Jaarcongres Management Kinderopvang 2019

Personeelskrapte: vinden, opleiden en binden

De kwaliteit in de kinderopvang wordt voor het grootste deel gemaakt door het personeel: de pedagogisch medewerkers. Door de Wet IKK en de recente crisis is de dynamiek op de arbeidsmarkt van de kinderopvang nog verder toegenomen. Organisaties worstelen om goed personeel te vinden en zien soms hun beste krachten weggekaapt worden door de concurrent.

Belangrijker dan ooit te tevoren: hoe zorg je ervoor dat je als organisatie de juiste mensen vindt, eventueel opleidt en dan ook behoudt? Hoe kun je je personeel intern opleiden en coachen, waarderen en inspireren?

Het 17e jaarcongres op 24 mei gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Nieuwe manieren om personeel te werven en op te leiden
  • Positief leiderschap versus pedagogisch leiderschap
  • Hoe maak je (en houd je) je organisatie aantrekkelijk voor personeel?
  • Welke rollen hebben PM’ers in een team en wat betekent dit voor het teamfunctioneren?
  • En extra: deelsessies over knelpunten van de Wet IKK

Zorg dat u erbij bent en krijg een inspirerende blik op de vraagstukken van nu en van de nabije toekomst. Mis het niet en schrijf u in. Bezoek het congres samen met uw collega en profiteer van een flinke korting!

Bekijk het programma >

09.00
Ontvangst
09.30
Lees meer Sluiten
Opening en introductie door de dagvoorzitter
09.45
Lees meer Sluiten
Nieuwe manieren om personeel te werven en te behouden

Het wordt steeds lastiger om voldoende en geschikt personeel voor de kinderopvang te vinden. Er zijn inmiddels vele voorbeelden van organisaties met een originele aanpak om personeel te werven. Maar werkt zo’n originele aanpak ook? En hoe zorg je er voor dat je je huidige personeel behoudt?
Marieke Effting, directeur KEKZ

10.15
Lees meer Sluiten
Zet je team in beweging

Door alle ontwikkelingen in de kinderopvang, personeelstekort, aantrekken van de markt, zijn veel teams in een overleefstand beland. Zit er weinig energie in je team, wordt er veel geklaagd? Herken je het gevoel dat je aan een dood paard trekt? Hoe kun je een team in beweging krijgen voor pedagogische groei, ondanks de ervaren werkdruk? Jij hebt als manager meer impact dan je denkt.
Nathalie Camacho, medeoprichter van Forsa

10.45
Ochtendbreak en bezoek beursvloer
11.15
Lees meer Sluiten
Sessieronde 1
12.30
Lunchbreak en bezoek beursvloer
13.30
Lees meer Sluiten
Een carrousel van bijzondere wervingscampagnes

Marketeer Daisy Kuipers neemt het publiek mee in een flitsend overzicht van enkele bijzondere wervingscampagnes in de kinderopvang.
Daisy Kuipers, Marketing Expert Kinderopvang

13.50
Lees meer Sluiten
Vanuit pedagogisch leiderschap werken aan een professioneel leerklimaat

Leiding geven aan een pedagogische organisatie is een flinke verantwoordelijkheid. Het is meer dan managen of sturen op cijfers. Het is werken aan een pedagogische opdracht. Pedagogisch leiderschap vraagt om een sterke visie op de ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Niet alleen op papier maar vooral in het voorleven, in je waarden zichtbaar laten zijn in je handelen en de keuzes die je maakt. In deze interactieve lezing gaan we via theorie en praktische voorbeelden dieper in op jouw moreel en pedagogisch kompas, op de wijze waarop je je team kunt empoweren en meenemen in het uitdragen van die pedagogische opdracht. Maar ook op moed en verantwoordelijkheid. Keuzes durven en kunnen maken, en een hitteschild voor je team kunnen zijn, als dat nodig is.
Wilma van Esch, procesbegeleider in onderwijs en kinderopvang

14.15
Middagbreak en bezoek beursvloer
14.45
Lees meer Sluiten
Sessieronde 2
16.00
Lees meer Sluiten
Hoe maak je en houd je je organisatie aantrekkelijk voor personeel?

