Home 2016

Laatste artikelen

Pedagogiek

De kracht van actief luisteren

Actief luisteren is een waardevol instrument voor pm’ers, vindt Ellen Bout. Regelmatig geeft zij pm’ers trainingen in effectief communiceren volgens de Gordon-methode. Daarin neemt actief luisteren een belangrijke plek in. ‘Pm’ers denken vaak dat het heel veel tijd kost. Maar met behulp van actief luisteren voorkom je problemen. Dat scheelt juist heel veel tijd.’
Ouders

Stevig in je schoenen tegenover ouders

Mocht je als pm’er een veeleisende, misschien zelfs boze ouder treffen, dan kan het geen kwaad om stevig in je schoenen te staan en ‘weerbaar’ te zijn. Niet om terug te (bek)vechten, maar om jezelf te beschermen en er op een respectvolle, professionele manier mee te kunnen omgaan.
Ontwikkeling van kinderen

Seksuele opvoeding: van beleidsplan naar praktijk

Een groeiend aantal organisaties beschrijft seksuele opvoeding in haar Pedagogisch Beleidsplan. Hierin staat hoe de organisatie denkt over seksuele ontwikkeling en hoe medewerkers kinderen hierbij kunnen begeleiden. Een handig steuntje in de rug als je met vragen of seksueel spel van kinderen te maken krijgt. Maar hoe werkt het beleid in de praktijk?
Ontwikkeling van kinderen

Lappendeken-opvang

Nederlandse kinderen zien in vergelijking met andere Europese kinderen veel verschillende opvoeders per week. Pappa, mamma, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, opa’s en oma’s wisselen elkaar dagelijks af. Is dit wel goed voor kinderen? En wat kun je als pm’er doen als een kind hier last van heeft?

‘Mandy, je rondleiding is er!’

… wordt direct richting kantoor geschreeuwd: de aftrap van een rondleiding als mysteryguest op een kinderdagverblijf in Den Haag. Mandy stelt zich voor en vraagt of ik zin heb in koffie of thee. ‘Ja, lekker.’ Ze gaat even weg om koffie te zetten en de komende vijf minuten zit ik alleen in het kantoor. Aan de hand van een rondleidingklapper vertelt zij uitvoerig. Prima, zo weet je zeker dat alle onderwerpen aan bod komen. Mijn rol is die van een bezorgde moeder die het ‘eng’ en ‘lastig’ vindt om haar dochter van negen maanden weg te brengen. Krijgt zij wel genoeg aandacht? Raakt ze niet ondergesneeuwd door rondrennende peuters? Daarnaast twijfel ik nog tussen kinderopvang en gastouderopvang. Een goed moment om hier rustig met mij over in gesprek te gaan, maar het enige dat Mandy vertelt is dat er bij gastouderopvang geen opvang is tijdens ziekte en dat wel een nadeel is.
Arbeidsvoorwaarden

Bewuste aandacht voor medewerker en kind

Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen laten zien dat toepassing van mindfulness in de kinderopvang positieve resultaten geeft in het omgaan met werkdruk en het voorkomen van stressklachten, in de onderlinge communicatie, in mentale vaardigheden en in de kwaliteit van het werk.
Integrale kindcentra en brede scholen

Basisonderwijs start zelf succesvol IKC-concept

Schooldirecteur Jos van Zutphen startte, zonder samen te werken met een kinderopvangorganisatie, een integraal kindcentrum (IKC). Met speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden bedacht hij een vernieuwend concept. De inschrijvingen stromen binnen.
Financiën en bedrijfsvoering

De fiscale risico’s van vrijwilligers

Bij het exploiteren van tussenschoolse opvang door kinderopvangorganisaties wordt vaak gebruikgemaakt van vrijwilligers. Weet u wat de fiscale gevolgen zijn van het inschakelen van vrijwilligers?
Permanente educatie en opleidingen

Met eigen vakschool naar mbo 4

Hoe zit je de crisisjaren uit en zorg je tegelijkertijd voor verdere professionalisering van je medewerkers? Kinderopvang Solidoe begon een eigen vakschool. Inmiddels zijn 120 pedagogisch medewerkers opgeleid op mbo niveau 4.
Financiën en bedrijfsvoering

Durf los te laten

Als je als leidinggevende niet constant op de werkvloer aanwezig kunt zijn, heeft dat invloed op je manier van werken. Zet niet in op sturen en controleren, maar ga stimuleren en ondersteunen.