Jaarcongres Management Kinderopvang 2020

De toekomstbestendige organisatie

Ontwikkelingen in de kinderopvang volgen elkaar in rap tempo op. Het ene moment wordt er bezuinigd op de kinderopvang, het andere moment weer flink geïnvesteerd. Het ene moment moet je personeel ontslaan, het andere moment weet je niet meer waar je goede mensen vandaan kunt halen. En dan vragen de huidige Corona maatregelen ook nog eens de nodige flexibiliteit van zowel uw medewerkers als uzelf. En wat betekent de coronacrisis voor het voortbestaan van uw organisatie? Om uw organisatie goed door deze moeilijke tijd te loodsen, uw personeel tevreden te houden en de pedagogische kwaliteit daarbij te verhogen, wordt goed en toekomstbestendig werkgeverschap vereist.

De toekomstbestendige organisatie
Hoe houdt u uw hoofd boven water in deze turbulente tijden? Tijdens het Jaarcongres Management Kinderopvang zullen de sprekers zo veel mogelijk in gaan op praktische tips en vaardigheden die u kunt gebruiken in tijden van crisis. Of het nu gaat om het creëren van de juiste context waarin elk talent ontdekt kan worden, of het ontwikkelen van een cultuur die gericht is op samenwerken. Zelfs als er slechts beperkte tijd is voor het implementeren van drastische veranderingen, kunt u als manager het verschil maken.

Pedagogiek, bedrijfsvoering, wet- en regelgeving
Natuurlijk is er ook aandacht voor andere onderwerpen op gebied van pedagogiek, bedrijfsvoering, wet- en regelgeving. Wilt u worden geïnspireerd door een gloedvol betoog over de talenten van werknemers en bijgepraat over de actuele ontwikkelingen? Dan mag u het Jaarcongres voor managers in de kinderopvang op 3 september niet missen.

U krijgt onder meer antwoord op deze vragen:
• Hoe neemt u alle lagen in de organisatie mee in tijden van verandering?
• Hoe kunt u uw medewerkers inspireren en pedagogisch ondersteunen?
• Hoe herkent u de talenten van uw medewerkers?
• Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie zich blijft onderscheiden in deze markt?
• Hoe ontwikkelt u een rijke leeromgeving voor kinderen en professionals?

In de verdiepingssessies staan de uitdagingen van de moderne kinderopvangmanager centraal.

Zorg dat u erbij bent. Komt u samen met een collega? Dan profiteert u van een flinke korting!

08.30
Ontvangst
09.15
Lees meer Sluiten
Opening door de dagvoorzitter

Opening door dagvoorzitter

09.25
Lees meer Sluiten
De toekomstbestendige kinderopvangorganisatie

Kinderen staan centraal. Altijd! Maar geef medewerkers net zoveel tools om zichzelf te ontwikkelen en je zal zien dat er mooie dingen gebeuren! Als er 1 branche aan veranderingen onderhevig is het wel de kinderopvang. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en er is vaak beperkt tijd voor implementatie. Het ene moment kom je medewerkers tekort, het volgende is het personeel niet aan te slepen. Hoe houd je je hoofd boven water in deze turbulente tijden? Hoe neem je alle lagen in de organisatie mee en hoe zorg je ervoor dat je je blijft onderscheiden in deze markt?

Op haar eigen energieke en interactieve wijze neemt Judith Kuiten ons mee in het principe van goed en toekomstbestendig werkgeverschap.

Onderwerpen die aan de orde komen: een lerende organisatie zijn (of blijven), je onderscheiden vanuit jullie eigen pedagogisch beleid, het binden van pedagogisch professionals en planmatig werken aan de instroom van nieuwe medewerkers.
Judith Kuiten, pedagoog, trainer en adviseur/projectmanager

10.10
Ochtendpauze en mogelijkheid tot het bezoeken van de stands
10.35
Lees meer Sluiten
Pedagogisch leiderschap: leidinggeven aan leren

Om jonge kinderen te kunnen begeleiden en te stimuleren bij hun groei is het nodig dat pedagogische professionals professioneel groeien.  Op welke wijze kun je als leidinggevende het leren van de pedagogische professional onderzoeken, begeleiden en stimuleren?  Op welke wijze kun je  een rijke leeromgeving ontwikkelen voor kinderen en professionals? Hoe kun je  leidinggeven aan het ontwikkelen van een cultuur die gericht is op samenwerken, onderzoeken en leren van professionals?