Karen Reichert en Tjerk van der Ham verbinden op geheel eigen wijze de onderdelen die tijdens deze dag aan de orde zijn geweest. Hoe kun je als werkgever je medewerkers vinden, binden, boeien en laten bloeien? Het antwoord ligt in de cultuur van je organisatie. Leer hoe de identiteit van je bedrijf je aantrekkingskracht op personeel vergroot, ga naar huis met praktische tips en laat je verbazen: Zo heb je de essentie van de dag nog nooit mee naar huis genomen!
Karen Reichert, oprichter Human Capital Training & Advies en Tjerk van der Ham, trainingsmuzikant

16.30
Afsluitende borrel en bezoek beursvloer

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Verdiepingssessies tijdens het Jaarcongres Management Kinderopvang

*
Lees meer Sluiten
Hoe je hardnekkige patronen in teams doorbreekt

Welke rollen hebben mensen in een team en wat betekent dit voor het teamfunctioneren? Tips en trics voor managers om de aard van een team vast te stellen en hiermee te leren werken en het beste er uit te halen.
Annemieke Figee, psycholoog en teamcoach bij Firijn

*
Lees meer Sluiten
Het binden en boeien van personeel

Tijdens deze workshop neemt Margriet Hofstee, directeur van Kinderopvang Zonnekinderen u mee in de creatieve oplossingen die er binnen de organisatie zijn gevonden om medewerkers te vinden en langdurig geïnspireerd te houden. Deze oplossingen variëren van een speciaal voor dit doel gemaakte website en gezamenlijke werving van medewerkers die combinatiefuncties voor onderwijs en kinderopvang vormgeven op IKC’s, tot speeddaten met geïnteresseerde potentiële medewerkers. Om medewerkers langdurig aan de organisatie verbonden te houden ontwikkelden zij een employee journey. Dit is de reis die medewerkers maken van het punt dat zij voor het eerst contact hebben met de organisatie, tot het punt waarop zij de organisatie verlaten. Er zijn touchpoints waarin de organisatie het gedrag en de mening van de medewerker kan beïnvloeden (bv sollicitatiegesprek, inwerkperiode, contacten met leidinggevenden). Tijdens deze momenten worden medewerkers verrast en gewaardeerd. Zo blijven medewerkers bevlogen en betrokken. Zonnekinderen heeft hiervoor verschillende instrumenten ontwikkeld. Daarnaast zijn er binnen Zonnekinderen bijzondere functies beschikbaar, die nieuwe kansen bieden voor medewerkers.
Margriet Hofstee, operationeel directeur Zonnekinderen

*
Lees meer Sluiten
Nieuwe functies binnen de wet IKK

Nieuwe functies binnen de wet IKK: pedagogisch coach en de babyspecialist. Hoe regel je dat als (kleine) organisatie? Waar loop je tegenaan en zijn er oplossingen? Met het Innovatiebesluit Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is volop ingezet op de deskundigheid en ontwikkeling van onze beroepskrachten. Kinderopvang is een vak en daarbij horen professionele beroepskrachten die goed zijn toegerust op hun dagelijkse taak, gedreven vanuit hun eigen passie voor het werk met de kinderen. Naast de extra aandacht voor de beleidsontwikkeling en kennis over het jonge kind, wordt coaching-on-the-job gezien als een bewezen methode om de kwaliteit van het pedagogisch handelen te verhogen. Mooie initiatieven die we in de regel allemaal onderschrijven. Maar hoe breng je je pedagogische visie en beleid van papier naar het hoofd, in de handen en het hart van je pedagogisch medewerkers? Tijdens deze deelsessie gaan we in op de wijze waarop je hier vanuit samenhang en verbinding invulling aan kunt geven. We delen ervaringen, succesfactoren en onze passie voor deze mooie uitdaging!
Jessie Vogelsangs, adviseur en Vennoot bij Helder & van Pas

*
Lees meer Sluiten
De Wet IKK en de GGD-inspectie

De Wet IKK bevat een aantal regels die voor ondernemers lastig uit te voeren zijn. Denk aan de 3-uursregel of de vastegezichtenregel. De praktijk is een stuk weerbarstiger dan de theorie waardoor ondernemers soms die regel moeten overtreden om pedagogische kwaliteit te houden. Want kies je ervoor om drie huilende baby’s te troosten of precies volgens rooster met pauze te gaan? Als je net de GGD op bezoek hebt, betekent dat je een handhaving aan je broek hebt als je toch kiest voor de kinderen. Hoe moet je omgaan met dit soort vraagstukken? Hoe kun je in constructief overleg met de GGD en hoe zorg je er voor dat je geen boetes oploopt?
Reinoud Kroese, jurist en directeur van Pulito Advies

*
Lees meer Sluiten
Werving, maar dan anders! Toon LEF!

