Topsprekers in de Kinderopvang

Over de sociale ontwikkeling van het jonge kind

Door nieuwe inzichten en onderzoek weten we steeds beter hoe jonge kinderen kunnen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Vier topsprekers belichten ieder een ander aspect van de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en welke vaardigheden pedagogisch medewerkers, gastouders en docenten hiervoor in kunnen zetten. En welke vaardigheden hebben kinderen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

Op vrijdag 12 oktober geven Elly Singer, Steven Pont, Judith Kuiten en Lilian van der Bolt hun visie over de ontwikkeling van het jonge kind en leer je meer over deze complexe materie.

Thema’s van deze editie:

 • De invloed van de omgeving op het zelfbeeld en gedrag van een kind
 • Het trainen van executieve functies van kinderen
 • Het belang van hogere spelbetrokkenheid op de vaardigheden van een kind
 • 21ste eeuwse vaardigheden

Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kun je kinderen stimuleren om net dat ene stapje extra te zetten en zich zelfverzekerd te voelen?
 • Wat kan de kinderopvang doen om de executieve functies van kinderen te trainen?
 • Hoe kan je de spelbetrokkenheid van kinderen verhogen?
 • Wat houden 21ste eeuwse vaardigheden in. En hoe kun je ze ontwikkelen, zowel bij pm’ers als bij kinderen?

Een programma voor pedagogisch medewerkers (dagopvang), pedagogen, kwaliteitsmedewerkers, locatiemanagers/directeuren kinderopvang, gastouders en gastouderbureaus en management.

Bekijk hier de aftermovie van het het congres Topsprekers in de Kinderopvang in 2017:

Ervaringen van deelnemers aan de vorige editie:
‘Veel geleerd, nieuwe ideeën opgedaan die je in de praktijk kunt gebruiken. Het geeft weer nieuwe inspiratie.’
‘De sprekers hielden mij geboeid tot aan het einde van hun verhaal.’
‘Alle kennis was welkom en werkt inspirerend, of je nou leidinggevende bent,
of coach of pedagogisch medewerker.’

09.00
Ontvangst en registratie met koffie, thee en lekkernij
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en introductie door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Faalangst, narcistjes in de dop en hyperouders

Hoe kun je kinderen stimuleren om op een fijne manier een stapje verder te zetten? De verkeerde complimenten kunnen leiden tot faalangst of narcisme. Als je kinderen op de juiste manier complimenteert, ondersteun je hen in hun ontwikkeling. Maar hoe doe je dat? Steven Pont gebruikt hier inzichten uit recent onderzoek. Ook stelt hij het verschijnsel hyperouder ter discussie: kinderen groeien op als prinsjes en prinsesjes en ouders gedragen zich overbeschermend. Ook dit gedrag van ouders kan er voor zorgen dat kinderen narcistjes of faalangstig worden, of zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Hoe zorg je ervoor dat je niet mee gaat in dit gedrag en hoe kun je het gesprek hierover met ouders aangaan?

Stel na afloop al je vragen aan Steven Pont.

Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en auteur van o.a. Mensenkinderen en bekend van het programma “Het geheime leven van 4-jarigen”

11.15
Koffie- en theepauze
11.30
Lees meer Sluiten
Het trainen van executieve functies van kinderen

Wat zijn executieve functies en hoe kun je die trainen bij kinderen van 2 – 6 jaar? Executieve functies zijn de regelaars van ons gedrag. Je ziet ze terug in de dingen die je dagelijks doet: keuzes maken, afleidingen weerstaan, schakelen tussen verschillende situaties, plannen. Het gaat dan om: a) impulsbeheersingb) werkgeheugen en c) cognitieve flexibiliteit. Het beheersen van executieve functies op jonge leeftijd heeft meer voorspellende waarde voor een succesvol leven en carrière dan het IQ.

Stel na afloop al je vragen aan Lilian van der Bolt.

Lilian van der Bolt, gedragsexpert, Sardes

12.45
Lunchpauze
13.30
Lees meer Sluiten
Kinderspel: hoe kinderen leren en opvoeders daarbij helpen

Kinderen leren door spelen, kijken, luisteren, denken en uitproberen. Dat doen ze in geconcentreerd spel. Hoe kunnen opvoeders daarbij helpen? Door een omgeving die de nieuwsgierigheid prikkelt en waarin het kind zich veilig voelt. Heel belangrijk voor hoge spelbetrokkenheid zijn ook: niet gestoord worden, tijd om na te denken en eigen tempo volgen. Drie rollen van de pedagogisch medewerkers worden besproken die allen de spelbetrokkenheid kunnen vergroten: nabijheid en beschikbaar zijn; meespelen; leiding geven en initiëren van spelactiviteit. Bij alle drie rollen geldt dat kinderen tijd nodig hebben. Kinderen kunnen niet leren als ze geen ruimte krijgen om te denken!

