier bestaan; dit maakt niet alleen de inzage in tarieven onvoldoende transparant, maar zorgt ook voor onnodige complexiteit voor ouders.’

‘Onnodig ingewikkeld’

Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: ‘Dat is zonde, want juist met dit rapport ligt er een goede basis om echt door te pakken. De kansenongelijkheid van kinderen neemt toe en dit begint helaas al op jonge leeftijd. Leerlingen met een achterstand halen dit op de basisschool maar moeilijk in. De SER maakt het in hun advies onnodig ingewikkeld. Doe het in één keer goed en zorg dat alle kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dit vraagt nú om een brede herziening van het stelsel waarmee de basis wordt gelegd voor een eerlijker systeem.’

Om de kinderopvang toegankelijk te maken voor alle kinderen, adviseert de Sociaal Economische Raad (SER) een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een aantrekkelijk en kwalitatief goed bso-aanbod. Bekijk het SER-advies

‘De kinderopvang kan zóveel simpeler’

BMK-voorzitter Loes Ypma: ‘Kinderen hebben maar één motor: ze zijn nieuwsgierig en ontwikkelen zich door samen te spelen en te ontdekken. Waarom heeft het ene kind wel en het andere kind geen toegang tot de kinderopvang, afhankelijk van het werk en inkomen van hun ouders? Het is juist essentieel dat álle kinderen van 0 tot 13 jaar samen opgroeien en mee mogen doen aan de brede talentontwikkeling. Dat kan het beste met de scenario’s van de SER met publieke financiering, waarbij de drempel van de ouderbijdrage verdwijnt en we de kinderopvangtoeslag volledig kunnen afschaffen. Het is tijd voor deze fundamentele verandering: de kinderopvang kan zóveel simpeler!’

Talentontwikkeling op de bso

Het verbreden van de toegankelijkheid zorgt ook voor een kwaliteitsimpuls voor de bso, vinden de BMK en de PO-Raad. ‘Wanneer alle kinderen toegang krijgen worden de groepen stabieler. Jonge kinderen kunnen naar de bso dichtbij school en voor oudere kinderen kan een beter en meer divers activiteitenaanbod plaatsvinden. Bijvoorbeeld door het creëren van bso’s rondom sport en cultuur, zodat dit voor ieder kind toegankelijk wordt en er meer keuzevrijheid voor kinderen en ouders ontstaat. De bso krijgt op deze manier de mogelijkheid om haar rol voor brede talentontwikkeling waar te maken.’

Oproep aan kabinet: ‘Pak nu door!’

Het advies van de SER biedt een goede basis voor een fundamenteel andere aanpak, concluderen de BMK en PO-Raad. Een aanpak die bijdraagt aan het verstevigen van de kansengelijkheid, de ontwikkeling van kinderen en een stabiele economische positie van het gezin. Ypma en Van Hoepen: ‘Dit gunnen wij echt íeder kind, dit is het moment, we kunnen nú het verschil maken voor toekomstige generaties door kinderopvang te zien als een investering in de toekomst van Nederland, die zich dubbel en dwars terugbetaalt. Ieder jaar dat we er niet in slagen om voor onze kinderen eenvoudige en toegankelijke kinderopvang te realiseren, doen we hen tekort. Wij zijn er klaar voor, we hopen de politiek ook!’

De SER heeft een zeer gewogen en genuanceerd rapport geschreven, met ambitieuze en tegelijkertijd haalbare en uitvoerbare stappen om de kinderopvang voor meer kinderen toegankelijk te maken. Dat is de reactie van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) op het SER-advies over de kinderopvang. Lees meer

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.