Home Tags Peuteropvang

Peuteropvang

Zorgenkinderen
'Opvoedkundig klimaat moet beter'

‘Opvoedkundig klimaat moet beter’

'Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen moet beter.' Dit zeggen staatssecretarissen Martin van Rijn en Fred Teeven in hun plannen voor een nieuw jeugdstelsel.
Financiën en bedrijfsvoering
VNG wil kinderopvang en VVE als basisvoorziening

VNG wil kinderopvang en VVE als basisvoorziening

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil af van de conjunctuurgevoelige voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Liever zien gemeenten dat er een basisvoorziening komt voor opvang en onderwijs voor alle kinderen, te beginnen met het aanbieden van enkele dagdelen gratis opvang voor peuters in een voorschoolse voorziening.
VVE en taalachterstanden
Krrrr...okodil! is prentenboek van jaar 2014

Krrrr…okodil! is prentenboek van jaar 2014

Krrrr...okodil! van de Schotse auteur en illustratrice Cartherine Rayner krijgt de titel Prentenboek van het jaar 2014. Dit maakte de Stichting CPNB maandag bekend namens een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen. Die selecteerde in totaal tien prentenboeken voor peuters en kleuters voor De Nationale Voorleesdagen 2014.
Gezonde Kinderopvang
Getekende figuren beïnvloeden eetgedrag kinderen

Getekende figuren beïnvloeden eetgedrag kinderen

Een getekend konijntje op een zakje met wortels doet een kleuter sneller naar de worteltjes grijpen. Aansprekende figuren in voorleesboeken kunnen het eetgedrag van jonge kinderen ook beïnvloeden. Dit concludeert Simone de Droog in haar promotieonderzoek voor de Universiteit van Amsterdam.
VVE en taalachterstanden
'Peuterspeelzaal moet alle kinderen plek bieden'

‘Peuterspeelzaal moet alle kinderen plek bieden’

De Brancheorganisatie voor Welzijn, MOgroep, maakt zich zorgen om vijftien procent van de kinderen met (taal)achterstanden die nu door wachtlijsten bij de peuterspeelzaal buiten de boot dreigen te vallen. Volgens de branchevereniging geeft ongeveer de helft van de speelzalen nu geen voorrang aan deze doelgroepkinderen. Deze kinderen beginnen dus met een achterstand aan de basisschool.
Ouders
Ouders stappen over op peuterspeelzaal

Ouders stappen over op peuterspeelzaal

Ouders stappen steeds vaker over van de kinderopvang naar de peuterspeelzaal. Soms met zo veel tegelijk, dat doelgroepkinderen door de wachtlijsten niet meer aan bod komen. De Brancheorganisatie Kinderopvang ziet een taak weggelegd voor de kinderopvang om deze kinderen op te vangen.
VVE en taalachterstanden
Blog Ruben Fukkink - Ontwrichting

Blog Ruben Fukkink – Ontwrichting

De huidige situatie in de voorschoolse voorzieningen voor het jonge kind is nu 'ontwricht', volgens de G4. De G4 wil daarom graag de regierol naar zich toetrekken om dit probleem op te lossen. Dit woord 'ontwrichting' gebruik ik graag ook, maar dan om vijf risico's van het huidige beleid van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te geven.
Gemeenten willen regie peuteropvang

Gemeenten willen regie peuteropvang

De onderwijswethouders van de vier grote steden vinden dat zij de regie moeten hebben over de voorschoolse educatie voor peuters. Elk kind vanaf 2,5 jaar moet het wettelijk recht krijgen op een plekje. Dat bepleitten ze bij minister Asscher (Sociale Zaken), schrijft de Volkskrant.
Blog Marion Kozijn - Restaurant

Blog Marion Kozijn – Restaurant

De voorjaarsvakantie is weer achter de rug en omdat er over vakanties altijd veel te vertellen is gaan wij er in de kring ’s lekker voor zitten. Pepijn, altijd de man van de grote verhalen, neemt als eerste het woord.
Financiën en bedrijfsvoering
Massale omzetting naar peuteropvang bepaalt groei

Massale omzetting naar peuteropvang bepaalt groei

Gemeenten kiezen er massaal voor om het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk om te zetten in peuteropvang onder de Wet kinderopvang. Dit bepaalt voor een groot deel de groei van het aantal kinderdagverblijven waarover minister Lodewijk Asscher vorige maand sprak.