Vakblad Management Kinderopvang

Ouders

Samen met ouders kindontwikkeling volgen

Met een nieuw kindvolgsysteem gaat Zo Kinderopvang ouders nauwer betrekken bij de ontwikkeling van kinderen. MijnPortret stelt het betrokken spel van kinderen centraal. ‘Het gaat erom dat ze in een flow komen.’

Samen spelen, samen delen

Maakt kinderopvang jonge kinderen nu agressief of niet? Het Amerikaanse NICHD-onderzoek liet zien dat Amerikaanse kinderen die in de voorschoolse kinderopvang gezeten hebben, agressiever zijn op de basisschool. Verschillende onderzoekers hebben vervolgens gediscussieerd over wat ‘agressief’ hier precies betekent. De een concludeerde: de kinderen zijn alleen wat mondiger in de groep. De ander bleef vinden: ze zijn toch iets agressiever. Het onderzoek ging hierna verder. Uit vervolgstudies bleek dat een paar jaar later alle kinderen in de klas even ‘agressief’ waren.