Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Medezeggenschap regelen binnen een IKC

Medezeggenschap is op scholen en in de kinderopvang verschillend geregeld. Hoe organiseer je dat binnen een IKC? Bij UN1EK, een organisatie voor kinderopvang en onderwijs, hebben ze er ervaring mee. Adviseur Cynthia Roos heeft de medezeggenschap helpen opzetten. Bestuurder Rien Wiegeraad vertelt hoe dit in de praktijk werkt.
Cynthia Roos

Medezeggenschap is een goed middel om invloed uit te oefenen op het beleid, maar er is nogal een verschil tussen de manier waarop dat wordt ingestoken op scholen en in de kinderopvang. Er gelden verschillende wetten, en de kinderopvang en de scholen vallen zelfs onder andere ministeries.

Ook in de praktijk zijn er veel verschillen. In de kinderopvang hebben ouders en medewerkers bijvoorbeeld geen instemmingsrecht op de openingstijden maar op scholen bij vaststelling van de onderwijstijd wel. Op scholen is er verder sprake van instemmingsrecht van de MR bij het om het aanstellen van bestuurders door middel van het instellen van een sollicitatiecommissie, terwijl het bij kinderopvangorganisaties hierbij alleen om adviesrecht gaat.

Adviseur

Als adviseur medezeggenschap ziet Cynthia Roos deze verschillen tussen de kinderopvang en scholen regelmatig optreden. Op zich is dat natuurlijk geen probleem, behalve op IKC’s, waar professionals uit beide sectoren samenwerken in de medezeggenschap.

Cynthia Roos is ambtelijk secretaris van de CUR (Centrale UN1EK Raad), het hoogste medezeggenschapsorgaan van UN1EK. Dit is een opvang- en onderwijsorganisatie op christelijke grondslag in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De organisatie biedt dagopvang, een peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang, waarbij opvang en onderwijs in één organisatie zijn samengegaan.

Heb je je al ingeschreven voor de gratis nieuwsbrief van Zosja? Zosja is het nieuwe online platform dat je helpt om toe te werken naar een IKC of jouw IKC klaar te maken voor de toekomst. Zosja levert je nieuws, duiding, achtergronden, tools en inspiratie over de wereld van de IKC’s. Voor een gratis abonnement, klik hier.

IKC-raad

De CUR is het hoogste orgaan van de medezeggenschap bij UN1EK. De raad bestaat uit acht leden, evenredig verdeeld over ouders en medewerkers van onderwijs en opvang. In de CUR werken de ondernemingsraad (OR), de centrale oudercommissie kinderopvang (OC) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samen. Op lokaal niveau werken het personeel van de opvang, de MR en de OC samen in de IKC-raad.

Ook op locatieniveau is het personeel van de opvang vertegenwoordigd in de IKC-raad. Ook hier zijn er in totaal acht leden (twee ouders onderwijs, twee medewerkers onderwijs, twee ouders opvang en twee medewerkers opvang).

Hoogste recht geldt

Het college van bestuur en de directeuren van de afzonderlijke vestigingen hebben in deze structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang, aldus bestuurder Rien Wiegeraad. ‘Ouders en medewerkers kunnen zo krachtige en efficiënte inspraak uitoefenen via één orgaan. We werken nu bijna vijf jaar op deze manier en de ervaringen zijn positief.’

Om ingewikkelde kwesties over instemmingsrecht en adviesrecht te voorkomen, is gekozen voor de formule: het hoogste recht geldt. ‘Met andere woorden: als bij scholen het instemmingsrecht geldt en bij de kinderopvang het adviesrecht, dan kiezen we voor instemmingsrecht,’ verduidelijkt Cynthia Roos. ‘Dat geeft bij pm’ers een gevoel van verantwoordelijkheid dat ze soms spannend vinden, maar daar komen ze eigenlijk altijd goed uit.’

Discussie voorkomen

De keuze voor de formule ‘het hoogste recht geldt’ voorkomt veel discussie en het doet de belangrijke rol van medezeggenschap recht, voegt Rien Wiegeraad hieraan toe. ‘Ik kan me voorstellen dat we bij zeer zwaarwegende kwesties hier gezamenlijk naar kijken en dan waar nodig een jurist raadplegen om mee te denken, maar tot nu toe hebben we dat nog niet hoeven te doen.’

Niet tegenover elkaar

Tot zover de positieve kanten van de medezeggenschapsstructuur van UN1EK. Zijn er in de samenwerking ook zaken die minder gemakkelijk gaan? Je moet er in alle overlegorganen voor waken dat pm’ers e­­­­­­­n leerkrachten, maar ook ouders tegenover elkaar komen te staan, is Cynthia’s ervaring. ‘In de trant van: jij van de kinderopvang en jij van de school. Dat kun je voorkomen door goede relaties op te bouwen. Uiteindelijk doe je het samen, en dat betekent dat je je verdiept in elkaars vakgebied en expertise. Vraag maar door, ook als je het niet precies begrijpt, daar word je alleen maar wijzer van. “Moet ik wat zeggen over de schooltijden, daar weet ik toch niets van?” zie je een pm’er dan denken. Juist dan moet je vragen stellen en meedenken. Zulke onbevangen vragen zijn soms juist de goede vragen.’

Rol bestuurder

Belangrijk in dit alles is de rol van de bestuurder. ‘Een bestuurder die medezeggenschap ziet als een verplichting, als iets dat nu eenmaal moet, zal een minder goed werkende raad krijgen dan een bestuurder die er helemaal in gelooft en voor gaat. Dit is wel iets dat voor een deel van bovenaf moeten komen.’

Maar als bestuurders en directeuren er op de goede manier instaan, dan is het vooral een kwestie van attitude, aldus Cynthia Roos. ‘Verdiep je in elkaars vakgebied, help elkaar, sta open voor het point of view van de ander en deel informatie; dat zijn de tips die ik zou willen meegeven. Gewoon doen, daar gaat het eigenlijk om. Als je elkaar vertrouwt, dan kom je er samen wel uit.’

Veel contact

Dat laatste onderschrijft bestuurder Rien Wiegeraad. ‘We hebben veel contact en tonen wederzijds begrip als er eens iets niet helemaal volgens het formele proces verloopt. Nog niet zo lang geleden waren wij als bestuur bijvoorbeeld echt te laat met het indienen van een adviesaanvraag. Dat was onze fout. We hebben dan overleg, waarin we aangeven dat dit advies er vanwege een deadline toch snel moet komen. De CUR zet dan ook alles op alles om dat voor elkaar te krijgen.’

Zeer professioneel

Het was zowel voor de leerkrachten als voor de pedagogisch medewerkers wennen om over elkaar vakgebied mee te praten in de medezeggenschap, is ook Wiegenraads ervaring. ‘Maar ik kan niet anders zeggen dan dat dat zeer professioneel is opgepakt. In de CUR weet ik natuurlijk wie wie is, maar bij de IKC-raden, de medezeggenschapsorganen van de afzonderlijke vestigingen, weet ik dat niet. Maar als ik daar wel eens aanschuif, zie ik geen verschil tussen leerkrachten, pm’ers en ouders. Het is allemaal zeer professioneel. Dat vind ik een compliment waard.’

Wil je meer weten over medezeggenschap binnen een IKC? Kijk dan hier

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.