Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Reglement Bso – Kdv van het Jaar

De prijs Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang van het Jaar is ingesteld door het vakblad Kinderopvang. Het ene jaar ontvangt een kinderdagverblijf de prijs, het andere jaar een locatie van buitenschoolse opvang. De doelstellingen van deze prijs zijn de volgende:

  • (Kleine) kindercentra de gelegenheid geven om hun kwaliteiten in bredere kring uit te dragen.
  • De professionaliteit van de groepsleiding zichtbaar maken.
  • De kwaliteit van de kinderopvang een positieve impuls geven.
  • De sector positief in het nieuws brengen.

De prijs bestaat uit een wisseltrofee (een kunstwerk) en een geschenk. De prijs wordt uitgereikt op het jaarlijkse congres van het vakblad Kinderopvang. De winnaar wordt op die gelegenheid bekend gemaakt. De genomineerden ontvangen een uitnodiging voor het congres. De genomineerden die niet de prijs winnen, ontvangen een aandenken in de vorm van een certificaat.
De prijs wordt toegekend aan één locatie, dus niet aan een organisatie. Deze locatie onderscheidt zich naar de mening van de jury door hoge kwaliteit te bieden op een aantal terreinen. Een organisatie mag wel meerdere locaties opgeven voor de prijs. Per locatie wordt dan een deelnameformulier ingezonden.

De jury

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers in de kinderopvang, werknemers (vakbond), ouders (BoinK), pedagogenplatform, adviesbureau met expertise op gebied van kwaliteit van kinderopvang, iemand uit het werkveld (directeur of kwaliteitsmanager van een kinderdagverblijf). De jury staat onder voorzitterschap van de hoofdredacteur van het blad Kinderopvang.
Kinderdagverblijven of bso’s waar één van de juryleden werkzaam is, kunnen niet inzenden voor de prijs.

De procedure

Het kinderdagverblijf of de bso-locatie (hierna te noemen: kindercentrum) wordt voorgedragen door de locatiemanager dan wel regiomanager of het zelfsturend team. Aanmelden gebeurt door het invullen en toezenden van het aanmeldingsformulier via e-mail (marike.vroom@reedbusiness.nl  en/of post voor de uiterste inzenddatum (redactie Kinderopvang, Radarweg 29, 1000 AD Amsterdam).
Dit formulier wordt via e-mail aangevraagd bij het secretariaat van Kinderopvang. De ontvangst van de e-mail en/of het poststuk wordt bevestigd via een e-mail.

De redactie van Kinderopvang maakt een voorselectie. De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van criteria die van tevoren zijn bekend gemaakt. Op basis van de schriftelijke inzendingen, worden er drie nominaties bekend gemaakt. De genomineerden worden persoonlijk op de hoogte gesteld van hun nominatie. Op de locatie van de genomineerde kindercentra worden videoreportages gemaakt. Deze reportage wordt gemaakt door de hoofdredacteur van Kinderopvang met een cameraman/vrouw, eventueel samen met andere juryleden. De genomineerde organisaties zorgen ervoor dat ouders toestemming geven dat hun kinderen gefilmd worden en dat deze films eventueel gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden (uitslag van de wedstrijd op de website van het blad Kinderopvang). De organisaties zorgen er zelf voor dat kinderen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven, buiten beeld blijven.

De genomineerden benaderen ouders en medewerkers met het verzoek om mee te doen aan de online tevredenheidsmeting van Benchmark Kinderopvang (BMKO). Tijdens de tweede jurybijeenkomst worden de reportages vertoond en zijn de genomineerden in persoon vertegenwoordigd om vragen van de jury te beantwoorden. Per genomineerde is één uur beschikbaar (bekijken van de video plus het vragen stellen). Tijdens deze bijeenkomst worden de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken bekend gemaakt bij de jury en bij de betrokken organisaties. De jury neemt deze uitslag mee in haar eindoordeel. Hierna wordt in besloten kring de winnaar gekozen. De beslissing wordt genomen bij meerderheid van stemmen. De uitslag wordt geheim gehouden tot de uitreiking van de prijs tijdens het congres van het blad Kinderopvang.

Reportage

Op het congres van Kinderopvang (of op een ander geschikt moment als er in een jaar geen congres van het blad Kinderopvang gehouden wordt) worden de verkorte reportages van de genomineerde kindercentra getoond. De winnaar wordt bekend gemaakt en ontvangt een kunstwerk als wisseltrofee, een prijs ter waarde van ongeveer duizend euro, en een blijvend aandenken aan de prijs (een ingelijst certificaat met een afbeelding van het kunstwerk). De twee genomineerden die niet gewonnen hebben, ontvangen een certificaat voor hun nominatie.

Geheimhouding

De juryleden zullen de inhoud van de beraadslagingen geheim houden. De namen van niet-genomineerde instellingen worden niet bekend gemaakt. Alleen het juryrapport waarin de jury beschrijft op welke gronden zij tot haar eindoordeel is gekomen, zal openbaar zijn.
Tegen de selectie en het oordeel van de jury is geen beroep mogelijk en over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.
Door het insturen van een deelnameformulier verklaren kindercentra zich bereid om -binnen de grenzen van de redelijkheid – mee te werken aan publiciteit rondom de nominatie en de prijsuitreiking. Ook zal het winnende kindercentrum gevraagd worden om mee te werken aan een reportage in het blad Kinderopvang.

Voorwaarden

Deelnemers aan de wedstrijd verklaren zich bereid om actief mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek onder ouders en medewerkers. De resultaten van deze meting zullen in het kader van de wedstrijd niet openbaar gemaakt worden maar dienen er voor om de jury extra informatie over de genomineerde organisaties te geven. De betrokken organisaties mogen na de jurybijeenkomst wel de uitslagen van de onderzoeken binnen hun eigen organisatie bekendheid geven. 

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het congres Kinderopvang. De genomineerden dienen zelf te zorgen voor vervoer van de wisseltrofee naar de eigen locatie.
Deelname congres: over de aanwezigheid tijdens het congres worden afspraken gemaakt tussen de genomineerden en de evenementenorganisatie van Reed Business.

Download het reglement hier als word-bestand >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.