Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Update: Veelgestelde vragen compensatie eigen bijdrage kinderopvang

De brancheorganisaties BK en BMK hebben een update geplaatst van de lijst veelgestelde vragen over de compensatie voor ouders van de eigen bijdrage kinderopvang.
AdobeStock

De update is te vinden op de sites van de BK en de BMK. De vragen 1 t/m 11 hebben betrekking op ouders, de vragen 12 t/m 19 op kinderopvangorganisaties.

VRAGEN VOOR OUDERS

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?     
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?    
Een van opties is dat de compensatie van de eigen bijdrage van ouders wordt overgemaakt naar de ongeveer 4.000 kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bso’s en gastouderbureaus). De kinderopvangorganisaties maken vervolgens de eigen bijdrage over naar de ouder. Dit betreft de eigen bijdrage over de periode 16 maart tot en met 28 april.

De eigen bijdrage van de ouder is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag. Mocht de sluiting van de kinderopvang worden verlengd dan kan de overheid besluiten om ook de regeling te verlengen.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
Als de terugbetaling aan de ouder via de kinderopvangorganisaties loopt, heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig. Namelijk hoeveel kinderopvangtoeslag of subsidie de ouder per maand ontvangt. Ouders moeten deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie doorgeven. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen. Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag of subsidie ontvangen, wordt waarschijnlijk een apart formulier ontwikkeld.

Er worden ook nog andere opties voor de uitvoering van de terugbetaling bekeken. De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. Zie ook het antwoord op vraag 2.

4. Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moeten ouders eerst betalen en krijgen zij daarna pas het geld terug?
Een ouder behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan de ouder meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.
Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep noodopvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

Ouders hoeven dus in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of hun kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld hun inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Voor gastouderopvang geldt; als een ouder per maand een verschillend aantal uren afneemt bij de gastouder, bijvoorbeeld omdat de ouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat normaal gesproken deze maand afgenomen zouden worden. De ouder doet dus alsof de gastouderopvang normaal zou doorlopen.

6. Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben of werkloos worden?
Wanneer hun inkomen wijzigt, moeten ouders dit wel door geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

7. Krijg ik een nieuwe factuur?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau of gastouder geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties

8. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?
De incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats op de datum dat de incasso altijd plaats vindt.

9. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 28 april, hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor de periode 16 maart tot en met 28 april. Volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. Met andere woorden: als de kinderopvang langer gesloten blijft zal ook de compensatieregeling mogelijk worden verlengd.

10. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?
U moet altijd zelf toestemming geven voor het delen van bijvoorbeeld van de hoogte van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag met de kinderopvangorganisatie of andere partijen. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt nog nader uitgewerkt, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de websites van genoemde organisaties.

11. Hoe ziet de compensatieregeling voor ouders eruit in het geval van gastouderbureaus? 
Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor gastouderbureaus, wordt meegenomen dat het systeem van de gastouderopvang anders in elkaar zit dan dat van een kindercentrum.


 

VRAGEN VOOR KINDEROPVANGORGANISATIES

12. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?

De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouders nodig, namelijk hoeveel toeslag zij per maand ontvangen. Ouders zullen deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie moeten verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

De kinderopvangorganisatie verzamelt alle noodzakelijke informatie en declareert deze bij een intermediaire organisatie. Dit wordt nog nader uitgewerkt.
De kinderopvangorganisatie keert het bedrag uit aan de  ouders.

De compensatie zal worden overgemaakt aan 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisatie kan dan rechtstreeks aan de ouder het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid verlengd worden.

13. Wie betaalt de eigen bijdrage die boven het KOT tarief ligt?
De kinderopvangorganisatie wordt geacht de eigen bijdrage boven het KOT-tarief zelf terug te betalen aan ouders. Hiervoor is geen compensatie. Dit betekent omzetverlies voor de kinderopvang. Als dit omzetverlies aanzienlijk is (dit verschilt per organisatie) kan de kinderopvangorganisatie gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De kinderopvang zal net als alle andere sectoren helaas in deze crisis te maken krijgen met omzetdaling. De verwachting is dat er minder ouders gaan opzeggen door deze regeling.

14. Wat te doen met ouders die na 28 april starten?
Dit wordt nader uitgezocht.

15. Ik wil als kinderopvangorganisaties een ouder aanbieden om geld voor te schieten of uitstel van betaling te geven.
Het voorschieten van het bedrag aan ouders is mogelijk en hangt af van de eigen liquiditeitspositie. Uitstel van betaling aan ouders is ook een keuze van de organisatie en is lokaal maatwerk.

16. Geldt deze regeling ook voor expats?
We zijn in gesprek met SZW over de vraag of expats voor compensatie in aanmerking komen. Dit is nu nog niet duidelijk.

17. Geldt deze regeling ook voor de ouders die gebruik maken van de voormalige peuterspeelzalen?
Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang, heeft recht op kinderopvangtoeslag. Maar er zijn ook ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag maar wel gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling. Bijvoorbeeld een gemeentelijke subsidieregeling voor de Voorschoolse Educatie, voormalig Peuterspeelzaalwerk en de Sociaal-Medische Indicatie. Ook deze ouders hebben recht op compensatie van de eigen bijdrage. Gemeenten vergoeden aan de kinderopvangorganisaties de eigen bijdragen van deze ouders; deze kosten worden vergoed door SZW. Hiermee wordt geen onderscheid gemaakt tussen ouders die wel KOT ontvangen en ouders die daar geen recht op hebben maar wel gebruik maken van een gemeentelijke regeling.

18. Hoe gaat het met de gesubsidieerde kindplaatsen (gemeente)?
De branchepartijen zijn actief met VNG hierover in gesprek.

19. Voor hoelang geldt de compensatie?
Deze compensatie geldt minimaal van 16 maart t/m 28 april. De compensatie aan ouders kent de mogelijkheid tot verlenging, mocht de huidige situatie ten gevolge van de Coronacrisis langer aanhouden. Dat betekent dat wanneer de huidige situatie onverhoopt met enkele weken wordt verlengd, op dezelfde wijze compensatie kan worden geboden.

 

 

 

1 REACTIE

  1. Ik maak mij wel zorgen hoelang de overheid blijft doorbetalen. Kinderen zullen de opvang verlaten (als ze vier worden) en nieuwe kinderen kunnen niet starten zolang de maatregelen nog van kracht zijn. Gaan we in een
    Nieuwe crisis belanden?

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.