Home Auteurs Posts van Naomi Dessaur

Laatste artikelen van deze auteur

Blog Naomi Dessaur – Hoe één opmerking mijn leven bepaalde

Hoe een achteloze opmerking van een volwassene keihard kan binnenkomen bij een kind, weet ik uit ervaring. Sommige kinderen horen iedere dag dat ze dom, dik of niets waard zijn. Zo wordt er een nieuwe waarheid gecreëerd, waarnaar het kind zich gaat gedragen. Als professional kun je een kind helpen aan een nieuwe, positievere waarheid over zichzelf.

Blog Naomi Dessaur – Hoe jij een held kan zijn voor een kind

Een poos geleden overleed mijn oma Miep. De laatste week van haar leven was ik elke dag bij mijn oma van 98 jaar oud en ik was erbij toen ze heel rustig overleed. Het bracht herinneringen bij me naar boven over de onmisbare rol die ze in mijn leven had gespeeld. Ze was een sleutelfiguur die mijn leven blijvend heeft beïnvloed. Iedereen kan een beslissende rol vervullen in het leven van een kind, ook jij.

Blog Naomi Dessaur – Het Taarten van Abel-effect

Hoe betrek je kinderen bij thema’s die heel ingewikkeld zijn? Hoe maak je een kind wegwijs in de grotenmensenwereld, zonder ze op te zadelen met ‘onze’ problemen?

Blog Naomi Dessaur – De beste vraag die je een kind kunt stellen

Veel professionals in de kinderopvang hebben vaak vragen en dilemma’s over hoe te praten met kinderen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld, wanneer het kind een onthulling doet of zorgen laat zien die kunnen duiden op onveilig zijn. Als je je zorgen maakt en je spreekt het kind hierover, hoe pak je dat dan aan?

Blog Naomi Dessaur – Volg jij je intuïtie?

Vaak hoor ik professionals in de kinderopvang zeggen: ‘Ik maak me zorgen om een kind, maar ik heb geen bewijs dat er iets aan de hand is en kan mijn vinger er ook niet precies op leggen’. Het gevolg is dat ze het nog even aankijken, en uiteindelijk hun zorgen met niemand delen. Terwijl onze intuïtie een krachtig kompas kan zijn.