Openingsevent Week van het Jonge Kind

Fris in één dag je pedagogische kennis op

De Week van het Jonge Kind vindt dit jaar plaats van 8 t/m 12 april. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind (0-6) door middel van het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

De week wordt voorafgegaan door het Openingsevent Week van het Jonge Kind. Mis het niet!

Op deze dag:
• Fris je in één dag je pedagogische kennis op!
• Ontdek je activiteiten die je tijdens de Week van het Jonge Kind kunt doen
• Luister je naar bekende sprekers als Steven Pont, Mark Mieras en Louis Tavecchio
• Doe je mee aan workshops als peuterdans, kleutergym of kinderyoga
• Ontdek je de nieuwste ontwikkelingen en producten in de kinderopvang en de onderbouw van het primair onderwijs
• Geniet je van heerlijk eten en drinken

3 podia, 1 beursvloer
Stel je eigen programma samen en kies workshops of lezingen uit de drie onderstaande overkoepelende thema’s.

✓  Inclusie van het jonge kind (0-6)
✓  Gezondheid van het jonge kind (0-6)
✓  Ontwikkeling van het jonge kind (0-6)

Meld je nu aan voor het Openingsevent Week van het Jonge Kind!

Deze dag is onder meer bedoeld voor alle professionals en managers die werken met kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar (kinderopvang en onderbouw van het primair onderwijs).

09.30
Ontvangst
10.00
Plenaire opening per zaal
10.05
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1
10.45
Ochtendbreak
11.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2
11.55
Lunchbreak
13.00
Lees meer Sluiten
Sessieronde 3
13.45
Lees meer Sluiten
Sessieronde 4
14.25
Middagbreak
15.00
Lees meer Sluiten
Sessieronde 5
15.45
Lees meer Sluiten
Sessieronde 6
16.25
Einde

Tijdens het Openingsevent Week van het Jonge Kind stel je zelf je programma samen. Kies 6 sessies uit de 3 hoofdthema’s: ontwikkeling, gezondheid en inclusie van het jonge kind. Aan de hand van de volgende icoontjes kan je aflezen voor welke doelgroep een sessie is bedoeld.
PM = Pedagogisch medewerker
M = Manager
G = Gastouder
O =Onderwijs

Uiteraard ben je vrij om zelf je sessies te kiezen ongeacht de doelgroep. De sessies worden de komende tijd aangevuld.

*
Lees meer Sluiten
Jongens: omgaan met druk gedrag (PM, M, O)

Veel vrouwelijke pm’ers ergeren zich aan druk gedrag van jongens: ze stoeien, rennen, maken lawaai. Maar jongens hebben nu eenmaal meer behoefte om fysiek bezig te zijn. Wachten, stilzitten…. geen activiteiten waar je jongens blij mee maakt. Yoran Blom, bso-medewerker bij Mundo Kinderopvang, bedacht met zijn mannelijke collega’s een aanpak waarbij jongens hun energie kwijt kunnen zonder dat ze storend gedrag vertonen. Tips & tricks vanuit de praktijk.
Yoran Blom, Mitchell Schouten en Martijn van der Kleij, initiatiefnemers project Tjongejongejongens

*
Lees meer Sluiten
Het kind centraal? De groep centraal! (PM, M)

Bijna alle kinderopvangorganisaties melden op hun website dat bij hen het kind centraal staat. Steven Pont vindt dit een vreemd verschijnsel. De kinderopvang is namelijk bij uitstek de plaats waar een opvoeding in de groep centraal staat. Kinderen leren juist van elkaar en de kinderopvang stimuleert hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Als je alleen maar inspeelt op de behoeftes van ieder individueel kind en deze als prinsjes en prinsesjes behandelt, mis je de voordelen die een groep kan bieden. Met een gezond groepsklimaat krijg je blije en sociale kinderen.
Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog

*
Lees meer Sluiten
Babypsychologie (PM, G)

De band met verzorgers is enorm belangrijk voor de baby om zich veilig te voelen, zodat het in alle rust kan groeien en ontwikkelen. Hoe vertaalt dit zich echter naar de praktijk? Hoe kan je als professional een baby optimaal kunnen ondersteunen? En wat kan jij doen om de baby zichzelf optimaal te laten ontplooien? Over babyontwikkeling in de dagelijkse praktijk.
Minke den Heijer, eigenaar en docent Babykennis

*
Lees meer Sluiten
Negen vormen van intelligentie (PM, M, G, O)

Tijdens deze sessie gaat Annemiek Waage in op de 9 vormen van intelligentie volgens de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner en hoe je hiermee rekening kunt houden in de kinderopvang en kleuteronderwijs.

