Home 2023

Laatste artikelen

Is de klant nog koning?

Ouders worden veeleisender en hebben tegelijkertijd minder te kiezen. Pedagogisch medewerkers ervaren hoge werkdruk: een explosieve combinatie. Met aan weerskanten soms stress en tranen.

Uit de media: Fruit

De bananenboot heette hij, de schaal met fruit die twintig jaar geleden mijn dochter op de kinderopvang deed gruwelen. Nog steeds heeft ze een hekel aan bananen, appels en aan al het fruit dat erop lag.

Versoepeling van de drie-uursregeling?

Betekent de versoepeling van de drie-uursregeling minder administratieve last? Of brengt deze juist een verzwaring van de administratieve taken met zich mee? En hoe staat het nu eigenlijk met de aangekondigde versoepeling?

Meer leren van elkaar

Veel schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zijn of gaan bezig met IKC-vorming. De zorg van adviseur Henriëtte Kikken is dat de ervaringen van de afgelopen jaren niet structureel gedeeld worden of wetenschappelijk onderzocht waardoor er onvoldoende kennis is van wat wel en niet werkt. Ook Sardes-adviseur Frank Studulski signaleert ongemak en gebrek aan kennis bij IKC-vorming.

Te weinig oog voor armoede

Steeds meer Nederlanders komen in financiële problemen en dus groeien steeds meer kinderen op in armoede. Ook in de kinderopvang is dat te merken, al heeft nog niet iedereen er oog voor.

Verbinding tussen beleid en strategie

Al ruim 10 jaar wordt op een groeiend aantal hogescholen de Ad PEP-opleiding aangeboden. De opleiding leidt professionals in de kinderopvang en het onderwijs op niveau 5 binnen het hbo op. Vanuit welke behoefte is de opleiding ontwikkeld en wat kunnen Ad PEP'ers precies bijdragen in de kinderopvang?

Stichting: let op de vpb!

Stichtingen of verenigingen voor kinderopvang worden nog regelmatig overvallen door een aanslag voor vennootschapsbelasting. Die kun je als organisatie al krijgen als je meer dan 15.000 euro winst maakt in een jaar. Er zijn wel mogelijkheden om deze aanslag te vermijden of te verlagen. Een uitleg door fiscaal adviseur Govert Meerkerk.

De toekomst van de zzp’er

Terwijl het aantal zzp'ers blijft groeien, probeert de overheid de flexmarkt met nieuwe wetgeving onaantrekkelijker te maken. Wat betekent dat voor de toekomst? 'Ik denk dat we na de opkomst van de zzp'er in een periode van bezinning terechtkomen', zegt Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK).

Column Wen(d)baarheid

Het zijn spannende tijden binnen onze organisatie. Omdat we nu eenmaal middenin de samenleving werken, maar ook omdat we meer mét die samenleving samen willen doen, vanuit de werkprincipes van Asset Based Community Development (ABCD).

Elkaar vinden op inhoud

PACT voor kindcentra is vorig jaar gestopt, maar een aantal activiteiten gaat door. Eén daarvan is de Kopgroep kinderopvang, een groep van ruim 30 directeuren/ bestuurders uit de kinderopvang. Wat gebeurt er in deze Kopgroep, wat voegt deze toe aan de al bestaande verenigingen en brancheorganisaties? Een gesprek met drie deelnemers.