Met een hogere spelbetrokkenheid spelen kinderen langer en meer geconcentreerd. Ze kunnen ook beter hun vaardigheden oefenen en ontwikkelen. Aan de hand van de drie V’s (verkennen, verbinden en verrijken) legt Elly Singer uit hoe je de spelbetrokkenheid van kinderen kunt verhogen. En ze gaat in op hoe je door meer nabijheid en beschikbaarheid van de pm’er ook de kwaliteit van het spel van kinderen kunt verhogen.

Stel na afloop al je vragen aan Elly Singer.

Elly Singer, ontwikkelingspsycholoog, pedagoog en senior onderzoeker

14.45
Koffie- en theepauze
15.15
Lees meer Sluiten
21ste eeuwse vaardigheden

Voor onze samenleving is het belangrijk dat kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op de wereld die komt. Een wereld waarin kennis overal toegankelijk is en snel verandert en waarin mensen flexibel en innovatief met elkaar moeten samenwerken. In deze situatie kan de kinderopvang betekenisvol zijn: het is een de plek waar kinderen met anderen opgroeien, leren en samenwerken. 21ste eeuwse vaardigheden zijn voor zowel de pedagogisch medewerkers als de kinderen van belang. Wat houden deze vaardigheden in, en hoe kun je ze ontwikkelen, zowel bij pm’ers als bij kinderen? Met humor en verwondering zal Judith Kuiten een empowerende afsluiting verzorgen.

Stel na afloop al je vragen aan Judith Kuiten.

Judith Kuiten, eigenaar Kuiten & Partners en onderzoeker naar de benodigde vaardigheden van IKC medewerkers

16.30
Borrel

Interview met Steven Pont:

Pedagogische blunder
‘Het individu centraal stellen is ouderwets’, vindt Steven Pont. ‘Begin twintigste eeuw was ‘kind centraal’ een nieuw pedagogisch geluid. Onder andere Maria Montessori, de grondlegster van de Montessori-scholen, kwam met dit nieuwe idee. In die tijd was je als mens in alle opzichten onderdeel van een groep. Kinderen leefden in grote gezinnen en je werd vanzelfsprekend wat je vader was. Ook wat betreft je geloof en sociale klasse was je onderdeel van een groep. Het individuele kind centraal stellen, was op dat moment een heel nieuw en belangrijk geluid.

’Maar nu, een volle eeuw later, is dat idee verouderd, volgens Steven. ‘Onze hele maatschappij is gericht op het individu, met kleine gezinnen en een wereld aan mogelijkheden die open ligt voor elk kind. Dit vraagt om heel andere vaardigheden. Juist het bewegen in een groep, jijzelf ten opzichte van de ander, is iets dat nu extra aandacht vraagt. Blijven roepen dat het kind centraal moet staan, is een pedagogische blunder.

’Narcisme, depressie en faalangst neemt momenteel toe onder jongeren, zo blijkt uit onderzoek volgens Steven. ‘Dat zijn de problemen van deze tijd. We moeten kinderen zich weer onderdeel van een groter geheel laten voelen. We klagen allemaal over de ‘verhuftering’ van de maatschappij, maar ondertussen leren we kinderen om egocentrisch te zijn. Het wordt steeds duidelijker dat kinderen daar niet gelukkig van worden.

’Pm’ers kunnen van onschatbare waarde zijn voor de sociale ontwikkeling van kinderen, stelt Steven. ‘Zij kunnen kinderen helpen om zich sociaal te oefenen, om te ontdekken hoe je ruzies maakt en oplost, hoe je kunt samenwerken en wat je kunt doen als je wordt buitengesloten.

’Veel opvanginstellingen willen zich onderscheiden door voorschoolse educatie, door kinderen goed voor te bereiden op de basisschool. Steven: ‘Het is jammer dat de het accent daarbij meestal ligt op cognitieve vaardigheden, op rekenen of taal. Maar de beste voorbereiding op de basisschool is oefenen in sociaal gedrag. Juist het bewegen binnen de groep is voor kleuters zo spannend. En bij een kind dat zich sociaal veilig voelt, komt de interesse voor lezen en schrijven vanzelf. Hoe meer een kind zich verbonden voelt, hoe meer het bereid is om te leren.’

