Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Scholen krijgen de regie bij pilot peuteronderwijs

Scholen krijgen de regie bij pilot peuteronderwijs

De pilots voor peuteronderwijs die vanaf komend schoolljaar op 30 locaties van start gaan, vinden plaats op de groep op het kinderdagverblijf/ de peuterspeelzaal. Tegelijkertijd heeft de school de regie. Minister van Bijsterveldt van Onderwijs vindt het slepen van peuters van school naar de opvang en weer terug niet wenselijk. Dit zegt zij in haar beantwoording op een brief van kinderopvangorganisatie MIK uit Maastricht.

Twee beroepskrachten
Het project peuteronderwijs dat op 30 pilotlocaties van start gaat, valt op advies van de Onderwijsraad onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dat betekent dat de kinderopvang het project faciliteert, maar niet de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid heeft. De woordvoerder van minister Van Bijsterveld legt uit: ‘De wettelijke verantwoordelijkheden van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool blijven zoals ze zijn. De regie van de schoolleider gaat vooral over het voeren van coördinatie en het bevorderen van samenwerking. De concrete uitwerking ligt bij andere personen.’ Peuters krijgen in deze pilot 12,5 uur per week (2,5 uur per dag) voorschoolse educatie aangeboden.

Hbo’er op de groep
Voor de pilots wordt naast een beroepskracht voorschoolse educatie ( pedagogisch medewerker kinderopvang/peuterspeelzaal) een begeleider voorschoolse educatie aan het team toegevoegd die hbo-geschoold is en de bevoegdheid heeft om als leerkracht te funcioneren. Deze persoon valt onder het gezag van de school en de bijbehorende cao.
Kinderopvangorganisatie MIK had per brief haar zorgen geuit over de pilot voor peuters. Ze vroeg zich af of het peuteronderwijs de huidige samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs niet teveel doorkruist. Volgens minister Van Bijsterveldt bouwt de pilot juist voort op een gezamenlijke visie van kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en scholen. De leeromgeving van peuters en kleuters wordt geïntegreerd zodat er een doorgaande ontwikkel- en leerlijn ontstaat.

In krimpregio’s
De effecten van de startgroepen voor peuters zullen worden onderzocht en worden afgezet tegen de resultaten van peuters die een vve-programma volgen op het kinderdagverblijf/de peuterspeelzaal die niet aan de pilot meedoen. Er is per jaar 2 miljoen euro beschikbaar om aan deze pilot te werken. Het project duurt vier jaar waarin het eerste jaar in het teken staat van het ontwikkelen van een gezamelijke visie tussen opvang en onderwijs, concrete afspraken en de rolverdeling tussen de begeleider en beroepskracht voorschoolse educatie. De regeling wordt naar verwachting in juni 2011 gepubliceerd en vanaf dan kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen om aan de pilot mee te doen. Er kan alleen worden deelgenomen als een schoolbestuur nu al een nauwe samenwerking heeft met een kinderopvangorganisatie en/of peuterspeelzaal. In totaal gaan er 30 pilots van start. Drie van de pilots vinden in ieder geval plaats in de krimpregio’s waaronder Parkstad Limburg.

Lees hier de volledige beantwoording van minister Van Bijsterveldt aan MIK >>

4 REACTIES

 1. Het moet zeker een kans van slagen krijgen om drie jarige peuters te onderwijzen en dan wel 2,5uur per dag. Piramide bied je ook aan en krijgt het kind naast het spelen en al wat er bij komt op een KDV of PSZ onderwijs aangeboden. Hier zijn als regels wel voor dat het zelfde kind minstens twee dagdelen aanwezig moet zijn. Wel ben ik voor een zindelijkheidsprotocol! Het is een mooi leerproces om de overgang klein en vertrouwd te maken naar groep 1 van de basisschool. De doorgaande lijn moet wel hetzelfde zijn. Let wel beste mensen het gaat hier om een pilot, waarom zouden we het niet proberen op de brede school?

 2. Lees alle reacties
 3. van spelen leren kinderen erg veel, ze kunnen zich zo goed ontwikkelen en op de daarvoor geschikte leeftijd onderwijs ontvangen, op de leeftijd dat ze daarvoor rijp zijn. ga je te vroeg een schools systeem aanbieden, met bijv. langer stilzitten, werkjes die af moeten enz., dan krijg je opmerkingen aan ouders dat hun kind wel erg druk is, niet stil kan zitten of luisteren enz. laat kinderen veel bewegen, samen spelen en zich in eigen tempo ontwikkelen. lezen, rekenen en schrijven leren ze allemaal, maar dan wel op het juiste moment, als de hersenen daarvoor rijp zijn en de fijne motoriek daaraan toe is. een kind pushen heeft averechts effect.

 4. Weer een nieuwe benadering, is dat wel nodig.
  Ik ben werkzaam op een peuterspeelzaal die voorschool is geworden. Wij werken volgens piramide. Zo kunnen wij de kinderen ook erg veel extra’s aanbieden en is er een goede overgang naar de basisschool.
  Steeds opnieuw het wiel uitvinden lijkt me niet nodig

 5. Het is een goede zaak dat basisscholen het voertuig worden van alles wat met ontwikkelen en groeien van kinderen van 0 t/m 13 jaar te maken heeft. In Schalkhaar ontwikkelen we een samenwerking tussen psz en bso en school.
  brede school, passend onderwijs arrangementen, CJG jeugdzorg, Zorgadviesteams, bso, kinderopvang en psz moeten 1 samenhangend organisatiestructuur krijgen per wijk(gebied), dorp. Dan pas kan voldoende energie en synergie ontstaan en vanzelf een flinke bezuinigingsmogelijkheid.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.