Home Auteurs Posts van Peter van Zijl

Laatste artikelen van deze auteur

620

Blog Peter van Zijl – Draagt IKK bij aan kwaliteitsbeleving ouders?

Wie thuis de ramen zeemt, terwijl de partner dat niet ziet, krijgt zelden een compliment. De huisgenoten ervaren het als volstrekt vanzelfsprekend dat ze door schoon glas naar buiten kunnen kijken. Herkenbaar?
372

Blog Peter van Zijl – Onduidelijkheid over IKK

De convenantpartijen, ouders, werkgevers en werknemers in de kinderopvang, hebben veelvuldig bij elkaar gezeten om tot een goed pakket nieuwe regels voor de branche te komen. Deze afspraken zijn door het ministerie opgenomen in de Wet IKK, met een concrete uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur. Ook hier...
237

Blog Peter van Zijl – Wens voor 2018

Het wordt een jaarvoor de kinderopvang waarin we dingen écht kunnen veranderen. Maar waar mikken we eigenlijk op? Welk ideaal heeft u in uw hoofd?
265

Blog Peter van Zijl – De pendule zwaait weer

De ontwikkeling in de kinderopvang lijkt een pendule. We zwaaiden van de vette jaren, waarin ouders in rijen voor uw deur stonden, naar de magere (crisis)jaren, waarin u echt alles deed om de klant vast te houden. En nu slingeren we weer terug, want het gaat goed met Nederland. De huidige economische groei van 2,5 procent wordt door DNB omschreven als ‘sterkste groei in tien jaar’.
119

Blog – Zelf doen

Sommige basisscholen hebben u als kinderopvangbranche niet meer nodig. Zij knappen het zelf wel op. In mijn vorige column signaleerde ik die trend en beloofde ik om er dieper in te duiken.