Interview met Lilian van der Bolt:

Wat zijn executieve functies?
De denkprocessen in je hersenen vinden plaats in je prefrontale cortex, de ‘verkeerstoren’ in je voorhoofd. Dit zijn de zogeheten executieve (ofwel uitvoerende) functies, de regelfuncties. Ze zorgen ervoor dat je wat er in je geheugen zit, op een bepaald moment en in een bepaalde situatie kunt toepassen. Dus: welke beslissingen je neemt je en hoe je je gedraagt. Je komt in een situatie die vraagt om een beslissing of handeling en als je executieve functies goed zijn ontwikkeld, neem je een passende beslissing.

De executieve functies kun je verdelen in drie hoofdgroepen:

 • Impulsbeheersing: kun je impulsen beheersen en verleiding en afleiding weerstaan?Nadenken dus vóór je iets doet. Bijvoorbeeld: wachten op je beurt tijdens het eten of tijdens spel.
 • Werkgeheugen: het vermogen om informatie te onthouden en gebruiken. Bijvoorbeeld: iets plannen of een probleem oplossen.
 • Cognitieve flexibiliteit: kun je schakelen tussen situaties en je aanpassen. Bijvoorbeeld: je aandacht bij een taak houden of omschakelen van lezen naar rekenen.

De executieve functies worden vaak vergeleken met de verkeerstoren van een luchthaven. Zoals de luchtverkeersleiding de vliegtuigen naar de start- en landingsbaan stuurt, zo leiden de executieve functies alle informatiestromen in ons hoofd. Het zijn dus ‘regelaars’ van ons gedrag. Het is enorm belangrijk dat een kind deze executieve functies goed ontwikkelt.

Lilian van der Bolt, adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes, is betrokken bij het programma Kleine Kapitein. Met dit programma leren pedagogisch medewerkers hoe ze de executieve vaardigheden van jonge kinderen kunnen stimuleren. ‘Alles wat we doen vraagt om executieve functies: samenwerken, creatief denken, overschakelen van de ene op de andere taak, enzovoort. Pedagogisch medewerkers hebben hier een belangrijke rol in. Executieve functies worden voor een groot deel aangeleerd. In de fase van 2,5 tot 6 jaar zijn de hersenen extra ontvankelijk voor de ontwikkeling ervan.’ Tot nog toe is er in de kinderopvang relatief weinig doelbewuste aandacht voor de executieve functies. Lilian van der Bolt: ‘Het besef dat zij fundamenteel zijn voor de cognitieve en sociale ontwikkeling, is nog relatief nieuw. Toch is het stimuleren ervan vooral bij doelgroepkinderen van groot belang. Zo kunnen we voorkomen dat ze niet optimaal profijt hebben van het leerproces of zelfs uitvallen. Als je executieve vaardigheden niet goed zijn ontwikkeld, kun je namelijk minder goed focussen, heb je moeite om doelen op langere termijn te plannen en vind je het lastig om directe bevrediging uit te stellen. Dat speelt vooral een rol vanaf groep drie. Jongere kinderen leren spelend, maar vanaf groep drie is het leren ineens on demand. De juf zegt: “Pak je boekjes en ga deze taak uitvoeren”. Zonder goede regelfuncties is dat heel lastig.’

De praktijk laat zien dat het stimuleren van die uitvoerende hersenfuncties in de kinderopvang loont. ‘Internationale onderzoeken bewijzen dat het een enorm verschil kan maken voor je leven. Als executieve functies goed zijn ontwikkeld, heb je een grotere kans op een geslaagd leven, denk aan schoolcarrière, inkomen, sociaal netwerk, gezinsleven en gezondheid.’

Datum en locatie
Vrijdag 12 oktober 2018

Pathé, Ede (voormalig Cinemec)
Laan der Verenigde Naties 150
6716 JE Ede (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 249,- per persoon (excl. btw)*/** | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw)*/** | Abonneetarief
€ 199,- per persoon (excl. btw)*/** | Leden PPINK
€ 525,- groepstarief (excl. btw)*/** | Groepstarief (3 personen)
€ 595,- per persoon (excl. btw)*/** | Commercieel tarief

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Managers, leidinggevenden, locatiemanagers, pedagogisch medewerkers, gastouders, peuterspeelzaal/bso medewerkers, professionals, docenten, eigenaren, directeuren in de kinderopvangsector en overige (niet commercieel) geïnteresseerden.

Het congres Topsprekers in de Kinderopvang staat per dag gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via de inschrijfbutton rechtsboven.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanna Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 7421021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.