Management kinderopvang magazine nr. 3, 2021

  Nummer 3 van Management Kinderopvang besteedt aandacht aan de samenwerking met jeugdhulp. Met onder andere een artikel over Preventie: potentie of kostenpost? Helpt vroegsignaleren? Het rapport van Andersson Elffers Felix over de jeugdzorg is er kritisch over . Onterecht, zegt onder ander het Nederlands Jeugd Instituut.
  Hoe staat het met het toezicht en kwaliteit in de gastouderopvang? Welke maatregelen dragen bij aan een hogere kwaliteit? Lees in dit nummer over de grote verschillen.
  Verder een aflevering uit de serie Boven het maaiveld over een inclusieve kinderopvang op de boerderij. Junis-locatie Wijland is meer dan groene kinderopvang. Kinderen met een medische zorgvraag zijn hier ook welkom. ‘Je leert dat er hier geen verschil is, elk kind doet er toe’ , zegt de nieuwe clustermanager Kim Quant-van de Giessen.

  Preventie: potentie of kostenpost?

  De jeugdzorg bij gemeenten onderbrengen heeft niet geleid tot kostenbesparing. Integendeel, de hulp dichterbij betekent ook beter en vroeger zien wat kinderen en jongeren nodig hebben. Maar helpt dat vroegsignaleren? Het rapport van Andersson Elffers Felix over de jeugdzorg is er kritisch over. Onterecht, zegt onder andere het Nederlands Jeugdinstituut.

  Zorgkinderen tussen wal en schip

  Ruben Fukkink schrijft in zijn rubriek 'Uit de ivoren toren' (pagina 60) over het verschijnsel dat kinderen die moeilijk zijn of gedragsproblemen hebben soms worden weggestuurd van de kinderopvang of VE. Maar dan komt in groep 1 de problematiek in volle omvang naar voren. Kunnen deze kinderen niet meteen en beter worden geholpen. Adviseur Gerdi Meyknecht meent van wel.

  ‘Er zijn heel grote verschillen’

  Het aantal gastouders daalde de afgelopen jaren dramatisch. Is daarmee het kaf van het koren gescheiden en is daardoor de kwaliteit verbeterd? Het kan ook de werkwijze van GGD-inspectie zijn, die werkt met 'Streng aan de poort'. Hoe staat het met toezicht en kwaliteit in de gastouderopvang? En welke maatregelen dragen bij aan een hogere kwaliteit?

  Inclusieve kinderopvang op de boerderij

  Eén blik op de witte boerderij en de scharrelende kippen met kuikentjes en je bent verkocht. Dít is leuke kinderopvang. Maar Junis-locatie WijLand is meer dan groene kinderopvang. Kinderen met een medische zorgvraag zijn hier ook welkom. 'Je leert hier dat er geen verschil is, elk kind doet ertoe', zegt de nieuwe clustermanager Kim Quant-van de Giessen.

  blog-peter-van-zijl-waarom-de-kinderopvang-niet-aantrekkelijk-is-voor-generatie-z

  Minder loonkosten, méér kwaliteit

  Vaste gezichten op de groep staat gelijk aan kwaliteit. Een inkopper. Toch is dat zeker niet de enige manier waarop je goede kinderopvang kunt meten.

  Grote honger naar kennis, nu de volgende stap

  Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang blijkt na anderhalf jaar te voorzien in een behoefte. 'De sector smacht naar kennis', zegt oprichter Yvette Vervoort. Nu nog een werkend verdienmodel om de toekomst van het instituut veilig te stellen; de tijd dringt!.

  Werken aan een leefbare wereld

  De klimaatverandering is een feit. Maar hoe zorgen we ervoor dat jonge kinderen opgroeien tot milieubewuste wezens die zich inzetten voor een duurzame samenleving? En op welke manier kan de kinderopvang hieraan bijdragen? Studenten van twee hogescholen beschrijven mooie voorbeelden van onze Vlaamse buren.

  Vijf vrije vragen aan: Marissa van der Velde

  Marissa van der Velde (29) werd vier jaar geleden directeur van het familiebedrijf Freekids in Zaandam. De jonge, gedreven manager van deze kinderopvangorganisatie met 28 locaties en 140 medewerkers omarmt vernieuwing.

  Structureel werken aan gezonde leefstijl

  Ruim 730 kinderopvangorganisaties werken met een coach Gezonde Kinderopvang. Zo ook kinderopvangorganisatie Kivido in Oud-Beijerland. Maar wat houdt dit precies in? En wat levert het werken aan gezonde kinderopvang precies op? Wij vroegen het Stefanie Verrijp, directeur bij Kivido.

  De toekomst van een leven lang leren

  De arbeidsmarkt voor de kinderopvang is volop in beweging. Er zijn blijvende zorgen over het personeelstekort in de kinderopvang. Tegelijk zou de kinderopvangsector moeten bijdragen aan het leven lang leren & ontwikkelen van haar werknemers. Kennisinstituut Sardes heeft op verzoek van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang een verkenning gedaan rondom de thematiek van een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang. Een samenvatting van het rapport, met een analyse van de ontwikkelingen en een voorzet voor toekomstige scenario's.

