Home 2016

Laatste artikelen

Financiën en bedrijfsvoering

Loonsanctie bij onvoldoende re-integratie

Wanneer je je als werkgever onvoldoende inspant voor een re-integratie van een zieke werknemer, loop je het risico op een loonsanctie en moet je nog eens een periode langer doorbetalen. Soms heeft een kinderopvangorganisatie wel erg veel pech.

In de knel door klantgerichte actie

Locatiemanagers komen soms in een lastige spagaat terecht tussen klantgerichtheid en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij ZO Kinderopvang kunnen ze erover meepraten. ‘Ouders kunnen allerlei zorgen hebben, daar moet je mee dealen.’
Financiën en bedrijfsvoering

Efficiënt roosteren levert veel op

Drie jaar geleden startte Arienne van Mil met het project ‘Efficiënt roosteren in de kinderopvang’. Voor Management Kinderopvang zet ze haar ervaringen en tips op een rijtje.

‘Mandy, je rondleiding is er!’

… wordt direct richting kantoor geschreeuwd: de aftrap van een rondleiding als mysteryguest op een kinderdagverblijf in Den Haag. Mandy stelt zich voor en vraagt of ik zin heb in koffie of thee. ‘Ja, lekker.’ Ze gaat even weg om koffie te zetten en de komende vijf minuten zit ik alleen in het kantoor. Aan de hand van een rondleidingklapper vertelt zij uitvoerig. Prima, zo weet je zeker dat alle onderwerpen aan bod komen. Mijn rol is die van een bezorgde moeder die het ‘eng’ en ‘lastig’ vindt om haar dochter van negen maanden weg te brengen. Krijgt zij wel genoeg aandacht? Raakt ze niet ondergesneeuwd door rondrennende peuters? Daarnaast twijfel ik nog tussen kinderopvang en gastouderopvang. Een goed moment om hier rustig met mij over in gesprek te gaan, maar het enige dat Mandy vertelt is dat er bij gastouderopvang geen opvang is tijdens ziekte en dat wel een nadeel is.
Arbeidsvoorwaarden

Bewuste aandacht voor medewerker en kind

Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen laten zien dat toepassing van mindfulness in de kinderopvang positieve resultaten geeft in het omgaan met werkdruk en het voorkomen van stressklachten, in de onderlinge communicatie, in mentale vaardigheden en in de kwaliteit van het werk.

Basisonderwijs start zelf succesvol IKC-concept

Schooldirecteur Jos van Zutphen startte, zonder samen te werken met een kinderopvangorganisatie, een integraal kindcentrum (IKC). Met speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden bedacht hij een vernieuwend concept. De inschrijvingen stromen binnen.
Financiën en bedrijfsvoering

De fiscale risico’s van vrijwilligers

Bij het exploiteren van tussenschoolse opvang door kinderopvangorganisaties wordt vaak gebruikgemaakt van vrijwilligers. Weet u wat de fiscale gevolgen zijn van het inschakelen van vrijwilligers?
Permanente educatie en opleidingen

Met eigen vakschool naar mbo 4

Hoe zit je de crisisjaren uit en zorg je tegelijkertijd voor verdere professionalisering van je medewerkers? Kinderopvang Solidoe begon een eigen vakschool. Inmiddels zijn 120 pedagogisch medewerkers opgeleid op mbo niveau 4.
Financiën en bedrijfsvoering

Durf los te laten

Als je als leidinggevende niet constant op de werkvloer aanwezig kunt zijn, heeft dat invloed op je manier van werken. Zet niet in op sturen en controleren, maar ga stimuleren en ondersteunen.

Cortisol

Bij wijze van uitzondering bespreek ik in deze rubriek deze keer geen proefschrift of wetenschappelijk artikel, maar een scriptie. Anne Elzerman, in 2015 masterstudent van de Universiteit van Amsterdam, stortte zich op studies waarin cortisol bij kinderen in de opvang is onderzocht. Cortisol wordt ook wel een ‘stresshormoon’ genoemd, en hogere niveaus van cortisol duiden dan op ‘crèchestress’. Is deze interpretatie van cortisol terecht? En wat betekenen hogere cortisolniveaus nu precies voor het welbevinden van kinderen?