Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties7

Kwaliteitseisen gastouders gelijk aan kinderopvang

Marianne Velsink
Onderzoekers van PricewaterhouseCoopers noemen gastouderopvang een risicovolle vorm van kinderopvangals het gaat om kwaliteit en veiligheid. Minister Asscher deelt deze mening en kondigt stappen aan om de kwaliteitseisen voor gastouders gelijk te trekken met die van de reguliere kinderopvang.
Gastouderopvang.jpg
De verschillen tussen gastouderbureaus zijn groot. Er zijn bureaus die enkel een kassiersfuntie vervullen en niets doen aan de begeleiding van gastouders. - Foto: Jens Büttner

Eigenlijk maakte gastoudersopvang vijf jaar geleden geen deel uit van de aanbevelingen van de commissie Gunning, kort na de zedenzaak. Onderzoekers van PricewaterhouseCoopers (PwC) nemen de gastouderopvang toch mee in hun aanbevelingen vijf jaar later. Zij vinden het gebrek aan toezicht en het feit dat gastouders alleen opereren een risico en twijfelen of hiermee veilige kinderopvang kan worden gegarandeerd.

Herijken gastouderopvang

Het advies om het beleid rond gastouderopvang te herijken, is niet aan dovemansoren gericht. In een Kamerbrief waarin hij reageert op het PwC-onderzoek zegt minister Asscher dat hij dit advies ter harte neemt en dat er, sterker nog, al enkele stappen zijn gezet om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren.

De veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang is sinds de zedenzaak vijf jaar geleden verbeterd. Dit zeggen betrokkenen in een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC). Ondanks het positieve geluid, zijn er ook veel verbeterpunten. De onderzoekers formuleerden er maar liefst 78. Lees meer

Beleidsdoorlichting

Om te beginnen heeft Asscher in reactie op de beleidsdoorlichting kinderopvang 2015 een plan van aanpak voor de gastouderopvang gepresenteerd. Daarmee zette hij vooral in op het behoud van de positieve aspecten van gastouderopvang, maar ook op het verhogen van de kwaliteit, het beperken van de fraudegevoeligheid en effectieve inzet van publieke middelen.

Rol gastouderbureau

De afgelopen periode heeft de minister de gastouderopvang besproken met verschillende sectorpartijen en dan vooral gesproken over welke onderwerpen aangescherpt moeten worden. De eerste conclusie die de minister uit deze gesprekken trekt, is dat kwaliteitseisen van de reguliere kinderopvang waar mogelijk gelijkgetrokken moeten worden met de eisen voor gastouders. Ook moet de gastouderopvang niet meer als een kwalitatief mindere vorm van opvang naast de reguliere kinderopvang worden behandeld. Unaniem is de wens om het toezicht te verbeteren. Dat geldt ook voor de rol van het gastouderbureau. De verschillen tussen gastouderbureaus zijn groot. Er zijn bureaus die enkel een kassiersfuntie vervullen en niets doen aan de begeleiding van gastouders.

Kwaliteitsverbetering

Minister Asscher wil inzetten op het bevorderen van kwaliteit van gastouderopvang en heeft hiervoor het volgende in gedachten:

 • Kwaliteitsverschillen tussen reguliere kinderopvang en gastouderopvang moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.
 • Verkennen of het systeem van permanente educatie ook voor gastouders kan worden ingevoerd.
 • Het gastouderbureau moet een grotere rol krijgen bij kwaliteit.
 • Het toezicht op gastouderopvang moet effectiever en efficiënter
 • Verkennen of er een specifiek beleid voor gastouders moet komen zoals een veiligheid- en gezondheidsbeleid en of dit, net als in IKK-akkoord, moet worden vormgegeven.
 • Onderzoeken of de familiaire gastouderopvang verder ingeperkt moeten worden.

Overleg

Begin 2017 wil minister Asscher met het veld bezien hoe er invulling kan worden gegeven aan deze punten binnen de financiële kaders. Rond de zomer informeert de dan verantwoordelijk minister hoe de kwaliteitsbevordering voor de gastouderopvang wordt vormgegeven.

Lees Asschers’ brief nav het PwC-onderzoek hier

7 REACTIES

 1. In reactie op S. Veehof
  Kennelijk heb jij je nog niet verdiept in de eisen voor gastouders.
  Hoewel wij altijd maar met één persoon hoeven te zijn, mogen wij in totaal altijd één kind minder opvangen. Daar waar jullie met twee leidsters ook 8 babies mogen opvangen mogen wij er maar 3. Waar jullie in de BSO zelfs 20 kinderen mogen opvangen met 2 beroepskrachten, mag ik nog steeds maar 6. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat ik veel meer persoonlijke aandacht aan de kinderen kan geven.
  En ja, ook wij krijgen onverwachte inspecties van de GGD, moeten brandmelders, brandblussers, blusdeken en een ontruimingsplan hebben, bedjes en klimtoestellen moeten aan dezelfde veiligheidseisen voldoen.
  Daarbij moeten wij voor alle gezinsleden boven de 18 een V.O.G. aanvragen (en betalen) zelfs wanneer deze nooit aanwezig zijn tijdens de opvang. Ook de kosten van leges voor inschrijving in het register kinderopvang zijn in sommige gemeenten bijna net zo hoog als voor een volledig kdv. Dat is dus soms al de verdiensten van een half jaar.