In een interactieve presentatie zal Loes van Wessum antwoord geven op deze vragen. Ze maakt daarbij gebruik van theoretische en empirische kennis en benut haar eigen praktijk ervaringen.
Dr. Loes van Wessum, Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland

11.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1
12.15
Lees meer Sluiten
Lunchpauze en mogelijkheid tot het bezoeken van de beursvloer en de pauze workshop

Workshop Locatiebeheer

Ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de locaties? In deze workshop introduceren we het standaardmodel voor vastgoedbeer en vertalen dit naar praktische handvatten die je kunt gebruiken in je dagelijkse werk:

 • De informatie over locaties correct en eenvoudig toegankelijk
 • Contracten met leveranciers, verhuurders en huurders bewaken
 • Storingsmeldingen en aanvragen centraal verwerken
 • Inzicht in de status van de wettelijke verplichtingen en risico’s
 • De onderhoudskosten onder controle

Als je al deze zaken integraal onder controle brengt, dan blijkt uit de praktijk van collega kinderopvangorganisaties dat dit belangrijke voordelen oplevert. Denk aan lagere beheerkosten, tevreden klanten, geen ‘ineens’ verlopen contracten en minder stress over wetgeving.

Diderick Oerlemans, directeur Condor

13.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2
14.15
Wisseltijd
14.30
Lees meer Sluiten
Sessieronde 3
15.30
Middagpauze en mogelijkheid tot het bezoeken van de stands
15.50
Lees meer Sluiten
Competenties en talenten verbinden

Gelukkige en zelfverzekerde kinderen, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kunt u als opvoeder, begeleider of ouder hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.”

In deze afsluitende lezing vertrekt Luk Dewulf vanuit het boek “ik kies voor mijn talent”. Hij gaat in op wat talent is. Hoe u talent al op jonge leeftijd kunt ontdekken en herkennen. Hoe u een context kunt creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt. Want door te doen waar u goed in bent, laadt u niet alleen voortdurend uw batterijen op, het bezorgt u ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen.

Daarnaast heeft Luk Dewulf het over de vaardigheden die nodig zijn om meer uit talent te halen. En wat u kunt doen met datgene waar een kind of jongere echt niet goed in is.

In deze rijk geïllustreerde lezing gaat Luk Dewulf in op het belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. En wat daarbij de rol is van ouders, leraren en de kinderopvang.
Luk Dewulf, pedagoog, talent- en burn-out coach

16.45
Afsluiting

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

In de verdiepingssessies staan de actualiteiten en de uitdagingen van de moderne kinderopvangmanager centraal. De sessies worden de komende tijd aangevuld.

1.
Lees meer Sluiten
De wet Kinderopvang, IKK en de GGD-inspectie

In kinderopvangland maakt de wet- en regelgeving geen onderscheid tussen bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie met 130 grote locaties en een ‘éénpittertje’ met 12 kindplaatsen: er zijn simpelweg geen uitzonderingen. Voor de kleine houders is het vaak een hele klus om de praktijk en de theorie op elkaar te laten aansluiten. Wat als je daardoor soms noodgedwongen keuzes maakt die niet stroken met de wetgeving? Hoe voer je hierover een constructief overleg met de GGD en kan je zorgen dat je geen boetes oploopt? Ga in gesprek met deze ex-toezichthouder kinderopvang over de wet Kinderopvang, IKK, inspecties, herstelaanbod, dilemma’s en grijze gebieden.
Marit O’Connor, adviseur kinderopvangorganisaties, Bureau Pauw

2.
Lees meer Sluiten
Samenwerken voor gevorderden

– Deze sessie is eerder beoordeeld met een 8,2 –

We besteden gemiddeld 80% van onze werktijd aan samenwerken. Reden genoeg om van elke samenwerking een feestje te maken. Soms lukt dat moeiteloos, dan werk je met passie en energie, dan bruist het en krijg je ook betere resultaten. Helaas levert samenwerken ook vaak frustratie op. Vooral als hardnekkige patronen niet doorbroken worden, zoals klagen, roddelen, steeds dezelfde collega’s die het woord nemen of simpele afspraken die bij herhaling niet worden nagekomen.

Wij geloven dat, op relatief simpele wijze, met minder energie meer winst uit samenwerken te halen is. In de interactieve workshop ‘Samenwerken voor gevorderden’ nemen we je mee in de basics van samenwerken en geven we je praktische tips waarmee je de samenwerking binnen jouw team(s) kunt verbeteren.
Annemieke Figee, psycholoog en teamcoach, Firijn

3.
Lees meer Sluiten
Een IKC vormen geeft gedoe. Werken met systemische principes helpt!

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gaat Marjoleine dieper in op de principes van het systeemdenken. Door te onderzoeken wat het gedoe in de onderstroom betekent, kun je daar als manager beter mee om gaan. Je weet wat er gaat komen, je weet wat het gedrag betekent en je bent daardoor in staat om het gedoe zo te managen dat er een hecht team ontstaat.