  ‘Werken is het nieuwe leren’

  Herkent u dit? Een enthousiaste medewerker volgt extern een cursus en vervolgens lukt het nauwelijks om het geleerde toe te passen in de dagelijkse praktijk. 'Logisch', aldus Raymond Clement, bestuurder bij MIK & PIW Groep uit Zuid Limburg. 'Onderweg naar huis is de medewerker al driekwart van de opgedane kennis vergeten. Investeren in traditionele cursussen en trainingen is dus weinig zinvol. Leren van en met elkaar op de werkplek is veel effectiever. Dat is de toekomst van leren én de basis voor een wendbare en vitale organisatie!'

  Wat kan een pedagogisch coach in de VE bereiken?

  Vanaf 1 januari 2022 is een inzet van een pedagogisch coach voor 10 uur per jaar per doelgroepkind in de VE verplicht. Waar moet je aan denken als je hiermee aan de slag gaat? Aan welke eisen moeten de pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen? Hoe kunnen zij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de VE? Heleen Versteegen van bureau Sardes en Jessie Vogelsangs van Helder & van Pas geven uitleg.

  Biodiversiteit… ook bij kinderen?

  In de eerste helft van het jaar is de variatie in de bermen en langs de slootkant overweldigend. Elk jaar ontrolt zich een feestelijk kleurenpalet aan madeliefjes, paarden- en boterbloemen, klaprozen als rode druppels en met de blauwe waas van de ereprijs. Het fluitenkruid langs de slootkant lijkt wel Brussels kant en het felle geel van het koolzaad kleurt mee met de lichtinval van de zon. Een soortenrijkdom waar wij zuinig op moeten zijn.

  ‘Samen verantwoordelijk voor de opvoeding’

  Geen energie verspillen aan de frustrerende beren op de weg, maar met elkaar aan de slag op basis van de gemeenschappelijke visie. Zo timmert het Haagse daltonkindcentrum Helen Parkhurst aan de weg. 'Begin bij de inhoud als je een kindcentrum wil starten.

  ‘Onderwijs en bso, zoek elkaar op!’

  Het beperken en waar mogelijk ongedaan maken van de coronaschade in het onderwijs. Dat is het doel van een onlangs opgericht 'OMT voor het onderwijs'. Hoogleraar pedagogiek Paul Leseman maakt deel uit van het OMT. Volgens hem kunnen bso en primair onderwijs hierbij heel goed samenwerken.

  ervaringsgericht-werken-eigenlijk-heel-eenvoudig

  50 procent meer overnames

  Het aantal overnames binnen de kinderopvang is met 50 procent toegenomen in de afgelopen tien jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Deze explosieve groei van het aantal overnames heeft onder meer te maken met de toenemende regeldruk. Arno Dielesen van adviesbureau Match Plan schetst de achtergronden.

  Rapporten IvO vergeleken

  De Inspectie van het Onderwijs (IvO) houdt in opdracht van de minister van SZW toezicht op de manier waarop de gemeenten hun wettelijke taken van toezicht op en handhaving van kinderopvangorganisaties uitvoeren. Jaarlijks beschrijft de IvO haar bevindingen in het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang. Ans Keij, bestuurder van MIKZ Kinderopvang, vergelijkt de rapporten van 2018 en 2019 (die in december 2020 is gepubliceerd).

  ‘Rol pm’er is essentieel’

  De kinderopvang besteedt te weinig aandacht aan taalachterstanden bij jonge kinderen. Dat is een van de conclusies van een onderzoek in Almere. Onderzoeker Hanno van Keulen legt uit hoe dat zit. 'Pm'ers spelen een heel belangrijke rol bij de taalontwikkeling.'

  Kinderen uit beeld?

  In 2006 publiceerden Gilliam en Shahar alarmerende Amerikaanse cijfers over kinderen die (tijdelijk) werden verwijderd van de kinderopvang in Massachusetts. De natie werd opgeschrikt door de hoge cijfers: 2,7% van de kinderen werd weggestuurd, dertien keer zoveel dan op de Amerikaanse basisschool. Later onderzoek bevestigde dit beeld voor andere staten. Longitudinale studies lieten ondertussen zien dat verwijdering van de voorschool een stevige voorspeller is van een moeizame schoolloopbaan. Soms zelfs zo moeizaam dat deze in de gevangenis eindigt. De richtlijnen werden rond 2010 in allerlei staten aangescherpt. Verwijdering van een kind was niet langer toegestaan. Tenzij er heel zwaarwegende redenen zijn.

  Column – Gratis kinderopvang

  'Gratis kinderopvang bestaat niet', riepen veel kinderopvang-ondernemers om mij heen. En niet alleen directeur-eigenaren, maar ook directeuren van stichtingen - groot en klein. De meningen zijn nogal verdeeld op dit moment binnen de branche, en dat blijft voer voor media en vooral voor de politiek. Zoiets als 'waar twee honden vechten om een been…'. Ik heb al eerder geschreven dat ik bijna 39 jaar binnen deze organisatie werk. Ik ben van 'het sprookje in de kinderopvang', waarbij ouders haast niets hoefden te betalen voor kinderopvang. Er waren zelfs tijden waarin je beter je kind naar de opvang kon brengen dan thuis houden.