Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Behoefte-onderzoek

Behoeftepeiling
Resultaten behoeftepeiling Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang

door Bureau Vyvoj

Tijdens de startbijeenkomst van de NVTK op 23-04-2007 is onder de aanwezigen een enquête gehouden met betrekking tot de activiteiten van de NVTK. Hierop is een respons gekomen van 52 ingevulde enquêtes waarvan de resultaten hieronder zijn weergegeven.

Tabel 1. Er is interesse in de volgende thema’s:
(meerdere antwoordmogelijkheden)*
Thema Aantal Percentage
State of the Art Kinderopvang 17 32,7%
Nieuw in de RvT 13 25%
Toezicht houden en de rol van de RvT 41 78,8%
Juridische vraagstukken voor de RvT 23 44,2%
Toezicht op financiën 16 30,8%
De voorzitter van de RvT 17 32,7%
De beheersing van frauderisico’s 9 17,3%
Fusie en strategische allianties 29 55,8%
Rol van RvT bij omzetting naar een BV 18 34,6%
De maatschappelijke opdracht van kinderopvangorganisaties 20 38,5%
Anders, nl: ……………… 7 13,5%

Anders,nl:
• Alles
• Organisatie structuren
• Kabinetsbeleid
• Rol van RvT bij een bestaande BV
• Kwaliteit/eisen vastgoed
• Statuten voor RvT model
• Benchmarken, best practices

Bij de bovenstaande vraag was er de mogelijkheid om een keuze te maken uit meerdere thema’s. Hieruit is voornamelijk naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan het thema: Toezicht houden en de rol van de RvT, namelijk 38 respondenten vonden dit thema de moeite waard. Voor het thema: De beheersing van frauderisico’s, is daarentegen weinig belangstelling (9 respondenten).
Voor de thema’s: Juridische vraagstukken voor de RvT en Fusie en strategische allianties is ook redelijk veel belangstelling. De overige thema’s liggen vrij dicht op elkaar qua belangstelling.
Daarnaast was er de mogelijkheid om zelf thema’s in te brengen. Dit is niet veel gebeurd, en daaruit blijkt dat alle belangrijke thema’s benoemd waren in deze enquêtevraag.

Tabel 2. Wanneer er bijeenkomsten worden georganiseerd dan bestaat er een voorkeur voor:
(voorkeur aankruisen)*
Type bijeenkomst Aantal Percentage
landelijke bijeenkomsten 31 59,6%
regionale bijeenkomsten 26 50,0%

Uit tabel 2 blijkt dat er een lichte voorkeur is voor landelijke bijeenkomsten boven regionale bijeenkomsten. Hierbij zijn enkele malen beide opties aangekruist.

Tabel 3. wanneer er scholingsprogramma’s worden georganiseerd gaat de voorkeur uit naar:
(voorkeur aankruisen)*
Duur en type scholingsprogramma Aantal Percentage
workshops van een hele dag 8 15,4%
themabijeenkomsten van een hele dag 13 25,0%
themabijeenkomsten van ongeveer 16.30 uur tot 20.00 uur 39 75,0%

Ui tabel 3 blijkt dat er een voorkeur is voor themabijeenkomsten van ongeveer 16.30 uur tot 20.00 uur. Voor bijeenkomsten van een hele dag heeft ruim eenderde van de respondenten belangstelling.

Tabel 4. Als er scholingsprogramma’s worden georganiseerd gaat de voorkeur uit naar:
(voorkeur aankruisen)*
Inhoud scholingsprogramma’s Aantal Percentage
bijeenkomsten specifiek gericht op de kinderopvang 28 53,8%
algemene bijeenkomsten over governance- toezicht houden 28 53,8%

Uit tabel 4 komt naar voren dat er voor wat betreft het inhoudelijke deel van de scholingsprogramma’s geen voorkeur is voor specifiek op de kinderopvang gerichte programma’s of algemene bijeenkomsten over governance . De twee opties zijn beiden 28 maal aangekruist.

Tabel 5. Als er informatie wordt verstuurd dan wordt die bij voorkeur ontvangen:
(voorkeur aankruisen)*
Informatieverstrekking Aantal Percentage
per post 14 26,9%
per mail 40 76,9%

Uit tabel 5 blijkt dat er een voorkeur is voor het ontvangen van informatie per mail. Enkele respondenten hebben de optie post aangekruist maar het overgrote merendeel ontvangt informatie liever per mail.

Tabel 6. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de NVTK ?
(voorkeur aankruisen)*
Op de hoogte houden Aantal Percentage
Ja houd mij op de hoogte 52 100%
Nee geen interesse 0 0%

Het moge duidelijk zijn dat uit het bovenstaande geconcludeerd kan worden dat men graag op de hoogte wil worden gehouden van de activiteiten van de NVTK. Alle respondenten hebben namelijk gekozen voor de optie: Ja houd mij op de hoogte.

Overige suggesties en wensen.

Overige suggesties:
• Kwaliteit huisvesting
• Ontwikkeling pedagogiek/kinderopvang
• Belangenbehartiging
• Regelingen
• Profielschets resterende leden
• Zelfevaluatie
• Vacaturebank

Ook vraagt iemand zich af hoe het zit met de dubbele rol van de bestuurders in de organisatie die ook belangen hebben bij hun organisatie vanuit de RvT uit hun omgeving.

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.