Jaarcongres Management Kinderopvang 2020

Goed werkgeverschap

Jaarcongres Management Kinderopvang verplaatst
Vanwege het coronavirus hebben de autoriteiten per direct een verbod op bijeenkomsten (zonder ondergrens van 100 personen) afgekondigd tot 1 juni. Om deze reden zal het Jaarcongres Management Kinderopvang van 15 mei worden verplaatst naar 3 september 2020. Alle deelnemers worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Bekijk hier het programma van 3 september 2020.

Ontwikkelingen in de kinderopvang volgen elkaar in rap tempo op. Het ene moment wordt er bezuinigd op de kinderopvang, het andere moment weer flink geïnvesteerd. Het ene moment moet je personeel ontslaan, het andere moment weet je niet meer waar je goede mensen vandaan kunt halen. Om uw organisatie hier goed doorheen te loodsen, uw personeel binnenboord te houden en de pedagogische kwaliteit daarbij te verhogen, vereist goed en toekomstbestendig werkgeverschap.

Behouden en ondersteunen van uw personeel
Vorig jaar was het Jaarcongres Management Kinderopvang gewijd aan de vraag: hoe vind je personeel? Dit jaar staat het 18e Jaarcongres in het teken van: hoe houd je de goede mensen vast? Hoe ben of word je een goed werkgever? En hoe word je een toekomstbestendige organisatie?

Pedagogiek, bedrijfsvoering, wet- en regelgeving
Natuurlijk is er ook aandacht voor andere onderwerpen op gebied van pedagogiek, bedrijfsvoering, wet- en regelgeving. Wilt u worden geïnspireerd door een gloedvol betoog over de talenten van werknemers en bijgepraat over de actuele ontwikkelingen? Dan mag u het Jaarcongres voor managers in de kinderopvang op 15 mei niet missen.

U krijgt onder meer antwoord op deze vragen:
• Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie zich blijft onderscheiden in deze markt?
• Hoe houdt u personeel binnenboord?
• Hoe ontwikkelt u een rijke leeromgeving voor kinderen en professionals?
• Hoe kunt u uw medewerkers inspireren en pedagogisch ondersteunen?
• Hoe herkent u de talenten van kinderen en uw medewerkers?

In de verdiepingssessies staan de uitdagingen van de moderne kinderopvangmanager centraal.

Zorg dat u erbij bent. Komt u samen met een collega? Dan profiteert u van een flinke korting!

09.30
Lees meer Sluiten
Opening door de dagvoorzitter

Opening door dagvoorzitter

09.40
Lees meer Sluiten
De toekomstbestendige kinderopvangorganisatie

Kinderen staan centraal. Altijd! Maar geef medewerkers net zoveel tools om zichzelf te ontwikkelen en je zal zien dat er mooie dingen gebeuren! Als er 1 branche aan veranderingen onderhevig is het wel de kinderopvang. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en er is vaak beperkt tijd voor implementatie. Het ene moment kom je medewerkers tekort, het volgende is het personeel niet aan te slepen. Hoe houd je je hoofd boven water in deze turbulente tijden? Hoe neem je alle lagen in de organisatie mee en hoe zorg je ervoor dat je je blijft onderscheiden in deze markt?

Op haar eigen energieke en interactieve wijze neemt Judith Kuiten ons mee in het principe van goed en toekomstbestendig werkgeverschap.

Onderwerpen die aan de orde komen: een lerende organisatie zijn (of blijven), je onderscheiden vanuit jullie eigen pedagogisch beleid, het binden van pedagogisch professionals en planmatig werken aan de instroom van nieuwe medewerkers.
Judith Kuiten, pedagoog, trainer en adviseur/projectmanager

10.30
Ochtendpauze en mogelijkheid tot het bezoeken van de stands
11.00
Lees meer Sluiten
Pedagogisch leiderschap: leidinggeven aan leren

Om jonge kinderen te kunnen begeleiden en te stimuleren bij hun groei is het nodig dat pedagogische professionals professioneel groeien.  Op welke wijze kun je als leidinggevende het leren van de pedagogische professional onderzoeken, begeleiden en stimuleren?  Op welke wijze kun je  een rijke leeromgeving ontwikkelen voor kinderen en professionals? Hoe kun je  leidinggeven aan het ontwikkelen van een cultuur die gericht is op samenwerken, onderzoeken en leren van professionals?