  1. Naturalistische intelligentie
  2. Muzikale intelligentie
  3. Logisch en rekenkundig denkvermogen
  4. Interpersoonlijke intelligentie
  5. Existentiële intelligentie
  6. Lichamelijke intelligentie
  7. Verbale-linguïstische intelligentie
  8. Intrapersoonlijke intelligentie
  9. Ruimtelijke intelligentie

Annemiek Waage, kinderopvangpedagoog

*
Lees meer Sluiten
Het kinderbrein: Buitentijd = ontwikkeltijd (PM, M, O)

Kinderen die veel buitenspelen ontwikkelen zich tot betere denkers, hebben meer aandacht en zijn taakgerichter. Beter bewegen helpt beter begrijpen. Niet gek want de ontwikkeling van de beweeg- en de nadenkhersenen is bij kinderen sterk vervlochten. Wetenschapsjournalist Mark Mieras neemt met ons een duik in het onderzoek. Buiten krijgen kinderhersenen meer zuurstof en in een natuurlijk omgeving ontwikkelen ze hun executieve functies nog sneller. En angst voor builen en schrammen? Niet terecht: riskant spel lijkt kinderen op de langere termijn juist te helpen om beter heel te blijven.
Mark Mieras, wetenschapsjournalist gespecialiseerd in de hersenen

*
Lees meer Sluiten
Risicovol buitenspel (PM, M, O)

Het vermijden van alle risico’s beperkt kinderen in hun ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een buil en een pleister. Uitdagende buitenactiviteiten leveren een bijdrage aan de (senso)motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van kinderen.
Reinate Bruins Slot, eigenaar van Ik & Buiten, gespecialiseerd in natuurlijk buiten spelen in de kinderopvang

*
Lees meer Sluiten
De rol van kinderopvang bij mediaopvoeding (PM, M, G, O)

Jonge kinderen hebben vooral baat bij veel spel en interactie met volwassenen. Teveel schermgebruik op jonge leeftijd is niet nodig (of wenselijk). De realiteit is anders… kinderen komen op jonge leeftijd al in aanraking met (digitale) media: thuis, bij vriendjes, op straat. Het is belangrijk  om hen van jongs af aan te laten zien hoe ze hier op een goede en bewuste manier mee om kunnen gaan. Ouders spelen daarbij een cruciale rol, maar ook de kinderopvang kan een proactieve rol aannemen door de regie te pakken. Dat betekent stelling nemen en keuzes maken. Ben jij er klaar voor? Laat je inspireren!
Denise Bontje

*
Lees meer Sluiten
Mannen in de kinderopvang (PM, M, O)

Sinds de affaire Robert M. moet je mannen in de kinderopvang helemaal met een lantaarntje zoeken. In de dagopvang gaat het om minder dan 1 procent mannen. Is dit een goede ontwikkeling? Emeritus hoogleraar kinderopvang Louis Tavecchio strijdt al jaren voor meer mannen in de kinderopvang en vertelt waarom het zo belangrijk is dat kinderen ook door mannen worden opgevoed. Een pleidooi, gelardeerd met wetenschappelijke onderzoek en achtergronden.
Louis Tavecchio, oud-hoogleraar Pedagogiek UvA

*
Lees meer Sluiten
Bij de buurvrouw; het kindercentrum als wijkvoorziening (M, O)

