Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Asscher wil ‘kwaliteitseisen op maat’

Het is al even bekend dat minister Asscher van Sociale Zaken wil toewerken naar een nieuwe toezichtvorm op de kinderopvang. In Het Nieuwe Toezicht moeten alle knelpunten die nu worden ervaren verdwenen zijn, maar tegelijkertijd moet de kwaliteit van de kinderopvang omhoog. Asscher heeft nu concreet voor ogen hoe hij, in samenwerking met de branche, het toezicht op kinderopvang wil verbeteren en wat daarvoor de komende jaren nodig is.
Asscher wil 'kwaliteitseisen op maat'
Foto: ANP Photo

In de Kamerbrief Ruimte voor (pedagogische) kwaliteit in de kinderopvang legt minister Asscher uit hoe hij toewerkt naar een nieuw kwaliteitskader voor de kinderopvang/peuterspeelzalen, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Met Het Nieuwe Toezicht komt er meer ruimte voor kinderopvanginstellingen om zich te kunnen onderscheiden op kwaliteit. De toezichthouder krijgt meer ruimte om een professioneel oordeel te vellen over kwaliteit. Deze combinatie moet ervoor zorgen dat pedagogisch medewerkers zich makkelijker kunnen focussen op het bieden van kwaliteit in de dagelijkse praktijk. Asscher wil in ieder geval af van de afvinklijstjes: een dik pakket aan veiligheidsmaatregelen dat leidt tot een grote regeldruk.

Herijken kwaliteitseisen

Allereerst worden de huidige kwaliteitseisen voor alle vormen van kinderopvang – dagopvang, peuterspeelzaalwerk, bso’s en gastouderopvang – herijkt. De kwaliteitseisen voor de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk worden volledig gelijkgeschakeld. Als laatste zijn de kwaliteitseisen van de gastouderopvang aan de beurt om aan te passen. Minister Asscher heeft zes punten geformuleerd voor de herijking van de kwaliteitseisen: Investeren in personeel, meer focus op grote veiligheidsrisico’s in plaats van op alle risico’s, uitbreiden van de huidige kwaliteitsdoelen en ze concretiseren in de Wet kinderopvang, kwaliteitseisen aanpassen op leeftijdscategorie, een heldere kwalitatieve ondergrens stellen in personeels- en ruimte-eisen en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk.

Permanente scholing

Asscher heeft zich voor zijn plan, onder andere, laten inspireren door de BKK-Kwaliteitsvisie. De Commissie Kwaliteit die dit rapport maakte, pleitte onder andere voor blijvende scholing van pedagogisch medewerkers en gastouders, het liefst door middel van coaching on the job. Asscher gaat onderzoeken hoe dit gefinancierd kan worden. De structurele scholing van pedagogisch medewerkers en een betere mix van hbo’ers en mbo’ers op de groep wordt straks in de wet verankerd.

Focus op risico’s

Uit een eerder verschenen rapport van Actal bleek dat de regeldruk in de kinderopvang te groot is. Onderzoeksbureau Panteia heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de regeldruk. Download het rapport hier. Asscher erkent in de brief dat de invulling van het veiligheidsbeleid momenteel is doorgeschoten. Er wordt volgens de minister op zeer gedetailleerd niveau met risico’s omgegaan door de toezichthouder en kinderopvanginstellingen. Dit resulteert in ‘een dik pakket met veiligheidsmaatregelen’ en dat is niet langer meer werkbaar in de praktijk, vindt Asscher. Het juiste gesprek over veiligheid wordt nu niet gevoerd. Liever ziet Asscher dat het gesprek gaat over het voorkomen van grote veiligheidsrisico’s en het leren omgaan met kleine veiligheidsrisico’s, passend bij de leeftijd van het kind.

Ontwikkeldoelen

In de Wet kinderopvang zijn de kwaliteitseisen gebaseerd op de pedagogische doelen van Marianne Riksen-Walraven. Asscher wil de kwaliteitsdoelen verder concretiseren, gebaseerd op wat de Commissie Kwaliteit in de Kwaliteitsvisie uiteen heeft gezet. Asscher is ook bereid om te kijken naar ontwikkeldoelen en om die eventueel op te nemen in de wet.

Leeftijdsverschillen

Momenteel gelden alle kwaliteitseisen voor alle vormen kinderopvang. Maar het maakt nogal wat uit of je met baby’s werkt of dat er kinderen van 8 jaar en ouder op je groep komen. Minister Asscher wil de kwaliteitseisen afstemmen op de leeftijd van de kinderen. Verschillende experts hebben bij de minister aangegeven dat de huidige kwaliteitseisen vooral voor baby’s veel scherper moeten omdat het gaat om een kwetsbare groep, en dan vooral op het gebied van stabiliteit en vaste beroepskrachten. Voor de oudste kinderen kan er juist meer maatwerk worden geboden dan nu het geval is. Asscher wil bovendien dat de eisen die aan de bso worden gesteld, beter af worden gestemd op de eisen die gelden voor scholen en VVE.

Ondergrens

De ondergrens van kwaliteit moet wat Asscher betreft glashelder zijn. Vooral op het gebied van personeelsinzet en de speelruimte. Om meer maatwerk te bieden, wil Asscher de komende periode verkennen of het mogelijk is om een ondergrens voor personeelsinzet vast te stellen op locatieniveau in plaats van op groepsniveau.

Maatwerk

Eén van de belangrijkste wijzigingen die Het Nieuwe Toezicht met zich meebrengt, is ruimte voor maatwerk. Asscher merkt op dat de kwaliteitsregels voor de kinderopvang de afgelopen jaren nauwelijks zijn aangepast aan veranderingen in de opvangpraktijk. ‘Op dit moment is exact voorgeschreven hoe ondernemers voor een stabiele omgeving moeten zorgen’. Maar er zijn teveel regels en veel ondernemers hebben moeite om ze allemaal na te leven, zoals de bekende stamgroepregel. Asscher wil straks meer ruimte bieden aan instellingen die kiezen voor een eigen professionele afweging die past bij hun pedagogische beleid, de wens van het individuele kind en de wens van zijn of haar ouders.

Planning

De eerste stap is dat Asscher de punten uit de brief overlegt met een werkgroep, bestaande uit partijen uit de sector, het toezicht en de handhaving. In maart 2015 wil minister Asscher een besluit nemen over de aanpassing van de eisen. Het plan is om in de zomer het wetsontwerp uit te zetten en om het wetsontwerp in het voorjaar van 2016 aan te bieden aan de Tweede Kamer. Het Nieuwe Toezicht gaat dan in vanaf 2017.

Download hier de brief >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.