Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties18

Gastouderopvang naar een hoger niveau: maar hoe?

Dat gastouderopvang in Nederland bestaansrecht heeft, staat buiten kijf. Eenvijfde van alle kinderen die naar de opvang gaan, gaan naar een gastouder. Maar er is vanuit allerlei hoeken kritiek op het niveau van de gehele gastouderopvang. En er is twijfel over hoe de gastouderopvang naar een hoger niveau getild kan worden in de toekomst. In een uitgebreid driepagina-artikel in het meinummer van tijdschrift Management Kinderopvang doen branchepartijen suggesties.
Gastouderopvang naar een hoger niveau: maar hoe?
Foto: ANP Xtra

Opa- en oma-opvang maakt nog altijd deel uit van de gastouderbranche. Ouders die hun kinderen bij hun grootouders onderbrengen voor opvang, hebben recht op kinderopvangtoeslag als de grootouders aan alle minimale eisen voor gastouderopvang voldoen. De vraag is hoe lang nog. Politieke partijen kraakten eind maart in het Algemeen Overleg harde noten over opa- en oma-opvang. Aanleiding was de uitspraak van de Raad van State over ‘een hoge mate van fraudegevoeligheid’.

Kinderopvangtoeslag

Minister Asscher heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen naar de kwetsbaarheden van opa- en oma-opvang en of deze vorm in de toekomst nog wel in aanmerking moet komen voor kinderopvangtoeslag.Genoeg partijen zouden de minister steunen als hij deze vorm van opvang in de toekomst wil uitsluiten uit de Wet kinderopvang.

In loondienst

Dan is er nog de kritiek op het toezicht en de kwaliteit. Van alle ingeschreven ouders in 2013 werd slechts 10 procent gecontroleerd door de GGD. Gjalt Jellesma van BOinK ziet graag dat gastouderbureaus gastouders in dienst nemen om zo de kwaliteit en zichtbaarheid te verbeteren. ‘Er komt meer grip op kwaliteit als er een arbeidsrelatie is tussen gastouder en gastouderbureau’, zegt Jellesma in Management Kinderopvang. Hij noemt Denemarken als voorbeeld waar gastouders in dienst zijn van de gemeente.

Opleiding

Minister Asscher heeft al te kennen gegeven hier niks in te zien, omdat hij denkt dat dit gastouderopvang veel duurder maakt. De Brancheorganisatie Kinderopvang ziet er ook niks in. Lex Staal van de Brancheorganisatie denkt dat de kwaliteit van de gastouderopvang vooral wordt bepaald door het opleidingsniveau van de gastouder en de wil van gastouders in zich tijdens hun carrière te blijven ontwikkelen.

Meetinstrument kwaliteit

Hanke Nas van de VGOB (Vereniging GastOuderBranche) vraagt zich af of het in loondienst nemen van gastouders daadwerkelijk leidt tot een kwaliteitsverbetering. ‘Bovendien is het voor bureaus  te duur en is het risico veel te groot, zeker voor gastouders die maar één of twee kinderen opvangen.’ Nas vindt het te vroeg voor allerlei conclusies nu het Kohnstamm Instituut drie onderzoeken naar de kwaliteit van gastouderopvang is gestart. Zo wordt er een meetinstrument ontwikkeld voor kwaliteit, wordt onderzocht welke elementen de kwaliteit van gastouderopvang bepalen en wordt gekeken wat we kunnen leren van gastouderopvang in het buitenland. Begin juni worden de resultaten van deze onderzoeken verwacht.

Keurmerk

‘Blijven leren’, daar sluit Cynthia van Mulekom van KNGO (KennisNetwerk GastouderOpvang) zich bij aan. Zij schreef een pedagogisch component om de inhoud van het Pedagogisch kader gastouderopvang beter te laten aansluiten bij de praktijk van de gastouder. Ook wil Van Mulekom een keurmerk ontwikkelen waarmee gastouders zich kunnen onderscheiden. Hier wordt verdeeld op gereageerd door o.a. de Brancheorganisatie en BOinK.

Abonnees: Lees meer in het meinummer van Management Kinderopvang

18 REACTIES

 1. Ik heb zelf een aantal jaren op de groep gestaan bij een kinderdagverblijf. Hier heb ik netjes mijn spw (sociaal pedagogisch werker) diploma voor behaald. Als ik hoor dat je al met een mbo 2 zorg dit werk kan doen dan vind ik dat geen verbetering in de kinderopvangwereld. Ik heb drie jaar geleerd om met kinderen te mogen werken, stage gelopen en voldoende werkervaring opgedaan. Nu behaal je binnen drie maanden je diploma op niveau 2 en je kan starten als gastouder. Op de groep staan kan ook niet met niveau 2 dus waarom deze vorm van opvang wel? Om de kwaliteit te waarborgen zou ik kiezen om alleen voor mbo 3 of hoger te gaan. En tussentijdse cursussen etc. zijn erg belangrijk. Deze volg ik zelf ook, gewoon omdat ik het belangrijk vind om altijd zorg op maat te kunnen bieden.

