Management kinderopvang magazine nr. 4, 2020

  In het juli nummer van Management Kinderopvang besteden we vooral aandacht aan ‘Samenwerking met het onderwijs’. De afstemming tussen school en bso is altijd al een hele puzzel. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de samenwerking te wensen overliet bij het heropenen van de school na de coronasluiting. Tijd om van de coronacrisis te leren lees je in het artikel Shock-and-awe.
  Verder geeft Gijs van Rozendaal uitleg over de plannen van Platform de Toekomst van de Arbeid. Zij presteren een vernieuwende visie voor werkende ouders en hun jonge kinderen. Een sprong richting kinderopvang als basisvoorziening met een speelleerschool voor jonge kinderen en bredetalentontwikkeling voor 6 tot 12 jarigen.

   

  Shock-and-awe

  Liefdevol werken vanuit Gordon

  De wereld zou een stukje mooier zijn als iedereen die met jonge kinderen omgaat dat vanuit de Gordon-methode doet. Vanuit deze passie van Jantine Peters is het boek Liefdevol communiceren met jonge kinderen geschreven.

  ‘Gelijke kansen voor elk kind’

  De Stichting Platform de Toekomst van Arbeid presenteert een vernieuwende visie voor werkende ouders en hun jonge kinderen. Een sprong richting kinderopvang als basisvoorziening met een speelleerschool voor jonge kinderen en bredetalentontwikkeling (BTO) voor 6- tot 12-jarigen. De 1- tot 4-jarigen uit lage inkomensgroepen mogen 16 uur per week gratis naar de speelleerschool en de BTO valt onder onderwijs. Gijs van Rozendaal, namens de regiegroep Kindcentra 2020 in het platform, geeft uitleg.

  blog-peter-van-zijl-waarom-de-kinderopvang-niet-aantrekkelijk-is-voor-generatie-z

  Column – Vernieuwend voorstel, maar met uitdagingen

  Drie kleinschalige juweeltjes

  Strategische positionering, een geloofwaardige propositie en duidelijke differentiatie. Dat klinkt als zakelijk marketingjargon, maar het resultaat: drie juweeltjes van kleinschalige kinderopvang onder de noemer 'rijke leeromgeving'. Bij de Gelderse locaties 't Koetshuisje, Tante Tuit en Juffrouw Bellefleur zien kinderen vaste, jonge medewerkers, en zijn ouders en pedagogisch medewerkers sterk betrokken. Medeoprichter Walter Hardenberg legt uit waarom dit werkt.

  Vijf vrije vragen aan: Lenoor Soesbergen

  Lenoor Soesbergen-van Gendt (36) is manager Innovatie en Kwaliteit bij Stichting Junis Kinderopvang. Ze stuurt dagelijks een afdeling van beleidsmedewerkers en pedagogen aan. Coaching is een belangrijk onderdeel van haar werk. Junis Kinderopvang begeleidt met bijna 1.000 medewerkers zo'n 7.000 kinderen op 90 locaties in Alphen aan den Rijn en omgeving.

  Controleplicht voor gemeentes

  Als een kinderopvangorganisatie het niet eens is met een inspectierapport, kunnen ze dit aangeven in de zienswijze. Maar de toezichthouder verbindt daar niet altijd wijzigingen aan in het advies aan de gemeente. Een uitspraak van de Raad van State heeft de positie van kinderopvangorganisaties verbeterd. Gemeenten hebben de wettelijke plicht om te beoordelen of het advies wel zorgvuldig tot stand is gekomen.

  ‘We bleven ons verbazen’

  Er komt een nieuwe montessori-nascholing voor pedagogisch medewerkers. De training is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging en begint afhankelijk van de coronaperikelen in september. Kinderopvang Mickey schakelde jaren geleden om naar montessori-opvang. 'Het resultaat: verbluffend.'

  Corona; waar staan we?

