Home Auteurs Posts van Ruben Fukkink

Laatste artikelen van deze auteur

Blog Ruben Fukkink – Nieuwe onderzoeksresultaten

De hoogleraar kinderopvang krijgt vragen over nieuw wetenschappelijk onderzoek. Hij geeft een toelichting.

Blog Ruben Fukkink – Een open perspectief

'Wie de rapporten terzijde schuift op basis van de criteria van staassecretaris Sander Dekker, moet concluderen dat er geen enkel deugdelijk Nederlands onderzoek is.'

Blog Ruben Fukkink – BKK 2.0?

Het BKK heeft in een eerste fase met miljoenen euro's zo'n 750 cursussen gesubsidieerd van ruim 200 aanbieders. Zicht op effectiviteit ontbrak volkomen. Als toenmalig lid van een commissie bij de BKK die een zeer klein deel van de trainingen moest toetsen, zag ik met lede ogen aan dat zelfs cursussen die serieuze twijfel opriepen bij een brede groep, om formele redenen toch niet konden worden geweigerd.

Blog Ruben Fukkink – Vijf typen opvoeders

In Nederland gaat de afbraak van de kinderopvang in een niets en niemand ontziend tempo door. In een steeds sneller tempo hollen we de kinderopvang verder uit. Ontslagen pedagogisch medewerkers lopen ondertussen de deur plat bij het arbeidsbureau.

Blog Ruben Fukkink – Innovatie

Terwijl de cijfers over krimp in de kinderopvang bekend worden zie ik – kijkend in mijn agenda van deze week – voorzichtig ook positieve ontwikkelingen. Ondanks alles is er nog steeds innovatie en onderzoek in de kinderopvang.