Wat denk je van een BSO in combinatie met een theater en horeca. Wat denk je ervan om je BSO ruimtes te verhuren aan bewoners of kleine ondernemers in de wijk. Denk aan het verhuren van je ruimtes voor culturele buurtactiviteiten zoals zangles, yoga, postzegelclub, schilderles, en dansles. Denk aan het aanbieden van mooie theatervoorstellingen voor de buurtbewoners en dus ook de ouders van de kinderen van de BSO. Stel je voor dat je daar als ouder of buurtbewoner dagelijks ook een heerlijke kop koffie kunt drinken, lunchen of kunt flexwerken. Met andere woorden: waarom Kinderopvang als buurtvoorziening. Waarom zou je dat ‘risico’ aangegaan. En is het wel een risico? Monique Dongelmans, directeur kinderopvang Mundo, neemt je mee in een heel creatief en inmiddels reuze mooi concept “ de Buurvrouw”. Want het kan en is een reuze mooie combinatie.
Monique Dongelmans, directeur kinderopvang Mundo

*
Lees meer Sluiten
Passende kinderopvang, hoe regel je dat? (M)

Zorgkinderen komen dankzij ‘passende kinderopvang’ steeds vaker in de reguliere kinderopvang terecht. Wat zijn de consequenties en uitdagingen van deze inclusieve opvang? Media Kinderopvang in Hilversum opende drie jaar geleden samen met de Amerpoort, in Studio Kakelbont een speciale groep voor kinderen met een beperking: De Regisseurtjes. Een groep van slechts zeven kinderen van nul tot vijf jaar en twee pedagogisch professionals. De kinderen kunnen zowel lichamelijk als een ontwikkelingsachterstand hebben, te denken valt aan een vermoede van autisme een syndroom en of een medische aandoening zoals sondevoeding, epilepsie. De kinderen krijgen gecombineerd kinderopvang en behandelingen (logopedie, fysiotherapie, muziektherapie en er is een orthopedagoog aanwezig), waardoor ze van 8.00 tot 18.00 uur worden opgevangen en ouders kunnen werken.
Nina Hogenboom, directeur van Media Kinderopvang

*
Lees meer Sluiten
Inclusie internationaal: de stedenband (M, O)

eren van inclusie in het buitenland is meer dan projecten of voorbeelden kopiëren. Wat we kunnen leren is om te beginnen het inzien dat inclusie in elk land een andere nadruk heeft en dat het goed is te beschrijven of we praten over fysieke beperkingen of leerachterstanden of over diversiteit. Dat maakt wel een verschil in aanpak. Wat we ook kunnen leren is de gelaagdheid van een succesvolle aanpak. Het is altijd de politieke kant ( hoeveel geld is beschikbaar) maar ook de initiële opleidingen ( wat leren de leerlingen daar over inclusie), de bijscholing on the job maar ook de samenwerking met onderwijs, hulpverlening en welzijnswerk. We zijn in Nederland in zijn algemeenheid te zeer bezig met een aspect. Maar we kunnen ook inspiratie ophalen aan de hand van voorbeelden die ons vooral laten zien waar we bijna onbewust ons zelf grenzen opleggen, die ook zonder grote systemwijzigingen kunnen worden opgeheven. De Nederlandse organisatie Childcare International is actief binnen de internationale stedenband. Wat kunnen we leren van de kinderopvang in Denemarken, Zweden, Duitsland, Slovenië, Groot Britannië en België.
Serv Vinders, Childcare International

Datum en locatie
Vrijdag 5 april 2019

Green Village
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarief
€ 199,- per persoon (btw vrij)*/** | Regulier tarief
€ 179,- per persoon (btw vrij)*/** | Abonneetarief (Kinderopvang en Management Kinderopvang (KinderopvangTotaal)
€ 179,- per persoon (btw vrij)*/** | Leden PPINK
€ 149,- groepstarief (btw vrij)*/** | Groepstarief (5 personen of meer)
€ 599,- per persoon (btw vrij)*/** | Commercieel tarief

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Het Openingsevent Week van het Jonge Kind staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Kinderopvang en primair onderwijs. Pedagogisch medewerkers, managers, leidinggevenden, locatiemanagers, gastouders, peuterspeelzaal/bso medewerkers, professionals, docenten, eigenaren, directeuren in de kinderopvangsector, het primair onderwijs en overige (niet commercieel) geïnteresseerden.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via de inschrijfbutton rechtsboven.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 – 638 36 59
M: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 7421021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.