Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Zo krijg je een optimale kindcentrumraad

Als adviseur is Job van Velsen soms jaren bezig met een project. Voor hem kan een afscheid van zijn samenwerkingspartners dan ook weemoedig zijn. In dit verhaal uit de praktijk deelt hij de ervaringen en succesfactoren bij de totstandkoming van de Kindcentrumraad.  
IKC de Lei, foto Scagliola Brakkee

Deze dagen neem ik afscheid van een project dat ik de afgelopen jaren vanuit de inhoud heb mogen coördineren. Drie basisscholen, drie verschillende denominaties en een kinderopvangorganisatie die samen doorgaan als één kindcentrum, IKC De Lei in Leimuiden. Inmiddels zijn de drie scholen gefuseerd, is er één directeur, één team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, één managementteam waarin taken en verantwoordelijkheden gezamenlijk door de school en de kinderopvangpartner belegd zijn én één gebouw. Een prachtig en uitnodigend maatschappelijk hart in het dorp is het geworden.

Trots

Trots zijn we er met zijn allen op en weemoedig zal ik dan ook tijdens mijn laatste overleg afscheid nemen van de mensen met wie ik de afgelopen jaren zo constructief en prettig heb samengewerkt. Afgelopen week nam ik al afscheid, in deze tijd online helaas, van de Kindcentrumraad van dit prille IKC. Vanaf het allereerste begin van dit project zijn ouders op allerlei manieren betrokken bij het IKC-proces. Zo ook de MR en de OC, inmiddels verenigd in de KC-Raad.

Heb je je al ingeschreven voor de gratis nieuwsbrief van Zosja? Zosja is het nieuwe online platform dat je helpt om toe te werken naar een IKC of jouw IKC klaar te maken voor de toekomst. Zosja levert je nieuws, duiding, achtergronden, tools en inspiratie over de wereld van de IKC’s. Voor een gratis abonnement, klik hier.

Succesfactoren

Aangezien ik nogal eens vragen krijg over zo’n KC-Raad, deel ik dit keer met jullie enkele ervaringen, noem het succesfactoren uit de praktijk van dit project.

  1. Al voor de fusie tussen de scholen definitief een feit was, zijn er met regelmaat gezamenlijke bijeenkomsten over samenwerking voor de drie MR-en en de OR van de kinderopvangpartner georganiseerd.
  2. Een goede onderlinge relatie tussen directie en de voorzitters van de MR/OC is absoluut een voorwaarde voor succes. Het initiatief voor bovenstaande gezamenlijke bijeenkomsten ligt in Leimuiden bij de leidinggevenden van het IKC en bij de beide voorzitters van deze formele adviesorganen.
  3. De agenda wordt altijd gezamenlijk opgesteld en vanuit het secretariaat van de MR verzonden.
  4. Er is tijdens de eerste bijeenkomsten op weg naar de KC Raad ruim de tijd genomen om elkaar, en elkaars rechten, verantwoordelijkheden, cultuur en werkwijze te leren kennen. De raden werden in het vervolgtraject altijd op dezelfde wijze, liefst gezamenlijk, geïnformeerd over de stand van zaken van de IKC-ontwikkeling. En tijdens iedere bijeenkomst werd er volop tijd ingepland om te spreken over suggesties, ideeën, prioriteiten, verbeter- en aandachtspunten. Ook met betrekking tot de leerteams of werkgroepen die met deze suggesties vervolgens weer aan de slag gingen. (En de resultaten ervan ook terugkoppelden in de volgende bijeenkomst!!)
  5. Toen de inhoudelijke agenda eenmaal vorm had gekregen, iedereen elkaar goed kende en de oprichting van de KC-raad definitief niet meer een kwestie was van of, maar hóe, werd het tijd na te denken over een reglement voor de KC-raad. Daarvoor hebben we gezocht op internet en ik ben in mijn archieven gedoken. Zo zijn bestaande reglementen naast elkaar gelegd, in elkaar geschoven op basis van wensen en gesprekken en zo is een reglement op maat ontstaan. Het proces is hier misschien nog wel belangrijker dan het product, het uiteindelijke reglement. Over ieder woord moet immers gesproken worden, ter tafel en in achterliggende organisaties en dat heeft in Leimuiden de partijen nog meer samengebracht.
  6. Voorkom discussies over advies- en instemmingsrecht. In Leimuiden hebben we de uitspraak van Saskia Laseur omarmd. Saskia is notaris bij Van Doorne en zeer ervaren op dit gebied. Zij vertelde ooit, tijdens een sessie over de KC-raad van de commissie Onderwijsgeschillen, dat je helemaal niet moet kijken of je advies of instemmingsrecht hebt, maar in de KC-raad gewoon altijd het hoogste regime voor iedereen moet hanteren. Dus als de ene instemming heeft en de ander adviesrecht, dan hanteer je het principe dat iedereen instemming heeft op dat punt. Feitelijk zou je moeten toewerken naar een werkwijze waarbij je het gewoon met elkaar eens bent, of in ieder geval niet tegen Dan hoef je het helemaal niet te hebben over advies of instemming. Je zoekt met elkaar het allerbeste voor kinderen, voor ouders, voor medewerkers. Dus voor het hele IKC. Kom er met elkaar uit, in het belang van kinderen, zou ik dan ook willen adviseren. Alleen in noodgevallen, als je er echt niet uitkomt, kan je teruggrijpen op het formele advies of instemmingsrecht. Echter, voorkomen is beter dan genezen.
  7. Een ander principe dat we vastgelegd hebben in het reglement is om zoveel mogelijk onderwerpen als gezamenlijke KC-raad te behandelen en pas apart als MR of OC in beraad te gaan als het om een zeer specifiek onderwijs, of kinderopvangonderwerp gaat. Welke onderwerpen dat zijn kan natuurlijk per locatie en situatie verschillen. Je bepaalt dat immers samen. Maar neem de gezamenlijkheid als uitgangspunt, tenzij het echt niet anders kan. En onderteken de stukken zoveel mogelijk samen, tenzij ook dat formeel gezien niet anders kan.

Niet in beton gegoten

Ik eindig dit artikel met een passage uit de inleiding van het KC-reglement van IKC De Lei:

‘We gaan uit van een goede onderlinge samenwerking. Bij uitdagingen zoeken we eerst het overleg, om te bezien of we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Met verschillende wettelijke regimes zullen we op sommige onderdelen moeten pionieren. De wil, inzet en motivatie is aanwezig om in gezamenlijkheid de medezeggenschap binnen het IKC-vorm te geven.

En tot slot, dit reglement is niet in beton gegoten, vandaar dat we in ieder geval tweejaarlijks terugkijken op de werking en gebruiksvriendelijkheid ervan. Met als doel zo nodig verbeteringen in dit reglement aan te brengen.’

Als je zo met elkaar aan tafel zit, dan kan het niet anders dan dat het uitermate prettig en constructief samenwerken wordt met je KC-raad. In Leimuiden is dat in ieder geval al de werkelijkheid!

Voor meer info: Handreiking IKC-Raad

1 REACTIE

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.