 2. Lees alle reacties
 3. Wat betreft afschuifsysteem bedoel ik dat ik ouders wel eens heb horen klagen over dat pm’ers verantwoordelijkheid voor bepaalde dingen die ze doen (administratie tijdens de opvang) leggen bij de leiding en omgekeerd. Bij ons is degene die de contracten aangaat en de regels opstelt ook degene die de zorg voor de kinderen op zich neemt, dus geen bewijs naar collega’s of leidinggevenden.
  Ook wanneer er bij een gastouder iets fout gaat, komt dat echt wel in de media, alleen is het bij ons natuurlijk altijd kleinschaliger. Dus is het voor de media minder interessant en zijn er minder slachtoffers die verhaal willen halen.
  Verder wil ik er nog even op wijzen dat de meeste gastouders ook ondernemer zijn in de breedste zin van het woord.

 4. Even terug komend op de reactie van G.A van Ommen. Ik kan wel zien dat u op dit moment niet weet waaraan een ondernemer in de kinderopvang aan moet voldoen. Hoezo wij mogen meer kinderen op vangen per leidster?? Ook wij zitten aan onze vaste kind ratio met daarbij het vierogen beleid. Deze zijn bij de gastouder niet gewaarborgd! Dus even duidelijk uitgelegd bij ons in het gebouw ook al zijn er maar 2 kinderen aanwezig moeten we met twee betaalde krachten zijn. Dus dit is niet oneerlijk ten opzichte van de gastouder?? En uiteraard moeten jullie aan de regels van de GGD voldoen. Maar krijgen jullie ook onverwachtse controle bezoeken van de GGD, Keuringsdienst van waren ? Nee zeker niet. En laten we niet praten over de eisen die ons vanuit de wet worden opgelegd. Zoals de brandsystemen, de toegangsdeurbeveiligingen, bedjes, klimtoestel normen etc. Allemaal onkosten die een gastouder niet hoeft te dragen. Maar die een ondernemer wel voor zijn kiezen krijgt en die van bijna hetzelfde uur bedrag betaald moet worden dan wat een gastouder krijgt betaald! En hoezo afschuif systeem?? Ook wij zijn verantwoordelijk voor alle zorg die we geven aan onze kinderen. En ook wij zullen hier met onze 100% onze verantwoording hierin af leggen. Aan wie zouden wij dit kunnen afschuiven?? De media is namelijk altijd druk met de kinderdagverblijven/ondernemers, maar wat gaat er soms mis achter de voordeuren bij de gastouders?? Dat komt nooit te gehore in de media ……

 5. Van oneerlijke concurrentie is geen sprake. Als gastouder mag je idd zes kinderen tegelijk opvangen, maar dan moet er minimaal één ouder zijn dan vier en er mogen maximaal drie kinderen onder de twee jaar bij zijn.
  Jullie als kdv mogen dus meer kinderen per leidster opvangen.
  Verder moeten ook gastouders zich houden aan de regels van de ggd. En als je de ggd rapporten leest zie je dat dat bij gastouders beter wordt gedaan dan bij kdv.
  Het verschil is dat je als gastouder zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit die je levert en direct verantwoording aflegt aan de ouders. Dus geen afschuifsysteem.

 6. De gastouder maakt de afgelopen jaren al een een grote professionele slag, zo zijn alle gastouders geschoold en staan ze onder toezicht van het bureau.
  Ook volgen ze pedagogische werkoverleggen ,EHBO en de meldcode, bij Buro's die kwaliteit willen leveren en kinderopvang serieus neemt .
  De gastouder hebben net als kdv een RIE gezondheid en veiligheid, ook hier moeten de bedje voldoen aan de eisen.
  ze een hebben evaluatie gesprek met de ouders en een voortgangsgesprek met de bemiddelingsmedewerkster
  Ik ben het er zeker mee eens dat de leidster kind ratio en het vierogen principe mag worden bijgesteld bij de kinderopvang. Bij het vast stellen van de ratio van gastouderopvang zijn we vanuit het ratio van de kinderopvang uitgegaan -1 .
  Gastouderopvang en kinderopvang kunnen prima samen.
  en oneerlijke concurrentie dat is het niet.
  Je wilt toch ook dat de ouder een keus heeft.
  We zijn in Nederland allemaal al zo geprogrammeerd eenheidsworst zelf nadenken mag niet.

 7. Wordt tijd dat de gastouderopvang onder de loep wordt genomen. Wij als kinderopvanginstelling zitten met zoveel regels waar we aan moeten voldoen terwijl de gastouderopvang zich hier niet aan hoeft te houden! Kijk alleen is naar de regel dat wij met het vierogenprincipe moeten werken. Met 2 kinderen op de groep moet je dit al kunnen waarmaken . Een gastouder daarin tegen mag zes kinderen alleen in een huis op passen. Hier zitten wij als ondernemer met een grote zware lonenpost. En laten we het ook niet over de keuring van de speeltoestellen en bedjes hebben. Bij het over grote deel van de gastouders liggen kinderen gewoon in een campingbedje! Vaak hoor je dan ouders zeggen ja maar jullie zijn professionele opvang ……… Maar waar willen de gastouderbureaus nu naar toe dan??? Ook zij vinden dat hun over grote deel gastouders deze rol verdiend. Het wordt voor ons hoog tijd als ondernemers in de kinderopvang de vuist te maken tegen deze oneerlijke concurrentie!!!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.