Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Blog Jolanda Rikers – Controledwang in kinderopvang

In het Parool stond onlangs een interessant artikel van Marcel Levi over de groeiende bemoeizucht van de overheid. Ik herken die controledwang ook wel in de kinderopvang. Vooral als ik de kinderopvangregels afzet tegen het onderwijs. Zoals de regel dat iedereen die zich meer dan een half uur per drie maanden vertoont op de kinderopvanggroep, moet worden ingeschreven in het Personenregister.
blog-jolanda-rikers-mijn-laatste-blog
Jolanda Rikers

Marcel Levi beschreef dat de jeugdzorg inmiddels naast een Raad van Toezicht en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ook te maken heeft met vele andere (controlerende) instituten. Zoals de Jeugdautoriteit, die bemiddelt bij inkoop van jeugdhulp, het Keurmerkinstituut dat toezicht houdt op naleving van normenkaders, de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) die de zorgverleners controleert, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), het regionaal serviceteam jeugd (eveneens RSJ) en dan nog een kudde ombudsmannen, die zich gevraagd en ongevraagd overal mee bemoeit. Geen wonder dat jeugdzorgers nauwelijks toekomen aan hulp en ondersteuning van jonge mensen.

Strakke regulering

Volgens Levi is controledrang van de overheid is nog altijd gebaseerd op de leer van de zeventiende-eeuwse Engelse filosoof Thomas Hobbes. Deze vond dat mensen in principe slecht zijn en strakke regulering behoeven om te voorkomen dat ze verkeerde dingen doen. Waarschijnlijk is het verstandiger te kijken naar zijn collega John Locke, die suggereerde dat het geven van vertrouwen en ruimte leidt tot betere prestaties en dat zelfregulering vele malen effectiever is dan overdreven en misplaatst toezicht.

Structureel

Ik herken die controledwang ook wel in de kinderopvang. Vooral als ik de kinderopvangregels afzet tegen het onderwijs. Zo is er sinds januari 2021 is er sprake van een aanscherping van de ‘Denklijn personenregister kinderopvang’. Hierin wordt beschreven wie zich dienen in te schrijven in het personenregister en wat wordt verstaan onder het begrip ‘structureel’. Onder ‘structureel’ wordt volgens de Denklijn verstaan: Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur.

Verantwoordelijkheid

Die verantwoordelijkheid ligt bij de kinderopvang. Dat betekent dat je een aantekening in een inspectierapport krijgt als er niet voldaan wordt aan de Denklijn. Dit voelt uit balans. Het betreft in de meeste gevallen namelijk medewerkers uit bijvoorbeeld het onderwijs waar wij als kinderopvangorganisatie geen controle of zeggenschap over hebben.  Zij moeten zich in het kader van de samenwerking en de gestelde eisen in de Denklijn, registeren in het personenregister kinderopvang.

Wij kunnen wel het schoolpersoneel aanspreken, maar als niet-werkgever van deze personen hebben wij geen pressiemiddel in handen om deze personen zich toch te laten registreren.

Intensieve samenwerking

Vooral op veel VVE-locaties wordt intensief samen gewerkt met de betreffende basisschool. Thema-afsluitingen, schoolfeesten, gezamenlijke activiteiten. Kortom: het aantal leerkrachten wat in drie maanden langer dan een half uur met de kinderen in aanraking komt, is aanzienlijk. Daarnaast is er sprake van een grote mutatie onder leerkrachten, wat een enorme administratieve last is voor de VVE-houder. We worden actief hierop gecontroleerd en gehandhaafd tijdens de inspecties van GGD Zuid-Limburg. Aan de andere kant hebben we te maken met leerkrachten, die vanuit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen registratie in het personenregister. In dat geval zijn we genoodzaakt om de samenwerking met deze leerkrachten stop te zetten. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Oude VOG

Een leerkracht kan dus jaren voor de klas staan met een oude VOG. Maar als dezelfde leerkracht in het kader van bijvoorbeeld VVE of bij zorgen over een kind, meer dan een half uur per drie maanden in onze peuteropvang groep komt kijken, moet er een continue screening plaatsvinden in personenregister. En dat terwijl er bovendien in die peutergroepen continu twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Dus die leerkracht is niet alleen met dat kind. Bij KinderOpvang Parkstad werken in de peuteropvang veertig medewerkers en daarnaast moeten we voor maar liefst zeventig leerkrachten een VOG en een koppeling in personenregister regelen. Daarnaast is het nog eens zo dat deze leerkrachten regelmatig wisselen en we lopen we het risico op handhaving door een aantekening van de GGD als we niet tijdig de noodzakelijke koppeling hebben gerealiseerd.

Graag zouden we hierover het gesprek aangaan om te zoeken naar een balans tussen enerzijds de veiligheid en anderzijds de uitvoerbaarheid van deze denklijn.

‘Afgelopen jaar waren we razendsnel genoodzaakt om te switchen van kantoor naar thuiswerken en van live naar digitaal ontmoeten. Het thuiswerken heeft zich al aardig geëvolueerd naar een meer hybride variant. Dit heeft helaas ook wel een negatief effect bewerkstelligd, met name op onze bso’s.’ Lees de vorige blog van Jolanda

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.