 2. Lees alle reacties
 3. helaam mee eens, wij geven al jaren intervisie en dit wordt als zeer positief ervaren en goed bezocht.
  een GO en een GOB werken samen, de GO zorgt met veel liefde voor de kinderen en het GOB zorgt ervoor dat de gastouder daar de tijd voor heeft ipv alle plannen, wetten, administratie bij te houden, en ook nog haar bijscholing zelf te regelen. een GOB en een GO vormen samen een team. om nog maar te zwijgen van de ondersteuning bij conflicten of andere gebeurtenissen zoals ziekte of uitval van een gastouder. en idd daar hoort een prijskaartje aan.

 4. Wat ik mis bij een gastouderbureau zijn het organisen van intervisie avonden. Ik vindt het belangrijk om met collega’s gastouders onderwerpen te delen en te bespreken die voor een ieder belangrijk zijn. Op diemanier kun je leren van elkaar.

 5. Je bent als zelfstandig gastouder al leidinggevende en pm`er. En een zelfstandig gastouder blijft zich profileren door reclame te maken, cursussen via het GOB te volgen, ook verplichte cursussen. Maarook opleidingingen die een gastouder nog meer proffesioneler maken. Dat willen vraagouders ook graag zien. Ik merk op dat er verder niet gesproken over het belang van het kind. bv kleinschalige opvang, beter contact met ouders. Elke geregistreerde gastouder wordt begeleid door een GOB.

 6. Ik werk met gastouders bij de ouders thuis die minimaal een afgeronde MBO-3 opleiding. Dit maakt het vanzelfsprekend dat ze de ontwikkeling en taal van de kinderen stimuleren en ze pedagogisch onderlegd zijn. Juist omdat ze alleen werken vind ik dat nodig. In de praktijk levert dit, met zeer gemotiveerde mensen en tijd en aandacht voor de kinderen, een hoge kwaliteit kinderopvang bij de ouders thuis op. Jammer dat deze vorm van kinderopvang nu weer in de problemen komt door de dreigende afschaffing van de Regeling Dienstverlening aan Huis. Het is een vorm van kinderopvang die de laatste jaren, onlangs alle problemen in de branche, sterk gegroeid is. Ik hoop dat de overheid dat op waarde weet te schatten en zorgt dat er een goed alternatief komt.

 7. B Kaptein, ik heb vorige week een afspraak gehad met KNGO en wil even zeggen dat ik blij ben dat er iemand is die zijn nek uitsteekt om gastouderopvang juist onder de aandacht te houden. Ze hebben mij heel goed geholpen in ieder geval.

 8. Ik werk al ruim 20 jaar als g.o. Heb in de loop der jaren veel gedaan aan het mezelf verder ontwikkelen door bv extra cursussen en het bijwonen van zgn leer bijeenkomsten.Wat ik als g.o. merk is dat veel liefde.aandacht en betrokkenheid bij de kinderen van het allergrootste belang is.Inzicht en veel liefde en geduld worden m.i. onderschat.Eisen stellen aan de kwaliteit van G.O opvang Is belangrijk maar is slechts 1 facet en wordt vaak overschat.Goed gastouderschap wordt opgebouwd uit alle genoemde zaken

 9. Ik heb een hbo opleiding (SPH) en doe dit werk als zelfstandig ondernemer. Ik ga écht niet in loondienst! Ik heb de kennis in huis om alles zelf te kunnen en mijn eigen beleid te bepalen. Ben alleen voor de financieën en ehbo afhankelijk van GOB. Juist om geen ‘baas’ meer te hebben ben ik dit gaan doen. Ik werk inderdaad ver onder mijn niveau maar voorlopig is dit prima zo. Mettertijd hoop ik meer dagen als opvoedcoach te werken en minder als gastouder, maar dat is een langetermijndoel.

 10. ik ben zelf al bijna 20 jaar gastouder,en al dertig jaar moeder.Weten jullie wat ik het meest mis in al die nieuwe dingen en discussies,en misschien wel het aller belangrijkste liefde,warmte,geduld.Iedereen heeft het over dit leren,dat leren,ik heb zelf veel papieren gehaald,maar ik ben zonder papieren net zo goed als met papieren.Ik geloof dat de maatschappij een beetje door draait met alles.Warmte liefde normen en waarden komen de kinderen al heel ver

 11. Ik ben het volledig met I Inja eens. ik denk dat elke Gastouder kwaliteit kan leveren als zij zich maar wel blijft ontwikkelen en scholen in haar pedagogische kwaliteiten door middel van cursussen en opleidingen en open blijft staan voor vernieuwing. Je bent tenslotte zelfstandig ondernemer en verantwoordelijk voor je eigen handelen. Maar jammer genoeg worden wij niet altijd zo gezien. Het lijkt er meer op dat wij afhankelijk zijn van een gastouder bureau, het zou eigenlijk anders om moeten zijn. Indien de Gastouder garant kan staan voor de kwaliteitseisen die de wet stelt hebben wij eigenlijk geen bureau nodig.

