Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

GGD GHOR werkt nu overal met herstelaanbod voor de kinderopvang

mvelsink
Amsterdam is de laatste gemeente in Nederland waar het herstelaanbod is ingevoerd. Nu werken alle Nederlandse gemeenten met deze (nieuwe) werkwijze van GGD GHOR.
iStock

Dit meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang op de website. Het herstelaanbod houdt in dat houders van kinderopvangcentra de gelegenheid krijgen om binnen de onderzoeksperiode geconstateerde overtredingen op te heffen. Het herstelaanbod vervangt het oude overleg en overreding.

Hoe werkt het?

De Brancheorganisatie heeft de werkwijze van het herstelaanbod helder uitgelegd:

Als de toezichthouder tijdens een onderzoek overtredingen constateert, dan bespreekt de toezichthouder dit met de vertegenwoordiger van de houder. De toezichthouder bespreekt ook welke maatregelen binnen welke termijn nodig zijn om de kwaliteit te herstellen. De toezichthouder bevestigt dit schriftelijk.

Termijn afspreken

Binnen de afgesproken termijn kan de houder de maatregelen uitvoeren en dit aan de toezichthouder terugkoppelen. Als het nodig is, kan de toezichthouder een extra bezoek brengen aan de locatie om het herstel te beoordelen. Als de organisatie binnen de afgesproken termijn de benodigde verbeteringen doorvoert, dan blijft de overtreding wel in het rapport staan, maar wordt ook vermeld dat de overtredingen zijn hersteld. Dit voorkomt handhaving op deze overtredingen. Ook kunnen ouders zien dat de houder weer aan de kwaliteitseisen voldoet.

Overtredingen

Het herstelaanbod is geen recht waarop een beroep kan worden gedaan. De toezichthouder beslist of een herstelaanbod wordt gedaan. In beginsel kan bij elk jaarlijks en incidenteel onderzoek een herstelaanbod worden gedaan als er overtredingen zijn. De toezichthouder doet geen herstelaanbod als er sprake is van overtredingen waarbij direct ingrijpen door de gemeente noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld omdat de directe veiligheid of gezondheid in het geding is en de houder dit mogelijk niet uit eigen beweging kan of gaat herstellen. Ook als de houder eerder al in de gelegenheid is gesteld om dezelfde of vergelijkbare overtredingen op te heffen of een overtreding niet (binnen de hersteltermijn) te herstellen is, wordt er geen herstelaanbod gedaan.

Nagestuurde stukken

De toezichthouder kan een overtreding constateren tijdens het onderzoek op locatie, maar ook op basis van de stukken die na het bezoek worden nagestuurd. Om te zorgen dat er voldoende tijd is om eventuele overtredingen binnen de onderzoekstermijn te herstellen, geeft de toezichthouder eerder een oordeel over de situatie. De kinderopvangorganisatie heeft een beperkte tijd om stukken die niet aanwezig zijn tijdens het onderzoek na te sturen. De termijn hiervoor is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de ontbrekende gegevens.

Geen verplichting

De termijn voor herstel van de overtredingen is maximaal vier weken, maar is afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding en de tijd waarbinnen de maatregelen genomen kunnen worden. Als de directe veiligheid, gezondheid of het welbevinden van de kinderen in het geding is, moet de houder snel maatregelen nemen. Het herstelaanbod is een aanbod. De kinderopvangorganisatie is niet verplicht om hierop in te gaan. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het herstelaanbod, kan je dit aan de toezichthouder laten weten.

GGD GHOR organiseerde bijeenkomsten over het toezicht op de nieuwe IKK-eisen. Deze werden zo drukbezocht dat er nieuwe bijeenkomsten worden georganiseerd in juni. Lees meer

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.