Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 1178 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Column – Op zoek naar iets anders

'Soms denk ik wel eens: ik zoek een andere baan.' Voor iemand zoals ik, iemand die eigenlijk stiekem het liefst iedereen in haar omgeving blij wil zien, komen die woorden hard binnen. Ik prijs mij gelukkig met een mooie groep mensen om mij heen. We kennen elkaar heel lang, zijn een hecht team en onze wereld voelt als familie.

Oog voor het verlegen kind

Welke kenmerken van een kind in de kinderopvang voorspellen het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling? Eén voorspeller die telkens naar voren is gekomen, is het temperament van het kind. Maar temperament is een breed begrip. Kan dit iets concreter worden gemaakt voor ouders en pedagogische professionals? Het NCKO heeft enige tijd geleden een studie uitgevoerd waarbij jonge kinderen werden gevolgd in de kinderopvang van hun eerste tot hun tweede levensjaar. Een nieuwe analyse van de gegevens uit deze studie geeft nu een nieuw antwoord op een vaak gestelde vraag.

Het jonge brein bijsturen

Kinderen krijgen vaak op een te late leeftijd de diagnose autisme. Meestal pas als ze vastlopen op de basisschool. Zonde en niet nodig, want vanaf twaalf maanden kun je al kenmerken van autisme signaleren. Niet alleen als pedagogisch medewerker, ook als management kun je veel betekenen bij de verbetering van vroegherkenning van ASS.

Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

Dit is het achtste en laatste deel van de serie waarin we een blik op de geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van oude prenten en foto's. In de vorige aflevering zagen we hoe moeilijk het in 1970 was om meer kinderdagverblijven op te richten. Voor de peuterspeelzalen ligt dat anders: die rijzen als paddenstoelen uit de grond.

Bso-medewerkers voor de klas

In Den Haag werken kinderopvangorganisatie 2Samen en het basisonderwijs steeds intensiever samen. Tijdens de lockdown van basisonderwijs en kinderopvang sprongen de pedagogisch medewerkers van 2Samen al bij om scholen te helpen. Daarnaast realiseren deze kinderopvangorganisatie en de P.C. Hooftschool vernieuwde combibanen van kinderopvang en onderwijs. Een aantal bso-medewerkers van locatie 2Torentjes begint in februari met de nieuwe opleiding Ad PEP.

(Speciaal) onderwijs, opvang en zorg onder één dak

Het drie jaar jonge KindCentrum Borgele in Deventer heeft alles, maar dan ook echt alles onder één dak. Een gewone basisschool, speciaal onderwijs, kinderopvang, bso en een orthopedagogisch dagcentrum. De directie jongleert er met wetten, cao's en financieringsstromen. Geen simpele klus, maar het allerbelangrijkste doel wordt bereikt. 'Elk kind krijgt hier wat het nodig heeft.'

Ode aan de groeikracht

Afgelopen maand heeft de natuur definitief de winter van zich afgeschud. Voorjaar 2021 is van start gegaan. Het frisgroene blad priemt door het herfstblad van vorig jaar; variaties in groen zoals het blad van het fluitenkruid, de smeerwortel en de jonge brandnetels. Een steeds rijkere schakering aan heem-soorten vullen onze berm, (bos)plantsoen en waterkant.

De jacht op de klant

Afwachten tot de klanten zichzelf aanbieden, dat is niet de meest succesvolle manier om je klantenbestand op peil te houden of te groeien. Zeker niet in een krimpende markt die mogelijk op ons afkomt. Tips en ervaringen van adviesbureau Kikken en twee ondernemers.

De overeenkomsten met de toeslagaffaire

Het gevoel van machteloosheid en onrechtvaardigheid: dat bekruipt menig kinderopvangondernemer in het proces van de GGD-inspectie. Ans Keij, bestuurder van MIKZ Kinderopvang, ziet paralellen met de kinderopvangtoeslagaffaire. Buitenproportionaliteit, gestold wantrouwen, om maar wat te noemen.

‘Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen’

Kinderen krijgen tegenwoordig steeds minder ruimte om te leren omgaan met risico’s. Niet alleen spelen kinderen steeds minder (alleen) buiten, ook is dankzij toegenomen welvaart het beheersen van risico’s en beschermen van kwetsbare kinderen naar de voorgrond verschoven. Dit uit zich in intensiever toezicht, strakkere regelgeving en strenge eisen aan bijvoorbeeld veiligheid van speelomgevingen. Daarnaast […]

Verfijn de zoekresultaten