 12. bij een kindercentrum staan er leidinggevenden boven die controleren of de pm er kwaliteit levert. Bovendien werken de pm ers in een team en krijgen dus constant feedback op hun werk. Je kunt gewoon niet verwachten dat een gastouder die een MBO 3 opleiding heeft helemaal zonder toezicht en begeleiding dezelfde kwaliteit kan leveren. Ik denk wel dat als de GOB’s minder tijd kwijt zouden zijn aan het voldoen aan alle regels en papierwerk ze meer inhoudelijke kwaliteit voor de gastouders kunnen bieden.
  En ik hoop dat de partijen zich realiseren dat er ook een prijskaartje hangt aan het blijven scholen van gastouders

 13. De kwaliteit van de gastouder gaat omhoog als zij net als in de kinderopvangcentra aan dezelfde eisen voldoen qua opleiding en veiligheid. Schaf de GOB’s af. Laat de gastouder zelfstandig ondernemer zijn. Een gastouder wordt dan in feite een kleinschalig kinderopvangcentrum. Zij hebben hiervoor helemaal geen gastouderbureau nodig. Ouders hebben zo dan nog steeds een keuze tussen klein en grootschaligheid. En de ggd inspecteert de gastouders net als dat zij de kinderopvangcentra inspecteert. De gastouder zelf wordt beloont door meer inkomen doordat de Gob’s er niet meer tussen zitten. Als gastouder werk je professioneel met kinderen dus waarom dan niet dezelfde voorwaarden als in de kindercentra? Ook de peuterspeelzalen moeten langzamerhand aan dezelfde voorwaarden van de wet kinderopvang gaan voldoen. Zo trek je alles op gelijk niveau mijns inziens.

 14. Er is zeker een verschil tussen professionele gastoder die bewust hebben gekozen voor het vak als gastouders. En gastouders die noodgedwongen gastouder worden. Gastouder met jaren ervaring in het vak zijn bewust bezig met kinderen en lopen uiteindelijk niet weg na een kort tijd. Wat veel mensen onderschatten dat. Maar is zeker een feit. Gastouderbureaus hebben veel meer aan mensen op langere termijn dan mensen, die zodra ze een andere uitdaging krijgen ermee stoppen.

 15. Alle gastouders worden door de overheid en belastingdienst tot een grote gemiddelde hoop gastouders gerekend . Er is een grote groep gastouders actief waarvan het niveau hoger is, in opleiding, achtergrond en werkwijze. Juist nu in deze tijd waarbij een leegloop binnen de kinderopvang bij kinderdagverblijven plaatsvindt, starten hoger opgeleide pedagogisch medewerkers als zelfstandig gastouder.
  De kwaliteit van gastouderopvang staat nog altijd ter discussie, in 2014 wordt er een meetinstrument ontwikkeld om de kwaliteit van de gastouderopvang in beeld te brengen. Het lijkt me goed om behalve dit meetinstrument, de ervaringen uit in de praktijk mee te nemen in een onderzoek naar de kwaliteit.
  Alle gastouders via gastouderbureaus in loondienst laten werken is niet de oplossing. Het gebrek aan kennis van gastouderbureau`s, misstanden en het verkondigen van halve waarheden, is aan de orde van de dag.
  Als professioneel gastouderondernemer is de kwaliteit van mijn huidige werkzaamheden, pedagogische kennis en inzicht, veel hoger dan de wettelijk gestelde norm, ook voor invoering van de kwaliteitseisen in 2010. Als ondernemer wil ik dit graag zou houden.

 16. In 2008 is er een branchevereniging voor gastouders opgericht. Toenmalig is er door deze branchevereniging een visiedocument opgesteld, waarin voor een tweedeling van de gastouders werd gepleit. Enerzijds de gastouder die het werk erbij doet en anderzijds de professionele gastouder. Door het op het netvlies van staatssecretaris mevrouw Dijksma staande oneigenlijk gebruik en fraude, is er weinig aandacht geweest voor de roep om kwaliteit wat een belangrijk deel uitmaakte van dit visiedocument.
  Als het dan al zou moeten draaien om kwaliteit, slaat de Wet Kinderopvang de plank volledig mis en zorgt de regelgeving van en voortkomende uit deze Wet voor discriminatie van een hele beroepsgroep en arbeidsparticipanten welke direct te maken hebben met gastouderopvang.
  Kwaliteit van gastouderbureaus, toetsingskaders binnen de gastouderopvang en de controle van de GGD zijn een aanfluiting.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.