Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Hoe sociaal veilig is jouw groep?

Hoe prettig is het om als kind op jouw groep te zijn? Kan het kind er leren, spelen en ontdekken en voelt het zich er prettig? Dat kun je nu testen met de risico-inventarisatie van de Risicomonitor. Deze inventarisatie is gratis te gebruiken voor kinderdagverblijven, bso's en peuterspeelzalen.
<p>Onder de sociale veiligheid vallen onderwerpen als het signaleren van kindermishandeling, omgaan met pesten in de buitenschoolse opvang en omgaan met groepsstabiliteit.</p>
Onder de sociale veiligheid vallen onderwerpen als het signaleren van kindermishandeling, omgaan met pesten in de buitenschoolse opvang en omgaan met groepsstabiliteit. - Foto: ANP Xtra

De Risicomonitor bestaat in de basis uit de risico-inventarisaties veiligheid, gezondheid, arbo, brandveiligheid en de hygiënecode. Nu is daar de risico-inventarisatie voor sociale veiligheid aan toegevoegd. GGD-inspecteurs controleren hier niet altijd letterlijk op in de praktijk, maar het is wel een belangrijk thema in de kinderopvang.

Pesten

Onder de sociale veiligheid vallen onderwerpen als het signaleren van kindermishandeling, omgaan met pesten in de buitenschoolse opvang en omgaan met groepsstabiliteit en eventuele risico's van veel wisselingen op de groep, zowel van pedagogisch medewerkers als van kinderen. Op een aantal van deze thema's zijn de eisen in de wet de afgelopen jaren aangescherpt, zoals een verplichte invoering van de de meldcode kindermishandeling.

Alle kinderopvangorganisaties en gastouders moeten vanaf 1 juli 2013 een stappenplan klaar hebben liggen voor het signaleren en melden van kindermishandeling. Hoe zit het precies? Lees meer >>

Over de Risicomonitor

De Risicomonitor is een handig instrument waar kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gastouderbureaus kunnen checken hoe hun organisatie er voor staat. Je kunt er eenmalig lijsten invullen en vervolgens stelt het programma een actieplan op. Je kunt er ongevallen registreren en rapportages genereren om bepaalde scores inzichtelijk te maken. Voor bso's die samenwerken met basisscholen is het mogelijk om de inventarisaties op één plek te bundelen. De Risicomonitor is er namelijk niet alleen voor de kinderopvangbranche, ook voor het onderwijs, de jeugdzorg en het welzijnswerk.

Marianne Velsink

Of registreer je om te kunnen reageren.