In een interactieve presentatie zal Loes van Wessum antwoord geven op deze vragen. Ze maakt daarbij gebruik van theoretische en empirische kennis en benut haar eigen praktijk ervaringen.
Dr. Loes van Wessum, Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Windesheim Flevoland

12.00
Lunchpauze en mogelijkheid tot het bezoeken van de stands
13.00
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1
14.00
Wisseltijd
14.10
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2
15.10
Middagpauze en mogelijkheid tot het bezoeken van de stands
15.30
Lees meer Sluiten
Competenties en talenten verbinden

Gelukkige en zelfverzekerde kinderen, dat wenst toch iedereen? Maar hoe kunt u als opvoeder, begeleider of ouder hierbij helpen? “Door kinderen aan te spreken op hun talent”, zegt Luk Dewulf. “Focus op hun passie en wat ze kunnen, in plaats van te kijken naar waar ze minder sterk in zijn. Want tenslotte is niemand perfect.”

In deze afsluitende lezing vertrekt Luk Dewulf vanuit het boek “ik kies voor mijn talent”. Hij gaat in op wat talent is. Hoe u talent al op jonge leeftijd kunt ontdekken en herkennen. Hoe u een context kunt creëren waarin elk talent zich gezien en uitgedaagd voelt. Want door te doen waar u goed in bent, laadt u niet alleen voortdurend uw batterijen op, het bezorgt u ook een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen.

Daarnaast heeft Luk Dewulf het over de vaardigheden die nodig zijn om meer uit talent te halen. En wat u kunt doen met datgene waar een kind of jongere echt niet goed in is.

In deze rijk geïllustreerde lezing gaat Luk Dewulf in op het belang van talenten bij kinderen en jongeren. Hij toont hierbij aan hoe invloedrijk de ontwikkeling ervan is voor hun toekomst en geluk. En wat daarbij de rol is van ouders, leraren en de kinderopvang.
Luk Dewulf, pedagoog, talent- en burn-out coach

16.30
Afsluitende borrel en laatste mogelijkheid tot het bezoeken van de stands

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

In de verdiepingssessies staan de actualiteiten en de uitdagingen van de moderne kinderopvangmanager centraal. De sessies worden de komende tijd aangevuld.

1.
Lees meer Sluiten
Antwoord vinden op het vraagstuk Personeelskrapte d.m.v. Lego Serious Play

– Deze sessie is eerder beoordeeld met een 8,4 –

U zoekt een antwoord op de vraag hoe u kanjers van pedagogisch medewerkers kunt aantrekken en uw beste mensen kunt behouden voor de organisatie. In deze workshop gaat u zelf kennis ontwikkelen door antwoorden op deze vragen te bouwen met Lego. Door te denken met uw handen en te luisteren met uw ogen wordt creatieve energie vrijgespeeld. Deze energie stelt u in staat om op nieuwe manieren te denken en te kijken naar dit vraagstuk.

 • Uw verbeeldingskracht wordt aangesproken!
 • U leert wat uw eigen handen u te vertellen hebben over het vraagstuk en van de andere deelnemers in de workshop.

Dit gebeurt tijdens het delen van de belangrijkste inzichten die tijdens het bouwen zijn ontstaan en in het zoeken naar patronen in de Lego modellen die tijdens de workshop zijn gebouwd. Welk antwoord op de vraag ontstaat er in de groep?
Sharon Stellaard, onderzoeker en creatief strateeg in de publieke sector

*Voor deze workshop is geen enkele ervaring met Lego nodig. U wordt stap voor stap in de methodiek meegenomen.

