Home 2022

Laatste blogs

Ontwikkeling van kinderen

Blog Simon Hay – Verander niet de naam ‘kinderopvang’, maar de definitie

Al jaren wordt geroepen dat de term ‘kinderopvang’ geen recht doet aan wat wij kinderen, ouders en de maatschappij bieden. En net zo lang zeggen we dat we een nieuwe naam nodig hebben. Tot nu toe is er geen passend alternatief gevonden. Eigenlijk vind ik dat ook geen probleem.
Zorgenkinderen
blog-naomi-dessaur-hoe-een-opmerking-mijn-leven-bepaalde

Blog Naomi Dessaur – Hoe één opmerking mijn leven bepaalde

Hoe een achteloze opmerking van een volwassene keihard kan binnenkomen bij een kind, weet ik uit ervaring. Sommige kinderen horen iedere dag dat ze dom, dik of niets waard zijn. Zo wordt er een nieuwe waarheid gecreëerd, waarnaar het kind zich gaat gedragen. Als professional kun je een kind helpen aan een nieuwe, positievere waarheid over zichzelf.
Ontwikkeling van kinderen
blog-ingrid-van-den-bunder

Blog Ingrid van den Bunder – Niet alle dromen zijn bedrog

Voor peuters is beweging heel belangrijk, dat weten we allemaal. Maar hóe belangrijk realiseerde ik me nog eens extra na een workshop en beweeglessen aan onze pedagogisch medewerkers. Voldoende beweging verbetert de lichamelijke groei en is belangrijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
blog-ilse-raasing-spelen-heeft-geen-status

Blog Ilse Raasing – Spelen heeft geen status

Pas wanneer je komt met ‘leerdoelen voor kinderen van 0-4 jaar’, of praat over ‘de doorlopende leerlijn’ doet de kinderopvang ertoe. Want we gaan natuurlijk niet een potje lopen te pielen met stokjes in de grond op zoek naar wormen, taartjes bakken in de zandbak of een beetje rondlummelen op een driewieler.
Gezondheid
blog-frank-gobel-risicovol-spelen-eraf-kukelen-hoort-erbij

Blog Frank Gobel – Hoeveel beweging hebben jonge kinderen nodig?

We weten het wel en we weten het niet. We weten dat het belangrijk is dat jonge kinderen veel bewegen en weinig stilzitten. Maar we weten niet precies hoeveel beweging zij nodig hebben, omdat er onvoldoende onderzoek is voor het opstellen van een daadwerkelijke richtlijn. Toch is er een beweegadvies voor 0-4 jaar.
Permanente educatie en opleidingen
blog-jolanda-rikers-mijn-laatste-blog

Blog Jolanda Rikers – Zelfreflectie

Een belangrijk onderdeel van mijn coachopleiding is zelfreflectie, of beter gezegd: een continue reflectie op alles wat je doet. Reflectie is een proces van bewustwording. ‘Zonder reflectie geen leren’ zie je in veel leertheorieën terugkomen. En dat geldt dus ook voor het ‘leren coach zijn’.
Financiën en bedrijfsvoering
blog-jolanda-knorren-

Blog Jolanda Knorren – Van Bonaire tot Deventer: we verrijken elkaars werk!

In mijn vorige blog schreef ik over mijn trip naar Bonaire. Een heerlijke vakantietijd, én een bezoek aan de Stichting voor Professionele Kinderopvang Bonaire. Begin maart vond een warm weerzien plaats met een tegenbezoek van onze collega’s op Bonaire.
Permanente educatie en opleidingen
blog-jolanda-rikers-mijn-laatste-blog

Blog Jolanda Rikers – De kop is eraf

Met het oog op mijn naderende afscheid bij KOP (Kinder Opvang Parkstad) ben ik afgelopen week gestart met een coachopleiding. Met mijn bijna 40-jarige werkzame leven en ruim 30-jarige leidinggevende ervaring leek me dit een reële vervolgstap.
Ontwikkeling van kinderen
blog-naomi-dessaur-hoe-een-opmerking-mijn-leven-bepaalde

Blog Naomi Dessaur – Hoe jij een held kan zijn voor een kind

Een poos geleden overleed mijn oma Miep. De laatste week van haar leven was ik elke dag bij mijn oma van 98 jaar oud en ik was erbij toen ze heel rustig overleed. Het bracht herinneringen bij me naar boven over de onmisbare rol die ze in mijn leven had gespeeld. Ze was een sleutelfiguur die mijn leven blijvend heeft beïnvloed. Iedereen kan een beslissende rol vervullen in het leven van een kind, ook jij.
Zorgenkinderen
blog-ilse-raasing

Blog Ilse Raasing – Kinderen moeten gewoon kind kunnen zijn

‘Haal de oorlog uit het kind.’ Dat zinnetje zit dagelijks, zo niet structureel, in mijn hoofd. Ik ben zo ‘week’ als wat als het gaat om kinderen met hun verdriet, angst en pijn. Volgens mij heeft iedereen dat die met kinderen werkt.