Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 1429 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Hoe leren kinderen kleuren?

Grote wetenschappers hebben zich bezig gehouden met licht en kleur. onderscheidde in het kleurenspectrum zeven kleuren in de volgorde van de regenboog: rood-oranje-geel-groen-blauw-indigo-violet. toonde met een prisma aan dat het menselijke oog drie hoofdkleuren onderscheidt in dit spectrum: , en ('ultramarijn', zei hij). De taalwetenschap-pers en ontdekten later dat elke taal eerst het onder-scheid tussen zwart en wit, of donker en licht maakt. Als een taal een derde kleur kent, dan is dat rood, terwijl de vierde kleur geel of groen is. De makkelijkst zichtbare kleuren krijgen het eerst een naam.

Column – Samen komen we verder

Van kinderbewaarplaats via de ouderparticipatie-kresj zijn we een aantal feministische golven la-ter een sector die ertoe doet. Tel daar de rapporten bij die duidelijk maken dat de ontwikkeling van kinderen baat heeft bij kinderopvang. Dus vrij naar een SIRE-campagne: je bent een rund als je je kroost geen kinder-opvang gunt. Maar de praktijk werkt an-ders, want gezinnen verschillen in ach-tergrond, cultuur en opvoeding, maar zeker ook in gezinsinkomen.

Praten met ouders over ‘lastige’ zaken

De drempel om met ouders te praten over zorgen over hun kind kan erg hoog zijn; voor pedagogisch medewerkers, maar ook voor leidinggevenden. Zie ik het wel goed? Wat als ik ouders vals beschuldig? Wat als ze kwaad worden en hun kind van de opvang halen? Allemaal voorstelbare belemmeringen. Hoe kun je de drempel verlagen?

Column – Terug naar het tuintje

De wereld verbeteren? Wat kan ik betekenen in de grote vraagstukken rondom het klimaat? We hebben genoeg te doen op kleinere schaal en juist dat kleinschalige kon weleens een significant verschil maken. Een tuin, een moestuin beginnen bij jouw kinderopvanglocatie, is klein en overzichtelijk. Je kunt op die plek iets betekenen voor de natuur, maar ook voor het klimaat. En uiteraard ook voor de mensen; alles is met alles verbonden. Als we de natuur zien als waar we onderdeel van zijn, verandert ons perspectief.

‘Opvoeden tot technologisch burgerschap in de 21ste eeuw’

De intrede van digitale technologie vraagt van (professionele) opvoeders een antwoord op de vraag hoe we ons verhouden tot deze ontwikkeling én welke nieuwe kansen en verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt. Centraal hierbij staat de vraag: waartoe voeden we op? In dit artikel licht het Pedagogen Platform van de BMK toe hoe maatschappelijke kinderopvang de rol en invloed van de digitale technologie op de opvoeding ziet.

Natuur als thema voor een doorgaande lijn

Onder en na schooltijd vuurtje stoken en water zuiveren, maar ook natuurlessen volgen: bij de Brederoschool in Groningen creëren ze met het project Buitenlokaal een doorgaande lijn van school naar bso. En de Sterrenschool De Ruimte in Almere heeft een heus bos gekocht en gebruikt die samen met de bso van Partou. Twee inspirerende voorbeelden van de rol van natuur in de rijke schooldag. De tweede aflevering in de serie van PACT voor Kindcentra.

‘We doen alles samen’

Een doorgaande lijn voor kinderen van twee tot zes jaar: bij IKC Maria in Hoorn realiseren ze dit met één team aan de voorkant. Voor de buitenwereld zijn opvang en onderwijs één organisatie. 'Iedereen heet hier meester of juf.'

Vijf vrije vragen aan: Mariam Talhaoui

Second Home Kinderopvang heeft tien locaties in Almere, met honderd medewerkers en circa achthonderd kindplekken. Directeur Mariam Talhaoui richtte de organisatie acht jaar geleden op. 'Ik vond dat het naschoolse aanbod vernieuwender kon.'

Één curriculum voor alle kinderen van 0-6 jaar

Eén curriculum voor alle kinderen van 0-6 jaar: een goed idee of niet? Dit was het onderwerp van een seminar van Childcare International. Verschillende sprekers lieten zien wat de voordelen zijn van één visie en leerlijn voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Pedagoog Inge van Rijn was erbij.

Column – Wees zuinig op je nieuwkomers!

Leidinggevenden in de kinderopvang bevinden zich in een lastige spagaat: enerzijds is er een grote vraag naar kinderopvang, anderzijds zijn er personeelstekorten en ziekteverzuim. Ze willen ouders bedienen, maar moeten hen steeds vaker teleurstellen. Onlangs hoorde ik een manager roepen dat ouders de komende twee jaar niet bij haar organisatie hoefden aan te kloppen; geen plek. Bestaande klanten maken regelmatig mee dat de groep van hun kind die dag gesloten is.

Verfijn de zoekresultaten