2.
Lees meer Sluiten
De wet Kinderopvang, IKK en de GGD-inspectie

In kinderopvangland maakt de wet- en regelgeving geen onderscheid tussen bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie met 130 grote locaties en een ‘éénpittertje’ met 12 kindplaatsen: er zijn simpelweg geen uitzonderingen. Voor de kleine houders is het vaak een hele klus om de praktijk en de theorie op elkaar te laten aansluiten. Wat als je daardoor soms noodgedwongen keuzes maakt die niet stroken met de wetgeving? Hoe voer je hierover een constructief overleg met de GGD en kan je zorgen dat je geen boetes oploopt? Ga in gesprek met deze ex-toezichthouder kinderopvang over de wet Kinderopvang, IKK, inspecties, herstelaanbod, dilemma’s en grijze gebieden.
Marit O’Connor, adviseur kinderopvangorganisaties, Bureau Pauw

3.
Lees meer Sluiten
Samenwerken voor gevorderden

– Deze sessie is eerder beoordeeld met een 8,2 –

We besteden gemiddeld 80% van onze werktijd aan samenwerken. Reden genoeg om van elke samenwerking een feestje te maken. Soms lukt dat moeiteloos, dan werk je met passie en energie, dan bruist het en krijg je ook betere resultaten. Helaas levert samenwerken ook vaak frustratie op. Vooral als hardnekkige patronen niet doorbroken worden, zoals klagen, roddelen, steeds dezelfde collega’s die het woord nemen of simpele afspraken die bij herhaling niet worden nagekomen.

Wij geloven dat, op relatief simpele wijze, met minder energie meer winst uit samenwerken te halen is. In de interactieve workshop ‘Samenwerken voor gevorderden’ nemen we je mee in de basics van samenwerken en geven we je praktische tips waarmee je de samenwerking binnen jouw team(s) kunt verbeteren.

Annemieke Figee, psycholoog en teamcoach, Firijn

4.
Lees meer Sluiten
Een IKC vormen geeft gedoe. Werken met systemische principes helpt!

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gaat Marjoleine dieper in op de principes van het systeemdenken. Door te onderzoeken wat het gedoe in de onderstroom betekent, kun je daar als manager beter mee om gaan. Je weet wat er gaat komen, je weet wat het gedrag betekent en je bent daardoor in staat om het gedoe zo te managen dat er een hecht team ontstaat.

In het vakblad Management Kinderopvang zijn twee artikelen van haar gepubliceerd:

 • Een IKC vormen vanuit het systeemdenken
 • Een IKC vormen geeft veel gedoe

Marjoleine Jansen, coach en veranderaar, Logocom, Team- en OrganisatieCoach, Focus op gedrag en communicatie

5.
Lees meer Sluiten
Beoordelingsgesprekken in de kinderopvang 2.0

Pedagogisch medewerkers ondersteunen in hun werk en ontwikkeling? Stop het beoordelen en de competentiescores!

Sinds jaar en dag willen organisaties hun mensen steunen in het werk en in hun ontwikkeling op het werk. Maar hoe doe je dat? Tot voor kort waren beoordelings- en POP-gesprekken belangrijke manieren om dit te doen. Maar inmiddels staan de kranten vol met verhalen van organisaties die hiermee stoppen. Hoe zit dit?
In deze sessie bespreken we of beoordelingen en competentiescores maken dat mensen beter gaan functioneren of zich beter ontwikkelen. Op een toegankelijke manier bespreken we de wetenschappelijke kennis hierover.
Daarna gaan we in op motivatie: wat motiveert mensen in organisaties? En hoe kun je daar gebruik van maken bij de gesprekken over functioneren en persoonlijke ontwikkeling op het werk? We lichten toe wat organisaties buiten de kinderopvang recentelijk hebben veranderd aan hun hele aanpak van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tot slot illustreren we mogelijke vernieuwingen aan de hand van de ervaringen bij Forte Kinderopvang. Hier ging het hele functioneringssysteem met POP-gesprekken en competenties de deur uit en is een aanpak op maat ontwikkeld waarin aandacht voor individuele groei en talentontwikkeling echt voorop staat. Deze aanpak is samen met kinderopvangteams ontworpen. We vertellen kort over de ervaringen en het resultaat. Een levendige en interactieve sessie over hoe eigentijds HR bijdraagt aan beter werk voor mens en organisatie.
Elly Oude Elferink, HR strateeg en organisatiecoach, Ginger HR Consultancy

6.
Lees meer Sluiten
Durf meer in de buitenruimte!

Kinderopvanglocaties beperken zichzelf soms te veel bij het inrichten van een avontuurlijk buitenruimte of het inzetten van risicovol spel. Ze zijn bang dat het ‘ niet mag van de GGD’.

