Home Uitgelicht

Uitgelicht

Ontwikkeling van kinderen

Onderzoek: stress frustreert ontwikkeling brein jonge kinderen

Bij de geboorte is het brein nog helemaal niet af. Hoe het uiteindelijk gaat functioneren, is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de ouder-kindinteractie in de eerste levensjaren, blijkt uit onderzoek. 
Arbeidsvoorwaarden

Nog steeds geen cao kinderopvang: FNV breidt acties uit

Voor de medewerkers in de kinderopvang is er nog altijd geen nieuwe cao. Het overleg tussen de FNV en de werkgevers is afgelopen week opnieuw op niets uitgelopen. De vakbond gaat daarom meer acties organiseren.
Kindermishandeling

Zo focus je op alarmsignalen van kindermishandeling

Veel jonge kinderen hebben te maken met kindermishandeling. Juist zij zijn extra kwetsbaar, zegt Roely Drijfhout van Augeo, een stichting tegen huiselijk geweld. 'Maar veel professionals zijn bang om ouders te beschuldigen of zich ergens mee te bemoeien. Dit  zorgt ervoor dat mishandeling niet of pas laat boven tafel komt.'
Ontwikkeling van kinderen

Voorbeelden gevraagd: wat doet de kinderopvang voor repareren coronaschade?

De komende jaren investeert het kabinet 8,5 miljard euro aan het repareren van de coronaschade in het onderwijs. De BMK is op zoek naar voorbeelden die duidelijk maken dat de kinderopvang in dit opzicht een gelijkwaardige partner is.
Financiën en bedrijfsvoering
kinderopvangtoeslag laptop

Aantal klachten over kinderopvang in 2020 gestegen met 65 procent

In 2020 werden er 647 klachten ingediend bij het Klachtenloket Kinderopvang, tegenover 392 een jaar eerder. De meeste klachten betroffen het contract. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Klachtenloket.
Coronavirus
Quarantaine corona

Minder meldingen quarantaines, maar dat is niet per se goed nieuws

Het aantal in quarantaine geplaatste kinderen, pm'ers en gastouders neemt gestaag af. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt quarantaine van de BK. Dit is echter waarschijnlijk niet het gevolg van een reële daling maar van een afname van de meldingsbereidheid.
Personenregister
voor-wie-geldt-de-pkr-inschrijfplicht-buiten-de-kinderopvanglocatie

Voor wie geldt de PKR-inschrijfplicht búíten de kinderopvanglocatie?

Per 1 januari 2021 moeten ook personen die tijdens opvanguren structureel werkzaamheden verrichten op locaties waar activiteiten van de kinderopvang plaatsvinden, zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Om welke structurele activiteiten gaat het? SZW legt dit uit.
Zorgenkinderen

Zo helpt de gemeente Amsterdam kinderen die dreigen uit te vallen

Het is een probleem dat vaker de kop opsteekt: het verschijnsel dat kinderen die complex gedrag vertonen of gedragsproblemen hebben, worden weggestuurd van de kinderopvang of VE. Maar dan komt in groep 1 de problematiek in volle omvang naar voren. Kunnen deze kinderen niet meteen en beter worden geholpen? Antje Dijk van de gemeente Amsterdam werkt hier al jaren aan.
Wet- en regelgeving
Buitenhek

‘Met een stelselwijziging los je de problemen in de kinderopvang niet op’

Minister Koolmees van SZW deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de mogelijkheden om de kinderopvangtoeslag op korte termijn af te schaffen. In een brief aan de Kamer zet hij zijn bevindingen uiteen. Adviseur Ed Buitenhek is sceptisch. ‘Koolmees suggereert het zelf: als de opvang gratis wordt, mag je als ondernemer je eigen tarieven niet meer bepalen.'
Kindermishandeling
hoe-herken-je-misbruik-en-wat-kun-je-vervolgens-doen

Hoe herken je misbruik en wat kun je vervolgens doen?

32 procent van de kinderen in Nederland maakt ooit een vorm van seksueel geweld mee. Het is daarom ontzettend belangrijk dat kinderopvangprofessionals signalen van seksueel geweld of seksueel misbruik herkennen én actie (durven) ondernemen bij vermoedens van misbruik. Naomi Dessaur van Dessaur Trainingen geeft 12 belangrijke tips.