Vakblad Management Kinderopvang

Meer aandacht voor duurzaamheid

Zonnepanelen, dubbel geïsoleerd glas, luiers inzamelen: van alle mogelijkheden om duurzaam te werken, worden er in de kinderopvang nog maar weinig toegepast. En dat is jammer, want er valt met soms simpele middelen veel te besparen. Ook in financieel opzicht.
Arbeidsvoorwaarden

‘Van bestuurders wordt steeds meer gevraagd’

Hoogste tijd voor een nieuwe richtlijn arbeidsvoorwaarden voor bestuurders, vond de Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang. De veranderde praktijk stelt nieuwe eisen aan bestuurders. Ook is er behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid. ‘We krijgen hier regelmatig vragen over.’
Ontwikkeling van kinderen

Een soepele overgang naar de basisschool

Voor een peuter is de overstap van de kinderopvang of peuterspeelzaal naar de basisschool een reuzensprong. Om bijtijds te beginnen met ‘wennen’ laten sommige kindercentra driejarigen af en toe meedraaien in groep 1. Enkele initiatieven uit de praktijk om de overgang voor peuters te versoepelen.

Nationale Wetenschapsagenda

Wat zou u nu wel eens onderzocht willen hebben? Dit was zo ongeveer de vraag waar de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) mee begon toen het gehele land met al zijn inwoners werd gevraagd vragen voor de Nederlandse wetenschap in te sturen. Diverse mensen en organisaties hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Dit leverde – in de woorden van de NWA – een ‘schatkamer aan vragen’ op met in totaal 11.700 inzendingen.

‘Rust en vertrouwen terugbrengen’

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) verkeerde het laatste half jaar in een diepe crisis. Op initiatief van twee leden, Erik Vlutters en Magda Heijtel, is het Team Toekomst opgericht. Daar is een analyse gemaakt en een voorstel voor een nieuwe structuur gedaan. Het werd de aanzet voor een vernieuwde brancheorganisatie. Erik Vlutters en Magda Heijtel blikken samen met Marike Vroom terug op een hectische periode.

Nieuwe brancheorganisatie splijt kinderopvang

De kinderopvang heeft weer twee brancheorganisaties. In april is de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) opgericht. Dat veroorzaakt veel ops chudding in de branche. Een peiling van de meningen.

Aan de slag met ouderbetrokkenheid

Ontwikkelingspsycholoog Tamara Wally beschrijft in het boekje Samen Vooruit hoe je op heel praktische wijze aan de slag kan gaan om de ouderbetrokkenheid binnen de VVE-locaties goed neer te zetten. Ook op niet-VVE-locaties kan men met dit boek zijn voordeel doen.

Almere borgt kwaliteit door netwerk

Het expertisenetwerk ENTZA in Almere is een jaar bezig. En er zijn al heel wat stappen gezet, zeggen de initiatiefnemers. Er zijn verbindingen tot stand gebracht tussen alle partijen die zich bezighouden met kinderen van nul tot zes. De kinderopvang maakt een professionaliseringsslag.
Permanente educatie en opleidingen

In twee jaar van mbo naar hbo

Pedagogisch medewerkers zijn nooit uitgeleerd. In Rotterdam kunnen ze na hun PW 4-opleiding binnen twee jaar een hbo-diploma bemachtigen na een studie die niet alleen een investering is in hun eigen cv, maar ook in de kwaliteit op de stage- of werkplek.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, schreef Herman Gorter ooit als openingsregel van een gedicht. Ook dit stukje wil ik schrijven over geluiden in de lente; geluiden die je ook in de kinderopvang kunt horen. Geen geluiden uit de wandelgangen; nee, het geluid van kinderen buiten.