  De impact van het coronavirus is enorm. Vooral voor de kinderopvang waar de factor arbeid een belangrijke factor is; ook in financieel opzicht. Welke juridische vraagstukken spelen nu vooral als het gaat om arbeidsrecht?

  ‘Behoud het lijntje met de ouders’

  Het contact met ouders verloopt niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen, nu zij worden geweerd op de groepen. Organisaties gaan op zoek naar nieuwe vormen van een goede overdracht. 'Het is belangrijker dan ooit om aan ouders te laten zien wat je meerwaarde is', zegt Nicole van Asten.

  In gesprek over pedagogisch handelen

  Pedagoog Inge van Rijn schreef het boek Pedagogiek in de vingers. Dit boek laat zien hoe je als pedagogisch coach met pm'ers in gesprek kunt gaan over hun pedagogisch handelen. Joop Berding interviewde haar.

  Beweegrichtlijn voor 0 tot 4 jaar

  Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby's tot volwassenen. Maar waarom is het belangrijk dat kinderen vanaf de geboorte starten met voldoende beweging? De Gezondheidsraad heeft een beweegrichtlijn voor 4-18 jarigen opgesteld en werkt aan het advies voor 0-4 jarigen.

  Leren van elkaar

  In vorige edities beschreven Loes van Wessum en Wilma van Harten wat succesvolle leidinggevenden in voorscholen doen om ervoor te zorgen dat kinderen en professionele medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is veel minder bekend over hoe leidinggevenden leren succesvol te worden. Dit artikel gaat in op een professionaliseringsstrategie die bijdraagt aan de ontwikkeling van leiderschapspraktijken: deelnemen aan een netwerk.

  Tussen wal en schip

  Hoewel het misschien wat cynisch klinkt, en inmiddels bijna als een cliché, de intelligente lockdown heeft ook winst opgeleverd. Doordat kwetsbare kinderen, in de meest brede zin van het woord, nu opvallend onzichtbaar werden, werd hun zichtbaarheid sterk vergroot. Ja, we kunnen er niet omheen. Zowel in de kinderopvang als in het basisonderwijs is de zichtbaarheid en ondersteuning van kwetsbare kinderen nog onvoldoende geborgd.

  De coronacrisis van ….

  Op kinderopvangtotaal.nl publiceerden we een serie 'De coronacrisis van …'. In dit artikel de highlights uit de interviews met Tamara van Ark, Emmeline Bijlsma, Ilse Raasing en Monique Bolder

  IKC’s: jubel of gruwel?

  Al op de introductiedag van de opleiding tot pedagogisch medewerker kreeg ik het volgende te horen: kinderdagverblijven zoals we die nu kennen zullen over tien, hooguit twintig jaar niet meer bestaan. Er zullen dan alleen nog integrale kindcentra (hierna: IKC's) zijn. De diverse initiatieven die er op dat gebied zijn, zoals PACT voor Kindcentra, geven de indruk dat het die kant misschien inderdaad wel opgaat.

  Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

  Lockdown

  In deze bijzondere coronaperiode staat de wetenschap niet stil. De nieuwe situatie roept nieuwe vragen op waar onderzoekers zich nu snel op richten. Een van de nu actuele vragen is: werkt een lockdown van scholen en kindcentra? Samantha Brooks en collega's voerden razendsnel een zogenaamde 'rapid evidence review' uit om deze actuele vraag te beantwoorden.

  Column – En de 1e prijs gaat naar…

  Trommelgeroffel, spanning loopt op, daar is het verlossende woord: … de kinderopvang! Flexibel, oplossend, creatief, zorgzaam, dienstverlenend en verbindend. Zo zag ik de afgelopen maanden de kinderopvang. Een 'niet lullen maar poetsen'-houding, en daar bedoel ik niet mee dat onze branche niet nadenkt. Maar we stonden voor een belangrijke uitdaging en moesten die in korte tijd aangaan. De vraag 'wanneer?' ging voor de vraag 'waarom?'.