Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Veelgestelde vragen over de pedagogisch beleidsmedewerker

Elke kinderopvangorganisatie moet per 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. In de praktijk blijken nog veel vragen te leven. Daarom zetten we een aantal veelgestelde vragen op een rij.
Pixabay

Kan de functie van pedagogisch beleidsmedewerker gesplitst worden?

De pedagogisch beleidsmedewerker heeft twee taken: de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid en het coachen van pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Kinderopvangorganisaties bepalen zelf of ze de beleidstaken en coaching in één functie verenigen, of dat zij er aparte functies van maken.

Welke functiebeschrijvingen gelden voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker?

Heeft iemand als pedagogisch beleidsmedewerker alleen beleidstaken, dan geldt de functiebeschrijving beleids- of stafmedewerker B (cao Kinderopvang) cq. beleids- of stafmedewerker 2 (cao Sociaal werk). De pedagogisch coach valt onder de functiebeschrijving pedagogisch coach. Voor de gecombineerde functie geldt de functiebeschrijving pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. De functiebeschrijvingen zijn opgenomen in het functieboek van de cao Kinderopvang en van de cao Sociaal Werk.

Welke kwalificatie-eisen gelden er voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker?

Er gelden kwalificatie-eisen voor de pedagogisch coach en de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Voor deze twee functies moet de medewerker beschikken over een diploma van een opleiding op de zogenoemde A-lijst of een diploma waarbij een aanvullend bewijs van scholing nodig is op het terrein van coaching en/of pedagogiek kinderen 0 – 13 jaar (de zogenoemde B-lijst). Voor de functie beleids- of stafmedewerker B (cao Kinderopvang) cq. beleids- of stafmedewerker 2 (cao Sociaal werk) gelden geen kwalificatie-eisen. Er zijn dus geen specifieke diploma’s vereist. De medewerker moet wel HBO werk- en denkniveau hebben.

Kan ik een medewerker in 2019 inzetten als pedagogisch beleidsmedewerker, terwijl hij of zij de scholing om te voldoen aan de kwalificatie-eisen nog niet heeft afgerond? 

Voor pedagogisch beleidsmedewerkers die worden aangesteld in de functie van pedagogisch beleidsmedewerker / coach en pedagogisch coach vóór 1 januari 2019 geldt een overgangsregeling van twee jaar voor de kwalificatie-eis. Voor een gewenste kwalificatie via de A-lijst geldt dat de medewerker zich voor 1 januari 2019 moet hebben ingeschreven voor een opleiding op de A-lijst. Het diploma moet voor 1 januari 2021 worden behaald. Medewerkers die voor 1 januari 2019 in het bezit zijn van een diploma op de B-lijst, maar de aanvullende scholing nog niet hebben afgerond, moeten de aanvullende scholing voor 1 januari 2021 afronden. Ook zij moeten wel al voor 1 januari 2019 zijn aangesteld in de functie.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach die wordt aangesteld vanaf 1 januari 2019 moet dus direct gekwalificeerd zijn. Voor deze situatie geldt geen overgangstermijn.

Omvat het pedagogisch beleid alleen een pedagogisch beleidsplan?

Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Telt de pedagogisch beleidsmedewerker mee in de beroepskracht-kindratio?

Pedagogisch beleidsmedewerkers worden meegeteld als zij tijdens het coachen de reguliere werkzaamheden van een pedagogisch medewerker uitvoeren. Denk hierbij aan het verzorgen en opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De coaching komt dan terug, bijvoorbeeld, door het geven van voorbeelden, tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden. De pedagogisch beleidsmedewerker telt niet mee voor de bkr als hij of zij niet op de groep staat en coacht vanuit een observerende rol. Dit geldt ook wanneer de coaching buiten de groep plaats vindt.

Hoeveel uren moet een pedagogisch beleidsmedewerker minimaal worden ingezet?

Dit hangt af van het totaal aantal fte pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra. Om de verplichte ureninzet te berekenen, is een rekentool ontwikkeld. De volgende rekenregel is van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Volgens de cao staat 36 uur per week gelijk aan één fte. De peildatum voor het aantal fte is 1 januari van elk kalenderjaar. Medewerkers die flexibel worden ingezet tellen ook mee. Op de peildatum wordt gekeken naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad.

Bronnen:

Lees ook het premiumartikel (alleen voor abonnees): ‘Zie de pedagogisch coach als kans’

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.