Home Tags Tips

tips

Pedagogiek

8 tips: zo vergroot je het zelfvertrouwen van kinderen

Er wordt veel van kinderen gevraagd in deze tijd. Thuis, op school, op de bso, op de sport- en/of muziekles en via allerlei sociale media-kanalen. Wat kan jij doen om kinderen te ondersteunen die meer moeite hebben om hierin te functioneren?
Kindermishandeling

Seksueel misbruik: signalen herkennen en erover praten

signalen-misbruik-ANP.jpg
Welke signalen zijn er als het gaat om seksueel misbruik bij kinderen? En hoe ga je vervolgens het gesprek aan met een kind? Wij verzamelden enkele tips.
Spelen en speelgoed

5 tips voor het werken met de schijf van vijf

5-tips-spelen-Fotolia.jpg
Speelgoeddeskundige Marianne de Valck heeft de schijf van vijf voor spelen ontwikkeld. Hoe kun je deze schijf van vijf inzetten? Vijf tips.

6 tips voor verbondenheid in het team

Aanspreekcultuur.jpg
Een sfeer van verbondenheid is even belangrijk voor het welzijn van kinderen in een groep als voor het team. Hoe kun je die verbondenheid met elkaar creëren? Vijf tips uit het Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0 - 13 jaar.

Tips om (dodelijke) verslikking te voorkomen

tips-verslikking-iStock.jpg
Na het tragische nieuws over een peuter die zich dodelijk verslikte in een pannenkoek in een restaurant in Brabant, komt chirurg Mariëlle Vehmeijer met tips om verslikking te voorkomen.
Kindermishandeling

Verminder handelingsverlegenheid rond kindermishandeling

Handelingsverlegenheid-kindermishandeling
Pm'ers ervaren vaak handelingsverlegenheid in het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. Deze tips helpen dat verminderen.

8 tips over omgaan met scheiding

1AdobeStock_60155364 (1).jpg
Een scheiding is niet alleen voor volwassenen zwaar; ook voor kinderen is dit een moeilijke periode waarin veel verandert. Augeo Magazine geeft 8 tips om kinderen te begeleiden.
Gezonde kinderopvang

App over infectieziekten

KIDDI.jpg
De nieuwe KIDDI-app informeert medewerkers van kinderdagopvang, peuterspeelzalen en BSO over gangbare infectieziekten en hygiënerichtlijnen.

10 tips om kinderen aan het praten te krijgen

tips-praten
Verlegen of onzekere kinderen durven soms niet te praten op de groep. Zo ga je ermee om.
Ouders

5 tips bij het scheiden van broertjes en zusjes

scheiden-broers-en-zussen
Hoe help je broers en zussen afscheid van elkaar nemen als de oudste naar school gaat?