Hoe valt u op? Iedereen organiseert tegenwoordig ‘speeddates’, iets waar ik jaren geleden al mee begon. Tijd voor iets anders! Tijd ook om LEF te tonen. Hoe bereikt u die doelgroep van bijvoorbeeld Millennials? Hoe bereikt u mannen? Hoe zet u social media in zoals Instagram Stories? En onderscheidende vacatureteksten? Dat is een vak apart! Ik laat het u zien, zet u aan het werk en geef u vooral veel praktische tips waarmee u direct aan de slag kunt.
Daisy Kuipers, marketing expert kinderopvang

*

Kinderopvang Eigen & Wijzer heeft in samenwerking met een ROC een BBL traject niveau 4 ontwikkeld, waarbij de medewerkers in de praktijk worden opgeleid. Een deel van de groep bestaat uit eigen medewerkers die van niveau 3 naar niveau 4 gaan. Het andere gedeelte van de groep betreft nieuwe instroom van medewerkers. Hoe werkt dit in de praktijk? Wat zijn de voordelen en valkuilen?
Petra Schipper (directeur) en Mirjam Companjen (regiomanager), Eigen & Wijzer

*
Lees meer Sluiten
Samen vinden, opleiden en binden!

Hoe krijgt u de juiste kandidaten op uw vacatures? Welke opleidingsmogelijkheden zijn er om uw mensen te binden en boeien? Tips en handreikingen en de lancering van het werving en selectie portaal i.s.m. platform kinderopvang. Ook ontvangt u gratis whitepapers.

  • Via welke kanalen kunt u vacatures het beste plaatsten?
  • Hoe onderscheid ik mij t.o.v. mijn concurrent
  • Handreiking opleidingsbeleidsplan

*
Lees meer Sluiten
Verlaag de ervaren werkdruk in je team

De ervaren werkdruk in de kinderopvang is immens hoog. Jij kan als manager/coach hier verandering in brengen. Niet door de taken te verminderen of over te nemen maar door zelf meer teamgericht te gaan werken. Tijdens deze interactieve workshop ga jij ontdekken wat een team nodig heeft. We maken een praktische vertaalslag zodat jij na deze workshop weet hoe te handelen om de pedagogische kwaliteit te versterken op jouw locatie.
Nathalie Camacho, medeoprichter van Forsa

*
Lees meer Sluiten
Hoe vind je nieuwe medewerkers en hoe houd je ze?

Hoe zet je je medewerkers écht centraal? Van het eerste contact tot het vertrek of zelfs daarna. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers ambassadeurs worden voor je organisatie? En hoe gaat dat ervoor zorgen dat je je vacatures makkelijker invult? Tijdens deze workshop staat de medewerker centraal. Je kunt een workshop verwachten vol inspirerende voorbeelden en praktische tips om je ‘employee journey’ in kaart te brengen en in te zetten om medewerkers te vinden en te houden.
Marieke Effting, directeur KEKZ 

*
Lees meer Sluiten
De meldcode kindermishandeling

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Wat betekent dit voor de kinderopvang? Wat vraagt dit van je medewerkers en van hun relatie met kind en ouders? In deze workshop leer je wat de stappen van de meldcode voor jou inhouden en is er ruimte voor de dilemma’s en vragen uit de praktijk.
Door Roely Drijfhout, Expert veilig opgroeien, Augeo Foundation

*
Lees meer Sluiten
Antwoord vinden op het vraagstuk personeelskrapte d.m.v. Lego Serious Play

U zoekt een antwoord op de vraag hoe u kanjers van pedagogisch medewerkers kunt aantrekken en uw beste mensen kunt behouden voor de organisatie. In deze workshop gaat u zelf kennis ontwikkelen door antwoorden op deze vragen te bouwen met Lego. Door te denken met uw handen en te luisteren met uw ogen wordt creatieve energie vrijgespeeld. Deze energie stelt u in staat om op nieuwe manieren te denken en te kijken naar dit vraagstuk.

  • Uw verbeeldingskracht wordt aangesproken!
  • U leert wat uw eigen handen u te vertellen hebben over het vraagstuk en van de andere deelnemers in de workshop.

Dit gebeurt tijdens het delen van de belangrijkste inzichten die tijdens het bouwen zijn ontstaan en in het zoeken naar patronen in de Lego modellen die tijdens de workshop zijn gebouwd. Welk antwoord op de vraag ontstaat er in de groep?

*Voor deze workshop is geen enkele ervaring met Lego nodig. U wordt stap voor stap in de methodiek meegenomen.
Sharon Stellaard, Creatief strateeg in de publieke sector, onderzoeker, trainer/facilitator en projectleider

*
Lees meer Sluiten
De mogelijkheden voor (zij-) instromers

U bent op zoek naar nieuwe medewerkers. En hebt al veel geprobeerd om deze te vinden. Maar U wilt graag weten wat je nog meer kunt doen. Ontdek wat het platform kinderopvang hierin kan betekenen. En dan heeft u zo die ideale kandidaat gevonden. Iemand die kinderopvang het mooiste werk van de wereld vindt! Zelfs als zij (of hij) niet over het juiste diploma beschikt. In deze verdiepingssessie vertellen we u alles over de mogelijkheden voor (zij-)instromers. Zodat alle goede en leuke kandidaten in uw organisatie aan de slag kunnen.
Hélène Arons en Davina Koudijs, beide werkzaam bij het platform kinderopvang

