Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Zeven doorgaande lijnen in een IKC

Als het gaat over IKC’s, wordt er ook snel gesproken over de doorgaande lijnen. Maar over welke doorgaande lijn  hebben we het dan? Sardes zette zeven doorgaande lijnen op papier, wat deze inhouden en hoe je er aan kunt werken.

1. De inhoudelijk doorgaande lijn 0 -12 jaar. Dat is misschien wel de belangrijkste. Deze zorgt ervoor dat kinderen van 0 -12 of 2 -12 een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Dat kan bijvoorbeeld door afstemming van werkwijzen en inhoudelijke thema’s in de voor- en vroegschoolse educatie en kinderdagopvang en onderbouw van de basisschool. Als (peuter)opvang en de onderbouw hetzelfde programma hanteren, is dat al een eerste stap. Als ze ook afstemmen over gezamenlijke thema’s is dat al weer een stapje verder. Naast de lijnen van peuters naar kleuters kun je bijvoorbeeld ook kijken naar doorgaande lijnen tussen onderwijs en bso, bijvoorbeeld op het gebied van cultuureducatie en motorische ontwikkeling. Belangrijke onderdelen van een inhoudelijke doorgaande lijn zijn:

  • overdracht tussen professionals (bij voorbeeld als kinderen van de voorschool naar de basisschool gaan);
  • overleg en onderlinge afstemming (vaak lastig door verschillende werktijden bij PO en KO).
  • een gemengde peuter/kleutergroep (belemmeringen in wet- en regelgeving)
  • Inhoudelijk en organisatorisch afstemmen van onderwijs en bso-activiteiten.

2. De pedagogische en didactische lijn. Onderwijs en kinderopvang die samenwerken in een IKC zullen ook gezamenlijke pedagogische en didactische uitgangspunten willen nastreven. Het kan gaan om pedagogische uitgangspunten, een specifieke aanpak zoals Montessori of Dalton, of een VVE-programma. Een goede manier om aan de pedagogische en didactische doorgaande lijn te werken is om de professionals van de opvang en de school dezelfde professionaliseringsactiviteiten aan te bieden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een training voor een bepaald VVE programma of juist een programma voor sociale veiligheid.

3. De doorgaande lijn in zorg. Voor kinderen waarbij er bijzonderheden zijn in hun ontwikkeling kan het extra helpend zijn als er een doorgaande lijn is van zorg en ondersteuning. Deze doorgaande lijn komt kijken bij de overgang van peuter naar kleuter, van school naar buitenschoolse opvang en van onderwijs naar zorg. Maar denk ook aan het op een juiste manier delen van informatie over medicijn gebruik (in onderwijs en opvang). In sommige IKC’s participeren bijvoorbeeld jeugdhulp-partners.

4. Doorgaande lijn in ontvangstbeleid
Zich oriënterende ouders zullen zich vaak oriënteren aan de hand van de website. Is er een opvangwebsite, een schoolwebsite en/of een IKC-website? Maak de onderlinge samenhang hier duidelijk. Wie gaat (aanstaande) ouders ontvangen en rondleiden als zij interesse hebben in de opvang, de school en/of het IKC? Hoe wordt de samenwerking gepresenteerd? Wat vertel je hen over de opvang en het onderwijs? En hoe laat het IKC op de website zien dat opvang en onderwijs in elkaar over lopen? Zijn er regels voor opvang en onderwijs apart, of zijn er IKC-regels? Als ouders vragen hebben bij de ontvangst, is het van belang dat de rondleider vragen over onderwijs én opvang in voldoende mate kan beantwoorden.

5. Een doorgaande lijn in ouderbetrokkenheid. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen hun visie op het omgaan met ouders op elkaar afstemmen. Hierbij kan worden gedacht aan de manier waarop oudergesprekken worden gevoerd, wat er van ouders wordt verwacht en wat ouders van de kinderopvang en school kunnen verwachten.
In sterk geïntegreerde IKC’s bestaat de behoefte ook de inspraak te integreren en toe te werken naar  een IKC-raad. Op deze manieren kunnen vraagstukken integraal benaderd worden, wordt dubbel werk voorkomen en sluit de inspraak aan bij de samenwerking binnen het IKC.

6. Een doorgaande lijn in identiteit. Sommige IKC’s vinden het belangrijk om ook op het gebied van de levensvisie een doorgaande lijn te ontwikkelen. Zo kan het zijn dat een christelijke school een christelijke opvang zoekt en een Vrije school een kinderopvang op antroposofische basis. Er is veel variëteit in de beleving van identiteit. Daarom is het juist van belang om met elkaar het gesprek aan te gaan over de aspecten van de identiteit die men belangrijk vindt en deelt.

7. Een doorgaande administratieve lijn.
Opvang en scholen die in één gebouw zitten, kunnen het ouders makkelijker maken door de administratie af te stemmen. Ouders waarderen het als ze bij de aanmelding voor de school niet opnieuw alle (adres)gegevens hoeven in te vullen. In de praktijk blijkt vaak dat ouders dat ook al verwachten: het kind is naar de opvang gegaan van het IKC, dan zal het ook wel ingeschreven zijn bij de basisschool?! Door wet- en regelgeving zal het soms nodig zijn formele zaken bij de instelling te regelen: ouders hebben immers een contract bij de kinderopvang en niet met het IKC. Toch is er door een gezamenlijk loket te voeren en goed aan te geven voor welke organisatie(s) een melding of mutatie bedoeld is, de administratie te vereenvoudigen en te laten aansluiten bij de manier waarop de partners binnen het IKC samenwerken.

Dit is een samenvatting van een langer artikel, geschreven door Frank Studulski, Puk Witte en Joke Kruiter van Sardes. In het uitgebreide artikel worden de zeven doorgaande lijnen diepgaander besproken, is er aandacht welke rol de wet- en regelgeving spelen in de doorgaande lijnen, welke AVG-aspecten van belang zijn en waarom de doorgaande lijnen belangrijk zijn en in de praktijk positief uitwerken. Het volledige artikel kan worden gedownload via deze link: https://sardes.nl/C199-PB255-De-zeven-doorgaande-lijnen-van-het-IKC.html

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.