Management kinderopvang magazine nr. 7, 2019

  In het decembernummer van Management Kinderopvang gaan we in gesprek met Nadire Öztürk-Bicakci en Ellen Bout over de rol van de pedagogische coach. Sinds dit jaar moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogische coach in huis hebben. De precieze invulling van de functie is redelijk vrij, maar niet iedereen is er gerust op. Want wat mag wel en wat niet? Verder gaan we op bezoek bij Boerderij de Boterbloem. Deze boerderij-opvang, vangt 220 kinderen per week op van wie de helft een zorgvraag heeft. ‘Even met een koe knuffelen of een pony borstelen kan heel rustgevend werken.’

  Veel vrijheid maakt maatwerk mogelijk

  Sinds begin dit jaar moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch coach in huis hebben. De precieze invulling van de functie is redelijk vrij, maar niet iedereen is er gerust op. Want wat mag wel en wat niet? Opleider Ellen Bout stelt gerust: 'Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn.'

  Q&A over de invulling van pedagogisch coach/beleidsmedewerker

  Er zijn nog veel onduidelijkheden over hoe de rol van pedagogisch coach of beleidsmedewerker ingevuld moet worden. Ellen Radstake, projectmanager bij het Kwaliteitscentrum kinderopvang van Radar Advies, reageert op stellingen en vragen.

  Een jaar zonder Stint

  20 september 2018 was een zwarte dag voor heel Nederland. Op die dag kwamen vier kinderen om het leven toen een Stint werd aangereden door een trein. De pedagogisch medewerker, die de Stint bestuurde, en een vijfde kind overleefden het ongeval. De Stint staat nu ruim een jaar aan de kant. Hoe kijkt de sector terug?

  Vijf vrije vragen aan: Arnold en Mascha Jungerius

  Arnold en Mascha Jungerius geloven in het uitdagen van kinderen. Van speelhallen, dansles voor peuters en een workshop speksteen bewerken tot een voetbal-bso. Het stel zet met Kinderopvang Purkie en BSO Jungkidz in IJsselstein bijzondere concepten neer. In 2008 kleinschalig begonnen en sinds 2010 flink uitgebreid met nu drie bso-locaties en vier dagopvanggroepen, waarvan één VVE-peutergroep.

  ‘Even met een koe knuffelen geeft rust’

  Midden in de groene Noordoostpolder ligt Boerderij de Boterbloem. Rust, ruimte en veel beesten. Hinke Naus (41), eigenaar van deze boerderij-opvang, vangt hier per week 220 kinderen op van wie de helft een zorgvraag heeft. 'Even met een koe knuffelen of een pony borstelen kan heel rustgevend werken.'

  De peuter-kleutergroep als experiment

  Experimenteren met gemengde peuter-kleutergroepen is onder de Wet IKK onmogelijk. Daar moet verandering in komen, vinden de deelnemers aan het symposium 'Liever een wet die kinderen niet plet'. Maar er is ook een oproep om niet alleen op een goed gevoel af te gaan, maar ook onderzoek te doen naar de wenselijkheid van samenvoegen.

  Column – Ontwikkeling!

  De wijsheid van de minderheid

  Besluiten nemen met het hele team vraagt veel van een directeur of manager. Er zijn vrijwel altijd mensen die tegen zijn, of ze dat nu laten weten of niet. Juist van hen kun je veel leren, vertelt Karin van den Hoven tijdens de bdKO-workshop Deep Democracy.

  Column – Een derde systeem voor kindontwikkeling?

  Elk kind heeft recht op kinderopvang. Mee eens? Dan zou kinderopvang een basisvoorziening moeten worden. Dat schiet nog niet echt op in Nederland. School is een basisvoorziening, dus door de overheid betaald, maar begint pas bij 4 jaar. Terwijl we inmiddels weten dat 0 tot 4 jaar mogelijk wel de belangrijkste periode is in de ontwikkeling van het kind. Hoe komen we dichterbij dat ideaal, waarbij elk kind van 0 tot 12 in een vloeiende lijn wordt gevolgd, ondersteund en gestimuleerd?

