Home Tags Bkr

bkr

Wet IKK
De bso verruimt de leefwereld van kinderen

De bso verruimt de leefwereld van kinderen

Dat de bso van meerwaarde is voor kinderen, wist u waarschijnlijk al. Maar het is nu ook aangetoond in een Belgisch onderzoek van het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) en Universiteit Gent. Daaruit blijkt dat kinderen houden van een afwisseling van vrij spel met georganiseerde activiteiten.
Wet IKK
Rekentool schept meer duidelijkheid

Rekentool schept meer duidelijkheid

De rekentool die meer duidelijkheid moet geven over de regels rondom de bkr (beroepskracht-kindratio) is positief geëvalueerd. Minister Asscher heeft door Regioplan laten onderzoeken of de online rekentool aan de doelstellingen voldoet.
Nieuwsbrief Abonneren