Management kinderopvang magazine nr. 4, 2021

  Kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en eenvoudige financiering. Dat is de kern van het onlangs verschenen SER-advies. De toekomst van de kinderopvang is weer volop onderwerp van discussie.
  Een goede analyse van de SER, is de gedeelde mening. In dit nummer vroegen we de belangrijke spelers in de branche naar hun mening.
  Daarnaast tref je een artikel over de jaarurensystematiek (JUS). Wat vindt onderhandelaar Debbie van Leiden van FNV Zorg&Welzijn daarvan?

  Alle kinderen kinderopvang

  De kabinetsformatie, het SER-advies, een artikel van Leseman en Plantenga; de toekomst van de kinderopvang is weer volop onderwerp van discussie. Een goede analyse van de SER, is de gedeelde mening. Maar rumour around the brand zorgt ook voor opnieuw filosoferen over het stelsel. We vroegen belangrijke spelers in de branche naar hun mening.

  Versterk de relatie met je medewerkers

  De 'medewerkersreis' is een methode voor organisaties om medewerkers aan zich te binden. Het sollicitatiegesprek, ingewerkt worden, de relatie met je leidinggevende en het afscheid: het zijn allemaal momenten waarop de relatie tussen werkgever en werknemer kan worden versterkt.

  ‘Antroposofie is niet één groot liefdesbad’

  Ze heeft niet alleen de grootste antroposofische kinderopvangorganisatie in de regio Utrecht neergezet, maar ook een vakschool met deze specialisatie opgericht. Mirte Madelief van Zundert (39) heeft een passie voor antroposofie. Het gedachtegoed van Rudolf Steiner mag dan honderd jaar oud zijn, volgens haar is het actueler dan ooit. 'Ik ga me juist verdiepen in alle lagen van Steiners visie.'

  Vijf vrije vragen aan: Marianne Rave

  Marianne Rave (63) begon in 1979 in de kinderopvang als assistent-leidster. Na 42 jaar in dit vak stapt ze op als manager Opvang bij haar laatste werkgever Bink Kinderopvang, een maatschappelijke kinderopvangorganisatie met 75 vestigingen en 850 medewerkers. Ze combineert nu de coaching van haar opvolger met oma-oppas van twee kleinkinderen.

  ‘Ouders, laat je kind meer bewegen’

  Wanneer je als kinderopvangorganisatie gaat werken aan gezonde leefstijl, denk je in eerste instantie aan de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Waarschijnlijk is de laatste groep waar je aan denkt: de ouders. Ben je eigenlijk wel in de positie om hen te stimuleren met hun kind te werken aan een gezonde leefstijl? Ja, daar zijn voldoende argumenten voor, vindt Frank Gobel van Kenniscentrum Sport en Bewegen.

  Korte lijntjes en snel schakelen

  Op sommige plekken vallen welzijn en kinderopvang onder één stichting. De praktijkvoorbeelden van het Limburgse Unitus en Raster uit Deventer laten zien dat beide werksoorten elkaar kunnen versterken. 'Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn', zegt Unitus-bestuurder Rudie Peeters.

  Lang leve de tuin!

  De natuur langszij houden, hoe doe je dat op het kinderdagverblijf? In tegenstelling tot binnen zijn de natuurlijke ritmen in de buitenruimte altijd aanwezig. Denk aan dag en nacht, licht en donker, nat en droog, warm en koud, beweging en rust, geluid en stilte. Buiten heb je contact met de elementen, de seizoenen en het weer.

  Het hete hangijzer van de JUS

  Het is een thema dat in de cao-onderhandelingen voor de kinderopvang een belangrijke rol speelt: de jaarurensystematiek (JUS). Wat vindt onderhandelaar Debbie van Leiden van FNV Zorg & Welzijn daarvan? 'Vervangend werk mag, maar niet het schoonmaken van het personeelstoilet.' Volgens adviseur Jaap Tulp en kinderopvangdirecteur Ilse Raasing zijn er betere manieren om de flexibiliteit in de organisatie te regelen.

  Combiwel voor Kinderen investeert in IKC’s

  De kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen zet sterk in op IKC-ontwikkeling. Deze Amsterdamse organisatie - sterk in voorschoolprogramma's - ziet in een IKC de mogelijkheid om deze pedagogische kennis en ervaring uit te breiden naar kinderen tot 13 jaar. Door interne bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, kan geïnvesteerd worden in intensieve samenwerking binnen de IKC's. Directeur Bjørn Huysman beschrijft in dit artikel hoe Combiwel voor Kinderen dit aanpakt.

  De Groene Agenda

  Verduurzaming is meer dan gloeilampen verwisselen voor ledverlichting en zonnepanelen op het dak, vindt Martin van Osch, directeur-bestuurder van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. Met de Groene Agenda Kinderopvang wil hij, samen met branchepartijen, kinderopvangorganisaties aanmoedigen om collectief met verduurzaming aan de slag te gaan. Volgens Jan van Esch, agrarische kinderopvangondernemer, ligt de sleutel bij het bewust maken van kinderen.

  Meldcode blijvend op de agenda

  Pedagogisch medewerkers hebben een unieke kans om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en te helpen stoppen. De meesten vinden dat niet eenvoudig: kindermishandeling is een lastig onderwerp, en het vraagt de nodige kennis en vaardigheden om dat goed aan te pakken. Blijvend aandacht besteden aan de meldcode kindermishandeling is daarom essentieel.

  De effecten van kinderopvang

  In binnen- en buitenland zijn diverse studies uitgevoerd waarin de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen zijn onderzocht. Er is daardoor een nieuwe stap mogelijk voor onderzoek, beleid en praktijk: we hoeven niet meer te varen op de uitkomsten uit één studie, maar kunnen nu verschillende onderzoeksresultaten integreren in één brede overzichtsstudie.

  Column – COVID-kinderen

  'Dit zijn echte COVID-kinderen, hoor!', zei een pedagogisch medewerker met een 'mopperend' kind op haar arm. Ik liep door onze nieuwe groene buitenruimtes naar haar toe. Ze vertelde mij dat het merkbaar was dat veel kinderen fulltime thuiswerkende ouders hebben gehad tijdens de lockdowns in de COVID-periode. Ze begreep het ook wel, maar het feit dat ouders steeds in beeld zijn geweest bij hun kind heeft een groot effect gehad op het gedrag van kinderen.