Maryse was toezichthouder bij GGD Amsterdam en GGD Hollands Midden’ (en daarvoor bij adviesbureau Sardes). Daarnaast is ze een groot pleitbezorger van avontuurlijk spel in de buitenruimte. In deze workshop vertelt ze wat er wel en niet mag (meer dan je denkt) en hoe je het gesprek met de inspecteur kan aangaan.
Maryse Nijhof, voormalig inspecteur GGD, nu beleidsmedewerker bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

6.
Lees meer Sluiten
Versterk je medewerker met ethiek!

Ethiek in de kinderopvang. Iedereen komt er elke dag mee in aanraking. Maar wat is ethiek eigenlijk? Ethiek gaat over het handelen als professional. Het gaat over het uitstellen van je oordeel en het durven stellen van vragen om tot de kern van een probleem of dilemma door te dringen. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers dat kunnen, want ze moeten vaak keuzes maken. Ethiek geeft handvatten om in zo’n geval tot de best mogelijke oplossing te komen. Dat begint met er met elkaar over praten. Tijdens de workshop gaan we samen in gesprek over ethische dilemma’s en hoe het ontwikkelen van het morele bewustzijn kan bijdragen aan de professionaliteit van medewerkers. Maak kennis met ethiek en de mogelijkheden die het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang hierna heeft voor scholing van je medewerkers!

Deze sessie wordt aangeboden door het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang / FCB

7.
Lees meer Sluiten
De rol van kinderopvang organisaties bij de vorming van IKC’s

– Deze sessie is eerder beoordeeld met een 8,3 –

Het aantal scholen dat onderwijs en kinderopvang aanbiedt in een integraal kindcentrum (IKC) is, ondanks belemmeringen in wet- en regelgeving, de afgelopen drie jaar van 15 naar 25% gestegen. Deze IKC’s werken vanuit één visie, met één beleid en met één integraal team aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Een prachtige ontwikkeling, die in de praktijk niet altijd eenvoudig uitvoerbaar blijkt. Onderwijs en kinderopvang verschillen namelijk fundamenteel van elkaar op punten als wet- en regelgeving, toezicht en bedrijfsvoering. Het vormgeven van een IKC vraagt niet alleen om visie en beleid op de ontwikkeling van kinderen, maar ook om een organisatie die is ingericht op het leveren van beide diensten.

In deze sessie legt Marieke Effting uit wat de belangrijkste verschillen tussen onderwijs en kinderopvang zijn en welke uitdagingen maar vooral ook kansen deze verschillen met zich meebrengen. Ik laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je je als kinderopvangorganisatie voorbereidt op een eventuele samenwerking met een onderwijsbestuur.

 • Hoe bepaal je of samenwerking met een onderwijsbestuur inhoudelijk maar ook financieel verstandig is?
 • Welke verantwoordelijkheden neem je binnen de samenwerking, welke leg je bij het onderwijs neer?
 • Hoe richt je een servicebureau in dat zowel onderwijs als kinderopvang ondersteunt?
 • Hoe communiceer je naar ouders?

Deze vragen en vele andere beantwoordt Marieke in deze interactieve sessie.
Marieke Effting, directeur KEKZ

8.

Ieder team is divers. Zo heb je te maken met leeftijd, opleidingsniveau, karakter, en als je geluk hebt verschillende genders. Wat doet die diversiteit met een team? Hoe ga je daar als manager op een constructieve manier mee om en zorg je ervoor dat iedere medewerker zijn of haar aandeel neemt? Met een teamopstelling maken we gebruik van de diversiteit in jouw team.
Rick Ploemen, voorzitter PPINK en Myrte van Gurp, pedagoog en directeur van PPINK

9.

