Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wijzigingen in de kinderopvang per 1 juli

Per 1 juli gaan er voor de kinderopvang veel nieuwe regelingen in. We zetten op een rij welke wetswijzigingen voor jullie relevant zijn.
Wijzigingen in de kinderopvang per 1 juli
Foto: ANP

Vierogenprincipe en pedagogisch beleidsplan

Per 1 juli moeten peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen op het gebied van het vierogenprincipe en het pedagogisch beleidsplan. Peuterspeelzalen moeten nu aandacht besteden aan het wenbeleid en het vierogenprincipe. Kinderdagverblijven moeten in het pedagogisch beleidsplan opnemen hoe hun pedagogisch medewerkers bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen signaleren. Ook moet worden uitgelegd hoe pm’ers in deze taak worden ondersteund. Lees meer >>

Ontslagrecht

Het kabinet wil het ontslagsysteem eenvoudiger maken. Komen werkgever en werknemer er samen niet uit, dan geldt voortaan een vaste ontslagroute bij het UWV of de kantonrechter. Nieuw is ook dat ontslagen werknemers straks recht krijgen op een transitievergoeding. Lees meer >>

Veranderingen voor flexwerkers

Er gaat in 2015 veel veranderen in het arbeidsrecht voor flexwerkers. In de kinderopvang werken aardig wat flexwerkers, soms met een nulurencontract. Hiermee kunnen werkgevers in de kinderopvang handig inspelen op de wisselende vraag. Maar een aantal maatregelen zorgt ervoor dat de flexwerker een minder interessante optie wordt in 2015. Lees meer >>

Verlofregelingen

Aan het begin van het jaar, per 1 januari 2015, is het bevallings-/ ouderschapsverlof al uitgebreid. Per 1 juli verruimt de overheid ook de regelingen voor kort- en langdurend zorgverlof. Lees meer >>

Sterkere positie ouders

Ouders krijgen niet alleen meer te vertellen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, ze krijgen ook meer zeggenschap over kwaliteit. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat het ministerie van Sociale Zaken heeft gepubliceerd. Met het nieuwe wetsvoorstel gaat er van alles veranderen. Peuterspeelzalen zijn bijvoorbeeld, net als de kinderopvang, verplicht om een oudercommissie in te stellen en ouders kunnen makkelijker een klacht indienen. Lees meer >>

Transitie (jeugd)zorg

In 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de hele jeugdzorg. Tegelijkertijd met deze ’transitie’ wordt er gewerkt aan betere zorg voor jeugd en hun opvoeders die eerder en dichter bij huis plaatsvindt dan nu het geval is. Voor de kinderopvang kan dit betekenen dat er meer kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een gedragsprobleem in aanmerking komen voor een plekje in de reguliere opvang. Lees meer >>

Minder kindregelingen

Het kabinet heeft het aantal financiële regelingen voor ouders met kinderen vanaf 2015 fors teruggedrongen. Van de 11 regelingen blijven er nog 4 over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (een fiscale tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag. De actuele stand van zaken is dat de kinderopvangtoeslag mogelijk verhoogd word Lees meer >>

Cao Kinderopvang

De kinderopvangbranche heeft officieel geen cao meer. Deze liep namelijk af op 31 december 2014. De Brancheorganisatie Kinderopvang en de FNV gaan voor de zomer weer rond de tafel om te praten over een nieuwe cao, maar een evenwichtig akkoord is er nog niet. De cao-onderhandelingen voor de kinderopvang werden in december tijdelijk opgeschort. Er zijn drie onderhandelingsbesprekingen geweest tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang en de vakbonden, maar daaruit blijkt dat de inzetten voorlopig te ver uit elkaar liggen. Lees meer >>

Regelingen die per 1 januari 2015 al zijn ingegaan betreffen de Beroepskracht-kindratio en de registratie van gastouders.

Beroepskracht-kindratio

Per 1 januari 2015 is het aantal beroepskrachten op het aantal kinderen in peutergroepen volledig gelijk aan die van peuterspeelzalen. Dat betekent vooral een verandering voor de peutergroep in het kinderdagverblijf. Nu moet er op een groep met alleen tweejarigen minimaal 1 beroepskracht op 6 kinderen staan. Voor groepen waarin naast tweejarigen ook driejarigen zitten, geldt nu een ratio van 1 beroepskracht op 7 kinderen. Voor groepen met alleen driejarigen geldt nu een ratio van 1 beroepskracht op 8 kinderen. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle drie de groepscombinaties een ratio van 1 beroepskracht op 8 kinderen. Daarmee worden de geldende ratio’s voor kinderdagverblijven gelijkgetrokken met die voor peuterspeelzalen. Niet iedereen is blij met deze wijziging. ‘In deze zware tijden een verslechtering aanbrengen op de kwaliteit vinden wij op zijn zachtst gezegd geen slimme zet.’ Lees meer >>

Registratie gastouders

Met het aannemen van de Verzamelwet 2015, is het voor gastouders mogelijk om samen op één adres geregistreerd te staan. Daarmee kunnen een echtpaar en/of huisgenoten allebei als gastouder werkzaam zijn op hetzelfde adres. Lees meer >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.