In het vakblad Management Kinderopvang zijn twee artikelen van haar gepubliceerd:

 • Een IKC vormen vanuit het systeemdenken
 • Een IKC vormen geeft veel gedoe

Marjoleine Jansen, coach en veranderaar, Logocom, Team- en OrganisatieCoach, Focus op gedrag en communicatie

4.
Lees meer Sluiten
Beoordelingsgesprekken in de kinderopvang 2.0

Pedagogisch medewerkers ondersteunen in hun werk en ontwikkeling? Stop het beoordelen en de competentiescores!

Sinds jaar en dag willen organisaties hun mensen steunen in het werk en in hun ontwikkeling op het werk. Maar hoe doe je dat? Tot voor kort waren beoordelings- en POP-gesprekken belangrijke manieren om dit te doen. Maar inmiddels staan de kranten vol met verhalen van organisaties die hiermee stoppen. Hoe zit dit?
In deze sessie bespreken we of beoordelingen en competentiescores maken dat mensen beter gaan functioneren of zich beter ontwikkelen. Op een toegankelijke manier bespreken we de wetenschappelijke kennis hierover.
Daarna gaan we in op motivatie: wat motiveert mensen in organisaties? En hoe kun je daar gebruik van maken bij de gesprekken over functioneren en persoonlijke ontwikkeling op het werk? We lichten toe wat organisaties buiten de kinderopvang recentelijk hebben veranderd aan hun hele aanpak van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tot slot illustreren we mogelijke vernieuwingen aan de hand van de ervaringen bij Forte Kinderopvang. Hier ging het hele functioneringssysteem met POP-gesprekken en competenties de deur uit en is een aanpak op maat ontwikkeld waarin aandacht voor individuele groei en talentontwikkeling echt voorop staat. Deze aanpak is samen met kinderopvangteams ontworpen. We vertellen kort over de ervaringen en het resultaat. Een levendige en interactieve sessie over hoe eigentijds HR bijdraagt aan beter werk voor mens en organisatie.
Elly Oude Elferink, HR strateeg en organisatiecoach, Ginger HR Consultancy

5.
Lees meer Sluiten
Durf meer in de buitenruimte!

Kinderopvanglocaties beperken zichzelf soms te veel bij het inrichten van een avontuurlijk buitenruimte of het inzetten van risicovol spel. Ze zijn bang dat het ‘ niet mag van de GGD’.

Maryse was toezichthouder bij GGD Amsterdam en GGD Hollands Midden’ (en daarvoor bij adviesbureau Sardes). Daarnaast is ze een groot pleitbezorger van avontuurlijk spel in de buitenruimte. In deze workshop vertelt ze wat er wel en niet mag (meer dan je denkt) en hoe je het gesprek met de inspecteur kan aangaan.
Maryse Nijhof, voormalig inspecteur GGD, nu beleidsmedewerker bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

6.
Lees meer Sluiten
Versterk je medewerker met ethiek!

Ethiek in de kinderopvang. Iedereen komt er elke dag mee in aanraking. Maar wat is ethiek eigenlijk? Ethiek gaat over het handelen als professional. Het gaat over het uitstellen van je oordeel en het durven stellen van vragen om tot de kern van een probleem of dilemma door te dringen. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers dat kunnen, want ze moeten vaak keuzes maken. Ethiek geeft handvatten om in zo’n geval tot de best mogelijke oplossing te komen. Dat begint met er met elkaar over praten. Tijdens de workshop gaan we samen in gesprek over ethische dilemma’s en hoe het ontwikkelen van het morele bewustzijn kan bijdragen aan de professionaliteit van medewerkers. Maak kennis met ethiek en de mogelijkheden die het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang hierna heeft voor scholing van je medewerkers!

Nada Dijkema, ethicus, docent omgangskunde en eigenaar van Ethiek in Praktijk

Deze sessie wordt aangeboden door het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang / FCB

7.
Lees meer Sluiten
Hoe houd je je personeel gemotiveerd, betrokken en gezond?

Het is half acht ’s morgens, je telefoon gaat af en de derde medewerkster meldt zich ziek. Hoe houd je dan jezelf en je personeel nog positief? In deze workshop besteden we ruim aandacht aan hoe hier mee om te gaan.