Sinds 2019 is het verplicht om een pedagogisch coach in dienst te hebben. Kinderopvangorganisaties gaan nogal verschillend om met de invulling van deze rol. Tijdens deze sessie wordt er ingegaan op diverse manieren om coaching toe te passen. Wat hier de voordelen en nadelen in zijn en wat dit betekent voor het groepsproces. Tevens worden er handvatten gegeven op interactieve wijze hoe jij als coach de coaching vorm kan geven op zowel groeps als individueel niveau.
Ellen Bout, eigenaar en trainer van En nu jij trainingen en consultancy en kinderopvangorganisatie En nu jij! & Jacqueline Perotti, eigenaar en trainer van; En nu jij trainingen en consultancy en werkzaam als General manager bij Kinder service Hotels

10.
Lees meer Sluiten
Samenwerken met de oudercommissie

– Deze spreker is eerder beoordeeld met een 9 –

In tijden van nieuwe wet- en regelgeving, personeelstekort en prijsstijgingen is het al helemaal belangrijk om de oudercommissie achter je te hebben. Hoe krijg je ouders mee in je beleid, hoe ga je om met weerstanden en creëer je medestanders en ambassadeurs.
Nicole van Asten, directeur en trainer, Parenticom & Partners

12.
Lees meer Sluiten
Hoe houd je je personeel gemotiveerd, betrokken en gezond?

Het is half acht ’s morgens, je telefoon gaat af en de derde medewerkster meldt zich ziek. Hoe houd je dan jezelf en je personeel nog positief? In deze workshop besteden we ruim aandacht aan hoe hier mee om te gaan.

 • Hoe houd je je personeel gemotiveerd, betrokken en gezond?
 • Welke onderwerpen zijn voor jouw personeel belangrijk?
 • Welke onderwerpen zijn voor de organisatie belangrijk?
 • Wat kan ik organiseren?
 • Hoe kan ik het beste leidinggeven?
 • En wat mag ik van mijn personeel verwachten?

In deze workshop ligt de focus op bovenstaande vragen. Waar zit voor jouw organisatie de sleutel tot betrokken personeel?

13.
Lees meer Sluiten
Engels voor pedagogisch medewerkers

Heeft u regelmatig contact met anderstalige ouders? In deze workshop leert u hoe u zelfverzekerder en professioneler Engelse gesprekken voert met ouders. Denk aan intakes, rondleidingen en overdrachtsgesprekken. We geven tips en trucs voor het bevestigen van afspraken, evaluaties en beleefd afwijzen in het Engels. Ook besteden we aandacht aan sociaalpedagogische woordenschat.

We gooien u meteen in het diepe: de voertaal van de workshop is Engels. Vragen mag u gerust in het Nederlands stellen.

 • U gaat met meer zelfvertrouwen Engelse gesprekken aan
 • U hebt praktische handvatten voor oudergesprekken
 • Tips op zak om uw sociaalpedagogische woordenschat te vergroten

Vloeiender en zelfverzekerder Engels spreken met anderstalige ouders, dat wilt u toch ook?

Sue Soltis, Engels trainer en cursusontwikkelaar Taalcentrum-VU

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Deze sprekers ontmoet u op het Jaarcongres Management Kinderopvang 2020.

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Datum en locatie
Vrijdag 15 mei 2020

ReeHorst, Ede
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 369,- per persoon (btw vrij) | Reguliere tarief
€ 299,- per persoon (btw vrij | Vroegboektarief 1e 50 deelnemers
€ 299,- per persoon (btw vrij | Abonneetarief Vakblad Management Kinderopvang
€ 275,- per persoon (btw vrij) | Duo-tarief vanaf twee personen

€ 599,- commercieel tarief (excl. btw) | Tarief voor de niet-primaire doelgroep**

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Het Jaarcongres Management Kinderopvang is bestemd voor directies, managers, beleidsmedewerkers en locatiehoofden in de kinderopvang en brede scholen, peuterspeelzalen en BSO’s, docenten en professionals werkzaam in de kinderopvangsector.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Het jaarcongres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 1021
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken

Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel is, verwerkt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, klik hier. U kunt informatie ontvangen over producten en diensten van Springer Media B.V.. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post, kunt u dit doorgeven aan Springer Media B.V., t.a.v. afd Klantenservice, Postbus 246, 3990 GA Houten, of aangeven bij klantenservice@bsl.nl.