*
Lees meer Sluiten
Vragenuurtje kwaliteitseisen, waaronder IKK

De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen geweest in de wettelijke kwaliteitseisen, waaronder IKK. En er zijn kwaliteitseisen, die op zich niet nieuw zijn, maar steeds tot vragen, onduidelijkheden en spraakverwarringen leiden. Heb je vragen over de kwaliteitseisen? Of over de wijze waarop er wordt toegezien? Tijdens deze verdiepingssessie kunt u uw vragen stellen. En uw ervaringen delen met de andere deelnemers.
Ellen Radstake, adviseur Kwaliteitscentrum Kinderopvang

*
Lees meer Sluiten
Hoe risicovol spelen verankerd wordt binnen uw beleid

Vroeger was het vrij gewoon dat kinderen zich bezig hielden met activiteiten als in bomen klimmen, op geheime plekken spelen of met de step scheuren over de stoep. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden daarvoor voor kinderen veel beperkter, niet in de laatste plaats omdat we kinderen willen beschermen tegen risico’s. Maar juist het beschermen van kinderen kan ertoe leiden dat kinderen niet meer leren omgaan met risico’s (m.a.w. risicocompetenties ontwikkelen), waardoor hun motorische vaardigheden verslechteren. Bij Risicovol spelen gaan kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding.

Vanuit de nieuwe wet IKK moeten kinderen niet alleen beschermd worden maar moeten ze ook leren omgaan met kleine risico’s. Een dilemma voor veel kinderopvangorganisaties. Hoe vindt u de balans tussen het beschermen van kinderen en ze uitdagingen laten aangaan?

Steeds meer Kinderopvangorganisaties zijn bezig met het vormgeven van het thema risicovol spelen binnen hun organisatie. Toch worstelen ze ermee. Want hoe ga je om met overbeschermde ouders, verticale groepen, verschillende collega’s en kinderen en hoe zoek je de grenzen op bij kinderen en wanneer grijp je in? VeiligheidNL, al jaren een voorvechter van risicovol spelen, merkt dat het aantal vragen dat zij krijgen enorm is gestegen. De workshop gaat in op het belang van Risicovol spelen, welke overwegingen je hierbij maakt en hoe je het stimuleren van risicocompetenties in je beleid kunt verankeren.

Zeina Bassa en Nathalie Hugenholtz, consultants Veiligheid NL

*
Lees meer Sluiten
Verrassende oplossingen voor het personeelstekort

Heeft u moeite met het vinden van goed personeel en staan uw vacatures lang open? Belast dit uw werknemers en kunt u hierdoor niet de gewenste kwaliteit bieden? Of heeft u lange wachtlijsten en kunt u niet groeien?

Schaarste vraagt om creativiteit, het vinden van nieuwe wegen, out of the box denken, een andere aanpak. In onze interactieve workshop leert u anders kijken naar mensen en uw organisatie, om uw doel met een andere route wél te bereiken. Laat u door ons verrassen en inspireren, zodat u na afloop nieuwe werknemers kunt ontdekken die eerder voor u verborgen waren.

Amina el Berkaoui, Directeur Studiecentrum en Capabel Onderwijs Groep en Henk-Jan Nijboer, Accountmanager Studiecentrum en Capabel Onderwijs Groep

Datum en locatie
Vrijdag 24 mei 2019

ReeHorst, Ede
Bennekomseweg 24
6717 LM EDE (Gld) (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 369,- per persoon (btw vrij) | Reguliere tarief
€ 299,- per persoon (btw vrij | Vroegboektarief t/m 1 maart 2019
€ 299,- per persoon (btw vrij | Abonneetarief Vakblad Management Kinderopvang
€ 275,- per persoon (btw vrij) | Duo-tarief vanaf twee personen
€ 599,- commercieel tarief (excl. btw) | Tarief voor de niet-primaire doelgroep**

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Het Jaarcongres Management Kinderopvang is bestemd voor directies, managers, beleidsmedewerkers en locatiehoofden in de kinderopvang en brede scholen, peuterspeelzalen en BSO’s, docenten en professionals werkzaam in de kinderopvangsector.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Het jaarcongres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 1021
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken

Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel is, verwerkt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, klik hier. U kunt informatie ontvangen over producten en diensten van Springer Media B.V.. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post, kunt u dit doorgeven aan Springer Media B.V., t.a.v. afd Klantenservice, Postbus 246, 3990 GA Houten, of aangeven bij klantenservice@bsl.nl.