Vakblad Management Kinderopvang

Arbeidsvoorwaarden

Bewuste aandacht voor medewerker en kind

Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen laten zien dat toepassing van mindfulness in de kinderopvang positieve resultaten geeft in het omgaan met werkdruk en het voorkomen van stressklachten, in de onderlinge communicatie, in mentale vaardigheden en in de kwaliteit van het werk.

Basisonderwijs start zelf succesvol IKC-concept

Schooldirecteur Jos van Zutphen startte, zonder samen te werken met een kinderopvangorganisatie, een integraal kindcentrum (IKC). Met speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden bedacht hij een vernieuwend concept. De inschrijvingen stromen binnen.
Financiën en bedrijfsvoering

De fiscale risico’s van vrijwilligers

Bij het exploiteren van tussenschoolse opvang door kinderopvangorganisaties wordt vaak gebruikgemaakt van vrijwilligers. Weet u wat de fiscale gevolgen zijn van het inschakelen van vrijwilligers?
Permanente educatie en opleidingen

Met eigen vakschool naar mbo 4

Hoe zit je de crisisjaren uit en zorg je tegelijkertijd voor verdere professionalisering van je medewerkers? Kinderopvang Solidoe begon een eigen vakschool. Inmiddels zijn 120 pedagogisch medewerkers opgeleid op mbo niveau 4.
Financiën en bedrijfsvoering

Durf los te laten

Als je als leidinggevende niet constant op de werkvloer aanwezig kunt zijn, heeft dat invloed op je manier van werken. Zet niet in op sturen en controleren, maar ga stimuleren en ondersteunen.

Cortisol

Bij wijze van uitzondering bespreek ik in deze rubriek deze keer geen proefschrift of wetenschappelijk artikel, maar een scriptie. Anne Elzerman, in 2015 masterstudent van de Universiteit van Amsterdam, stortte zich op studies waarin cortisol bij kinderen in de opvang is onderzocht. Cortisol wordt ook wel een ‘stresshormoon’ genoemd, en hogere niveaus van cortisol duiden dan op ‘crèchestress’. Is deze interpretatie van cortisol terecht? En wat betekenen hogere cortisolniveaus nu precies voor het welbevinden van kinderen?
Financiën en bedrijfsvoering

Medezeggenschap: top-down en bottom-up

Inspraak niet via een or, maar via de sociocratische kringorganisatiemethode: Het Buitenschoolse Net kreeg er toestemming voor van de SER. Hoe werkt sociocratie? Over besluitvorming die zowel top-down als bottom-up plaatsvindt. Over consensus versus consent.
Permanente educatie en opleidingen

Pedagogische coaching werkt

Als er in de kinderopvangorganisatie een cultuur is van permanent leren, wat merken kinderen daar dan van? Merken ze er überhaupt wat van? Jan Peeters van VBJK in Gent deed er samen met anderen onderzoek naar.
Financiën en bedrijfsvoering

2016: het jaar van verantwoord groeien

Voorzichtig durven kinderopvangondernemers te geloven dat het tij is gekeerd en dat de vraag naar kinderopvang toe gaat nemen. Dromen over bomen die tot in de hemel groeien mag, maar groeien zonder plan kan op de lange termijn vervelend uitpakken. Het advies voor dit jaar: groei niet te gretig.
Ouders

Baas in eigen opvoeding

Het zat Janneke van den Bos (ZON!, Delft) en Monique Dongelmans (Kinderopvang Mundo, Schiedam e.o.) al een tijd dwars: de kleine rol die ouders opeisen in de communicatie met kinderopvang en onderwijs. Afgelopen zomer richtten de twee directeuren Stichting BOKS op (Samenwerking Ouders, Onderwijs, Kinderopvang). ‘Het is tijd dat onze ouders een emancipatieslag maken.’