Home Auteurs Posts van Ruben Fukkink

Laatste artikelen van deze auteur

0
75

Blog Ruben Fukkink – Pedofilievereniging Martijn

Een rechtbank in Leeuwarden heeft in hoger beroep de ontbinding van de pedofilievereniging Martijn teruggedraaid. De bezigheden van de vereniging zijn wel in strijd met de openbare orde, maar er is geen sprake van ‘dreigende maatschappelijke ontwrichting’. Een verbod is dan niet mogelijk, aldus de rechter.
0
95

Blog Ruben Fukkink – Ontwrichting

De huidige situatie in de voorschoolse voorzieningen voor het jonge kind is nu 'ontwricht', volgens de G4. De G4 wil daarom graag de regierol naar zich toetrekken om dit probleem op te lossen. Dit woord 'ontwrichting' gebruik ik graag ook, maar dan om vijf risico's van het huidige beleid van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te geven.
2
76

Blog Ruben Fukkink – Ratio

Een eeuwige vraag in de Nederlandse kinderopvang is die naar de leidster-kind-ratio, ook wel beroepskracht-kind-ratio. Door de convenantsregels, maar vooral de creatieve uitzonderingen daarop, wordt het er allemaal niet makkelijker op. Het bleek in ieder geval te ingewikkeld voor een recent ontwikkeld software-programma dat rare uitkomsten opleverde voor de toegestane bezetting van de groepen.