Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Toezichthouder en houder gaan samen inspecteren

Met vijf pilots werkt GGD GHOR Nederland, in samenwerking met de VNG, toe naar Nieuw Toezicht in de kinderopvang. Onlangs startte in vier regio’s de pilot ‘gezamenlijk observeren van de pedagogische praktijk’. Hierin observeren toezichthouders samen met houders van kinderopvanglocaties de pedagogiek op de groep.
1Pilot-observeren.jpg
Deze pilot moet duidelijk maken of deze vorm van toezicht leidt tot meer dialoog tussen toezichthouder en houder. - Foto: Stichting Kindergezondheid (Dui)

De pilot ziet er als volgt uit in de praktijk: De toezichthouder van de GGD en de locatieverantwoordelijke observeren samen de pedagogische praktijk op de groep. Vooraf wordt door de locatieverantwoordelijke en toezichthouder bepaald welke situatie (bijvoorbeeld eetmoment of buitenspeelmoment) gezamenlijk wordt geobserveerd op de pedagogische praktijk. De toezichthouder maakt hierbij een feitelijk verslag van handelingen, zonder interpretaties. Na de observatie wordt nagepraat door toezichthouder en houder. In dit gesprek gaan de partijen na of ze hetzelfde hebben gezien en of ze tot hetzelfde oordeel kunnen komen. Daarnaast wordt ook gecontroleerd of de locatieverantwoordelijke het oordeel van de toezichthouders begrijpt en wat zij/hij hiermee gaat doen.

Meer dialoog

Deze pilot moet duidelijk maken of deze vorm van toezicht leidt tot meer dialoog tussen toezichthouder en houder. Verder moet duidelijk worden of het inspectierapport uiteindelijk meer informatie geeft over de werkwijze van de houder. In 2017 wordt de pilot geëvalueerd en moet blijken of de leerpunten verder worden ingevoerd in het Nieuwe Toezicht.

Overige pilots

De andere vier pilots in het kader van het Nieuwe Toezicht zijn ook bekend. De pilot Herstelaanbod start deze maand. Hierin beoordeelt de toezichthouder of bij een constatering van het niet naleven van een wettelijk kwaliteitsvoorschrift een herstelaanbod geboden kan worden aan de houder. Het doel van deze pilot is sneller en effectiever tot herstel van de overtreding op een kwaliteitseis te komen. In de pilot Groene inspectieactiviteit wordt gekeken naar een flexibele inspectie op locaties met een groen risicoprofiel. De pilot koepeltoezicht gaat over hoe toezicht ingericht kan worden voor houders met meerdere locaties in verschillende gemeenten en/of GGD-regio’s. De laatste pilot is het Kwaliteitsoordeel van de geboden kinderopvang.

Vanaf 2017 starten pilots om met kwaliteitsoordelen, als aanvulling op de inspectierapporten, te gaan werken. Wat houdt dit in? Lees meer

Pedagogisch toezicht

Ter voorbereiding op de pilot gezamenlijk observeren in de pedagogische praktijk zijn deelnemende toezichthouders tijdens een startbijeenkomst bijgepraat. Volgens een woordvoerder van de GGD zijn toezichthouders al voldoende toegerust om de pedagogische praktijk te beoordelen. Dat doen ze nu ook al. Nieuw is dat ze dit onderdeel in samenwerking oppakken met de eigenaar van een kinderopvang.

Gastouderopvang

Aan de pilot ‘gezamenlijk observeren in de pedagogische praktijk’ doen GGD Amsterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Flevoland en Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid mee. Kinderopvangondernemers in die regio’s zijn over de pilot geïnformeerd. Gastouderbureaus en gastouderopvang worden niet meegenomen in de pilot omdat zij niet binnen Nieuw Toezicht vallen.

Minister Asscher deed samen met branchepartijen, een ouderpartij en vakbonden 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang. Deze moeten vanaf 2018 ingaan. Bekijk ze hier

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.