Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Blog Kirsten Fröhlich – Van beleid naar veiligheid

Grote kans dat jij en je team binnenkort om tafel zitten om het beleid veiligheid en gezondheid te bespreken. Met de invoering van de Wet IKK moet elk kindercentrum een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen. Wat gaat er precies veranderen en waarom eigenlijk?
Kirsten Frohlich.jpg
'Pedagogische medewerkers krijgen een belangrijke en actievere rol op het gebied van veiligheid en gezondheid.'

De verplichting voor een jaarlijks vastgestelde risico-inventarisatie vervalt. Daarvoor in de plaats moet er een actueel, locatie-specifiek veiligheids-en gezondheidsbeleid zijn. Het niet meer voorschrijven van welke risico’s beschreven moeten worden, moet er toe leiden dat er meer bewustwording komt van mogelijke risico’s en een doorlopend gesprek hierover plaatsvindt tussen medewerkers, management, oudercommissie en de toezichthouder van de GGD. Het moet een continu proces worden van opstellen, implementeren, evalueren en bijstellen.

Pedagogische medewerkers krijgen een belangrijke en actievere rol op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zij moeten er mede voor zorgen dat er een betere weging komt tussen de grote en kleine risico’s. Kinderen beschermen tegen grote risico’s en leren om te gaan met kleine risico’s, dat is het uitgangspunt.

In één van mijn eerste weken als leidinggevende in de bso heb ik eigenhandig een flinke bos brandnetels verwijderd van het speelterrein. Enigszins geïrriteerd was ik, over het feit dat niemand dit eerder had gezien of weggehaald. Toen ik mijn medewerkers hier op aansprak werd mij fijntjes uitgelegd dat ‘onze’ kinderen heel goed wisten dat die venijnige plantjes kunnen prikken. Brandnetels plukken en er gezonde soep van maken was een geliefde activiteit die regelmatig op het programma stond… Gelukkig werk ik in een lerende organisatie met een open aanspreekcultuur waar je fouten mag maken. Nu ik bezig ben met het veiligheids- en gezondheidsbeleid, moet ik er met een glimlach aan terugdenken.

‘Beleidsmedewerkers, managers en leidinggevenden zullen meer dan ooit openstaan voor vragen en suggesties van medewerkers’

Nieuw is ook dat er in het beleid moet worden opgenomen hoe er wordt omgegaan met grensoverschrijdend gedrag door zowel volwassenen als kinderen en hoe er aan wordt gewerkt om dit zo veel als mogelijk te voorkomen. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt zowel fysieke, seksuele als psychische grensoverschrijding verstaan. Ook pestgedrag van kinderen onderling valt hieronder.

Voor de dagopvang moet het vierogenprincipe worden beschreven, als onderdeel van het beperken van grensoverschrijdend gedrag. Ook voor de bso kan worden nagegaan hoe de werkzaamheden zodanig verricht kunnen worden dat er altijd iemand mee kan kijken. Doel hiervan is het risico op misbruik te beperken door te voorkomen dat een volwassene zich ongehoord of ongezien kan terugtrekken met een kind.

Beleidsmedewerkers, managers en leidinggevenden zullen meer dan ooit openstaan voor vragen en suggesties van medewerkers; zij zijn immers de experts en kennen de risico’s en de kinderen het beste. Voel jij je als pm-er genoeg ondersteund en gehoord, bijvoorbeeld wanneer je vermoedt dat een kind thuis wordt verwaarloosd? Vind jij dat de baby’s op jouw groep onvoldoende buiten komen? (Voor)zie jij een gevaarlijke situatie of merk je dat er wordt weggekeken wanneer er wordt gepest? Denk jij dat het voedingsbeleid best wat gezonder of gevarieerder zou kunnen? Agendeer het, kaart het aan, vraag hulp en stel kritische vragen.

Deze nieuwe werkwijze geeft mogelijkheden om zaken bespreekbaar te maken en er samen voor te zorgen dat er een verschuiving komt van een tot in detail beschreven beleid op papier, naar een dynamisch en actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.