 • Hoe houd je je personeel gemotiveerd, betrokken en gezond?
 • Welke onderwerpen zijn voor jouw personeel belangrijk?
 • Welke onderwerpen zijn voor de organisatie belangrijk?
 • Wat kan ik organiseren?
 • Hoe kan ik het beste leidinggeven?
 • En wat mag ik van mijn personeel verwachten?

In deze workshop ligt de focus op bovenstaande vragen. Waar zit voor jouw organisatie de sleutel tot betrokken personeel?
Marjo Severijn en Mabel Houdtzagers, M&M Pedagogiek-Training-Advies

8.
Lees meer Sluiten
Engels voor pedagogisch medewerkers

Heeft u regelmatig contact met anderstalige ouders? In deze workshop leert u hoe u zelfverzekerder en professioneler Engelse gesprekken voert met ouders. Denk aan intakes, rondleidingen en overdrachtsgesprekken. We geven tips en trucs voor het bevestigen van afspraken, evaluaties en beleefd afwijzen in het Engels. Ook besteden we aandacht aan sociaalpedagogische woordenschat. We gooien u meteen in het diepe: de voertaal van de workshop is Engels. Vragen mag u gerust in het Nederlands stellen.

 • U gaat met meer zelfvertrouwen Engelse gesprekken aan
 • U hebt praktische handvatten voor oudergesprekken
 • Tips op zak om uw sociaalpedagogische woordenschat te vergroten

Vloeiender en zelfverzekerder Engels spreken met anderstalige ouders, dat wilt u toch ook?

Sue Soltis, Engels trainer en cursusontwikkelaar Taalcentrum-VU

9.
Lees meer Sluiten
Persoonlijk leiderschap van medewerkers in talentontwikkeling

Deze sessie is eerder beoordeeld met een 9

Wat is nodig om persoonlijk leiderschap bij medewerkers te versterken in de verdere talentontwikkeling? Drie basisbehoeften zijn hier in van belang: behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Hoe zorg je dat je in deze basisbehoeften voorziet? En hoe zit het met autonomie binnen kaders?

In deze deelsessie neemt Nicole van Asten jullie mee aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden hoe het mogelijk is om persoonlijk leiderschap van medewerkers te versterken en progressiegericht talentontwikkeling in de organisatie op de kaart te zetten.
Nicole van Asten, directeur en trainer Parenticom & Partners

10.
Lees meer Sluiten
Sterker uit een crisis – de do’s & don’ts van crisismanagement in de kinderopvang

‘Denk het ondenkbare’ is een belangrijk uitgangspunt in de voorbereiding op een crisis. Juist in de kinderopvang waar al vele ondenkbare crisisscenario’s werkelijkheid zijn geworden.

 • Hoe kun je jouw organisatie voorbereiden op het ondenkbare en sterker uit een crisis komen?
 • Wat te doen in de eerste uren van een crisis en daarna?
 • En hoe bouw je aan het herstel van vertrouwen en veiligheid na een crisis?

 

In een verdiepende sessie neemt Marieke Quant, partner bij de Reputatiegroep, de deelnemers mee in de wereld van crisis- en issuemanagement en zoomt in op de kinderopvang. Ze staat stil bij de nieuwe realiteit, wat de maatschappij tegenwoordig van organisaties verwacht en met welke dilemma’s je wordt geconfronteerd in tijden van crisis. Wat is het verschil tussen een issue en een crisis? Hoe worden reputaties beïnvloedt? Wat is de reputatie van de kinderopvang en hoe wordt die beïnvloedt door maatschappelijke ontwikkelingen? En: hoe werk je verschillende scenario’s uit en maak je een crisiscommunicatiehandboek?

Aan de hand van praktische en inzichtelijke voorbeelden uit het veld schetst Marieke de do’s en don’ts op het gebied van crisismanagement. Wat zijn de geleerde lessen van andere organisatie en instellingen? En wat kan de kinderopvang daarvan leren om toekomstbestendig te zijn en, wanneer een crisis zich voordoet, daar sterker uit te komen?
Marieke Quant, partner bij de Reputatiegroep

11.
Lees meer Sluiten
Kan ik besparen op mijn personeelskosten met behoud van pedagogische kwaliteit? Jazeker dat kan!

Kinderopvangcentra zijn de afgelopen periode onze rots in de branding geweest, maar als de economische crisis doorzet staan ze in het najaar wellicht voor moeilijke (financiële) keuzes. Je medewerkers wil je natuurlijk koste wat het kost behouden want zij zijn de spil van je organisatie. Marieke Effting van KEKZ helpt je om te kijken naar je personeelskosten en laat zien op welke punten je kunt bezuinigen, zonder dat je gelijk drastische maatregelen op personeelsgebied hoeft te nemen.
Marieke Effting, directeur KEKZ