  Branchebrede discussie over hittemaatregelen

  Het kwik steeg afgelopen zomer tot boven de 40 graden. Een jong kind kan zich daar niet zelf tegen beschermen. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid voor kinderopvangorganisaties. Bij extreme temperaturen groepen sluiten, investeren in airconditioning, wat is verstandig? Met het oog op een klimaatverandering als gevolg van de opwarming van de aarde zijn (branchebrede) maatregelen nodig. Een 'verhitte' discussie.

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans: WAB

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Daar is op dit moment veel over te doen. Het wordt er in verschillende stukken niet makkelijker op gemaakt. Hieronder puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen.

  Van POP-gesprek naar talentgesprek

  Bij Forte Kinderopvang ging het formele gesprek over het individuele functioneren en ontwikkelen van medewerkers in een jaarlijks POP-gesprek; een gebruikelijke werkwijze in veel organisaties. Deze aanpak is echter gebaseerd op een achterhaalde leerfilosofie. Forte werkt nu met talentgesprekken: een vernieuwende manier van een gesprekkencyclus. Elly Oude Elferink, econoom en HR-professional, begeleidde Forte Kinderopvang hierbij.

  Nood breekt wetten

  Terwijl Nederland nog eens met de neus op de feiten werd gedrukt door de mededeling dat een aantal Amsterdamse scholen met 5.400 leerlingen wegens het lerarentekort een week dicht gaat, lijdt de kinderopvang in stilte. Het blijkt uiteindelijk om 25 onvervulde vacatures te gaan. Wanneer we ervan uitgaan dat iedere klas gemiddeld 28 leerlingen met twee docenten heeft, dan praten we over een tekort van 25 op ongeveer 400 leerkrachten.

  Myrte van Gurp trapt PPINK 2.0 af

  PPINK heeft sinds oktober een nieuwe directeur. Myrte van Gurp (40) begint op een mooi omslagmoment. PPINK 2.0 betekent niet alleen een frisse, nieuwe huisstijl, maar ook een andere aanpak. Na twee jaar wil de beroepsvereniging de focus verleggen. 'We hebben tot nog toe hard gewerkt aan de groei van het ledental en gaan ons nu helemaal richten op de inhoud.'

  ‘Ken eerst jezelf’

  Scholen, kinderopvangorganisaties en jeugdzorg blijven te veel in hun eigen domein hangen, zegt Angèle van der Star. Ze schreef het boek Over het schoolhek heen over interdisciplinaire samenwerking in de onderwijspraktijk.

  Maak en implementeer beweegbeleid

  Enthousiast beginnen met meer bewegen en beweegprogramma's inzetten zijn belangrijke stappen. Maar hoe zorg je ervoor dat meer bewegen wordt verankerd in je beleid. In dit laatste artikel uit de serie van Kenniscentrum Sport over bewegen krijgt u tips voor het opstellen en invoeren van een beweegbeleid.

  Aan dezelfde kant van het touw trekken

  In het kader van het PACT-project onderzocht ik samen met Marloes van Verseveld verschillende kindcentra waar kinderopvang, basisonderwijs en jeugdzorg nauw (gingen) samenwerken. Een net verschenen artikel in het Journal of Interprofessional Care vertelt hoe samenwerking plaatsvindt tussen deze sectoren.

  Column – Doe eens niet zo spontaan!

  Al meer dan een half jaar was de brancheorganisatie bezig om een definitieve uitspraak te krijgen van GGD GHOR omtrent het samenvoegen van groepen op bepaalde momenten; het 'locatie-overstijgend opvangen'. Daar hebben we nu meer duidelijkheid over. De regeling 'locatie-overstijgend opvangen' is bedacht om, om… Eh, de regeling is ter verbetering van… Nou, het maakt niet zoveel uit, maar hij is ergens voor bedacht.