Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Welke informatie mag je overdragen tussen bso en school?

Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan hoe organisaties met persoonsgegevens omgaan, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van deze gegevens met een andere organisatie. In de praktijk leidt dit regelmatig tot onduidelijkheid over wat er wel en niet mag worden uitgewisseld.

Zo zijn er zijn veel vragen over de uitwisseling van gegevens tussen bso, kinderopvang en basisonderwijs. Het belang van de doorlopende leerlijn van kinderen van 0 tot 12 jaar staat bij deze organisaties steeds meer voorop en informatie-uitwisseling speelt daarin een belangrijke rol.

‘De betreffende wet- en regelgeving sluit echter nog niet aan op de praktijk.  Daarom hebben we in opdracht van de ministeries van OCW en SZW een handreiking gemaakt om pm’ers en leerkrachten te ondersteunen,’ aldus Ymkje Koster, adviseur privacy bij Kennisnet. Dit is een door het ministerie van OCW gefinancierde stichting die scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo ondersteunt bij een professionele inzet van ict.

Ymkje Koster

Verschillende ministeries

Voor de uitwisseling van gegevens tussen kinderopvang, bso en primair onderwijs ligt uitwisseling extra ingewikkeld omdat er verschillende regimes gelden. Zo vallen de sectoren onder verschillende ministeries en zijn er verschillende toezichthouders. ‘Dat maakt de soms toch al lastige uitwisseling van gegevens extra gecompliceerd,’ aldus Koster. ‘Vooral bij IKC’s is dat een punt van aandacht, omdat een IKC vaak wordt gezien als één organisatie, maar dat feitelijk meestal niet is.’

In de praktijk gaat het erom dat alle betrokken organisaties op de hoogte zijn van relevante informatie over een kind. Dat klinkt wat abstract, geeft Koster toe, ‘maar het is lastig om het al te concreet te maken, want voordat je het weet heb je alles dichtgetimmerd. Om toch een voorbeeld te noemen: je kunt je voorstellen dat de bso het wil weten als een kind die dag is gevallen op school, of als de school informatie heeft over problemen in de huiselijke sfeer. En vice versa natuurlijk.’

Scheiding en ziekte

In al deze gevallen is de regel dat ouders eerst toestemming moeten geven, omdat er geen wettelijke grondslag is voor deze uitwisseling. ‘Als het gaat om praktische zaken, zoals een val, zal dat geen probleem zijn en is algemene toestemming, bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar, voldoende.’

Voor meer gevoelige kwesties, zoals scheidingen en ziekte, zijn er natuurlijk wel mogelijke bezwaren van de ouders. ‘Mijn advies: kaart alles waarover je twijfelt bij hen aan, en ga er nooit van uit dat uitwisseling van gegevens vanzelfsprekend is. Vraag aan de ouders of ze het goed vinden, en leg uiteraard duidelijk uit waarom dit volgens jou in het belang is van het kind.’

Uitzondering: vve

Overigens is er voor wat betreft de opvangsector één uitzondering op deze regel, en dat is de voor- en vroegschoolse educatie (vve). ‘Voor overdracht van informatie over het vve-programma dat een kind gevolgd heeft bestaat wel een wettelijke grondslag, en daarvoor is toestemming van ouders dan ook niet nodig. Dat is ook logisch, want als school moet je natuurlijk weten hoe ver een kind al is in zijn leerontwikkeling.’

Voor alle overige uitwisseling tussen opvang en onderwijs geldt dus bij gebrek aan een wettelijk kader dat ouders vooraf toestemming moeten hebben gegeven. Ymkje Koster wijst er graag op dat de AVG meer ruimte biedt dan vaak wordt verondersteld. ‘Je hoort het maar al te vaak, ook in andere sectoren: ik kan deze informatie niet doorgeven want het mag niet van de AVG. In de praktijk is dat vaak een interpretatie. Je dénkt dat je die informatie niet mag doorgeven van de AVG, maar de AVG vraagt vooral dat je zorgvuldig omgaat met gegevens die aan jou zijn toevertrouwd.’

AVG niet strikter

In feite is de AVG niet strikter dan zijn voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens. ‘De kern van beide regelingen is dat je je je bewust bent van het feit dat gegevens over anderen privacygevoelig kunnen zijn en dat je je daarom houdt aan de regels die gelden voor verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld dat je niet meer informatie overdraagt dan noodzakelijk.’

In die zin hebben alle discussies over AVG en privacy de bewustwording verbeterd. En dat is winst, aldus Koster. ‘Nu gaat het erom dat iedereen de regels op een zorgvuldige manier toepast, met oog voor het recht op privacy van kinderen en hun ouders. Ik hoop dat onze handreiking daar een bijdrage aan kan leveren.’

De volledige handreiking vind je hier.

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.