12.
Lees meer Sluiten
Een gezond voedingsbeleid als onderdeel van Gezonde Kinderopvang

Hoe maak je als organisatie een goed voedingsbeleid? Hoe is het onderdeel van werken aan Gezonde Kinderopvang en wat levert dit op?
Kristy Hamberg, diëtist en projectmedewerker Gezonde Kinderopvang bij het voedingscentrum

13.
Lees meer Sluiten
Toekomstbestendig leiderschap in de kinderopvang

Hoe pak jij de dagelijkse leiding op in de Kinderopvang? Hoe zorg jij ervoor dat je medewerkers het maximale uit zichzelf halen? In deze praktische sessie krijg jij tips, om in gesprek met je medewerkers, te achterhalen wat hun talenten en ontwikkelpunten zijn.

Door een meer coachende leiderschapsstijl en coachende gesprekstechnieken toe te passen, zorg je ervoor dat je medewerkers zelf de regie pakken over het eigen werk en de eigen ontwikkeling. Het persoonlijk leiderschap van jezelf en je medewerkers wordt gestimuleerd en het onderlinge vertrouwen groeit.

Het effect zal zijn dat jij het potentieel binnen je organisatie beter benut, er effectiever gewerkt wordt, medewerkers met meer plezier naar het werk gaan en bovenal graag voor je willen blijven werken! Aalco van den Brink vertelt aan de hand van eigen praktijkervaringen als leidinggevende hoe je jouw medewerkers aanzet tot persoonlijk leiderschap. Hij geeft nieuwe inzichten en laat jou kennismaken met de belangrijkste coachende gesprekstechnieken. Je leert zo een diepere laag aan te brengen in de communicatie met medewerkers, maar ook met ouders/verzorgers en in de onderlinge communicatie op de werkvloer.

Kortom deze sessie geeft jou de praktische handvatten om met je medewerkers samen naar de toekomst van je organisatie te kijken, de ontwikkeldoelen te bepalen en samen in ontwikkeling te blijven.
Aalco van den Brink, eigenaar Mantica Training i.s.m. WerkendLeren

Lunch-sessie
Lees meer Sluiten
Workshop Locatiebeheer

Ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de locaties? In deze workshop introduceren we het standaardmodel voor vastgoedbeer en vertalen dit naar praktische handvatten die je kunt gebruiken in je dagelijkse werk:

 • De informatie over locaties correct en eenvoudig toegankelijk
 • Contracten met leveranciers, verhuurders en huurders bewaken
 • Storingsmeldingen en aanvragen centraal verwerken
 • Inzicht in de status van de wettelijke verplichtingen en risico’s
 • De onderhoudskosten onder controle

Als je al deze zaken integraal onder controle brengt, dan blijkt uit de praktijk van collega kinderopvangorganisaties dat dit belangrijke voordelen oplevert. Denk aan lagere beheerkosten, tevreden klanten, geen ‘ineens’ verlopen contracten en minder stress over wetgeving.

Diderick Oerlemans, directeur Condor

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Deze sprekers ontmoet u op het Jaarcongres Management Kinderopvang 2020.

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Hoofdsponsoren
Sponsoren:

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum en locatie
Donderdag 3 september 2020

ReeHorst, Ede
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 369,- per persoon (btw vrij) | Reguliere tarief
€ 299,- per persoon (btw vrij | Vroegboektarief 1e 50 deelnemers
€ 299,- per persoon (btw vrij | Abonneetarief Vakblad Management Kinderopvang
€ 275,- per persoon (btw vrij) | Duo-tarief vanaf twee personen

€ 599,- commercieel tarief (excl. btw) | Tarief voor de niet-primaire doelgroep**

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Het Jaarcongres Management Kinderopvang is bestemd voor directies, managers, beleidsmedewerkers en locatiehoofden in de kinderopvang en brede scholen, peuterspeelzalen en BSO’s, docenten en professionals werkzaam in de kinderopvangsector.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Het jaarcongres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 1021
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken

Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel is, verwerkt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, klik hier. U kunt informatie ontvangen over producten en diensten van Springer Media B.V.. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post, kunt u dit doorgeven aan Springer Media B.V., t.a.v. afd Klantenservice, Postbus 246, 3990 GA Houten, of aangeven bij klantenservice@bsl.nl.