Congres Inclusie van het jonge kind

Samenwerking tussen opvang, onderwijs en zorg

De ontschotting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp is een niet te stoppen ontwikkeling. De opbouw van passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen brengt de vorming van één pedagogische infrastructuur voor kinderen 0- 6 jaar dichterbij. Inmiddels is er in Nederland op verschillende plekken, onder meer binnen het project PACT, ervaring opgedaan met het inclusief werken. Dat brengt ons tot de vraag: waar staan we nu, wat levert het op en hoe gaan we verder?

Thema’s die tijdens het congres aanbod komen:

✓ Waar staan we nu als het gaat om inclusief werken?
✓ Het hoe en waarom rond het creëren van één pedagogische voorziening
✓ Vroegsignalering en vroegbehandeling: wat levert inclusief werken op?
✓ Wat kan je leren van gemeentes die voorop lopen?
✓ Voorbeelden uit binnen- en buitenland

Leer in één dag:

  • Hoe inclusief samenwerken in de praktijk gerealiseerd wordt.
  • Hoe je inclusief werken bij de eigen gemeente hoger op de agenda krijgt.
  • Hoe je een pedagogische omgeving creëert waarin opvang, onderwijs en zorg samenwerkt.
  • Wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van inclusief werken als het gaat om regelgeving en financiering.

Het congres Inclusie voor het jonge kind biedt antwoord op al deze vragen met theorie en voorbeelden uit de praktijk.

Schrijf je nu in en leer hoe inclusie ook voor jouw organisatie of gemeente kan werken. En kom in contact met collega’s uit kinderopvang, jeugdhulp en gemeentes.

09.00 uur   Ontvangst en registratie met koffie, thee en lekkernij
09.30 uur   Opening en introductie door de dagvoorzitter
Marike Vroom, Hoofdredacteur Management Kinderopvang
     
09.45 uur   Terugblik op het innovatieproject Pedagogisch PACT
Hoe inclusief kun je zijn? Hoe ver zijn we al en welke nieuwe vragen heeft dit opgeleverd? Waar staan we nu? Ook de conclusies uit het wetenschapsonderzoek van PACT komen aan de orde.
Jeanette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen en voorzitter van het wetenschapsteam van PACT
10.15 uur   De doorgaande lijn 0 – 6 jaar: de theorie
In Nederland ligt er een knip bij 4 jaar. Welke pedagogische argumenten zijn er om één pedagogische voorziening te creëren voor kinderen van 0 – 6 jaar?
Dr. Annerieke Boland, Lector Jonge kind, Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar
     
10.30 uur   De doorgaande lijn 0 – 6 jaar: de praktijk
Drie korte presentaties: hoe kan een pedagogisch aanbod voor 0 – 6 jaar er uit zien? Korte presentaties van 5 minuten door drie schoolleiders/ directeuren van kindcentra die bewust 0-6 jaar in hun organisatie als unit nemen. Gevolgd door een interactieve discussie met de zaal. Met o.a. Mireille van Duuren, Schooldirecteur OBS Jan Ligthart, Vlaardingen
     
11.00 uur   Koffie- en theepauze
11.30 uur   Verdiepingssessies
     
12.30 uur   Lunchpauze en gelegenheid tot intervisie en netwerken
13.30 uur   Maatschappelijke kosten en baten: een maatschappelijke Business Case
Vroegsignalering en vroegbehandeling: wat levert het inclusief werken eigenlijk op? Wat zijn de besparingen in de tweedelijns zorg als er binnen de kinderopvang en primair onderwijs meer wordt samengewerkt met jeugdhulp of maatschappelijk werk? Een Nijmeegse analyse in de vorm van een Maatschappelijke Business Case levert aanknopingspunten op. Het onderbouwd inzichtelijk maken van toekomstige baten, kan helpen bij het vinden of realiseren van (gemeentelijke) subsidiepotjes.
Emma Verheijke, Managing partner, onderzoeks- en adviesbureau Sinzer
     
13.45 uur   Deze gemeentes lopen voorop
De gemeentes Almere en Leeuwarden zijn twee van de voorlopers als het gaat om een inclusieve aanpak.
14.15 uur   Paneldiscussie
Paneldiscussie en interactie met de zaal: hoe gaat het nu verder? Welke keuzes kun je binnen de gemeente maken en hoe kunnen organisaties binnen hun eigen gemeente het inclusief werken hoger op de agenda krijgen
14.45 uur   Koffie- en theepauze
     
15.15 uur   Verdiepingssessies
     
16.15 uur   Project Isotis: de verbinding tussen de thuiscultuur en de mores van de pedagogische infrastructuur
Paul Leseman doet met het Europese project ISOTIS, dat staat voor Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society, drie jaar onderzoek naar maatschappelijke ongelijkheid, culturele diversiteit en inclusie/exclusie vanuit het gezichtspunt van ouders en professionals, en de rol die gezinsondersteuningsprogramma’s, voorschoolse opvang het onderwijs kunnen spelen in het terugdringen van ongelijkheid en het versterken van integratie en inclusie. Het gaat daarbij om projecten in 10 landen, in verschillende stedelijke gebieden. In Nederland zijn dat Rotterdam en Utrecht. Najaar 2018 zal dit project afgerond zijn, tijdens deze lezing krijgt u de eerste tussenresultaten.|
Paul Leseman, hoogleraar Educatie & Pedagogiek Universiteit Utrecht
*Programma onder voorbehoud van wijzigingen
Verdiepingssessies
   
De Maatschappelijke businesscase van inclusief werken
In Nijmegen is een maatschappelijke businesscase gemaakt van inclusief werken (met kinderopvang en primair onderwijs als vindplaats voor vroegsignalering en vroegbehandeling). In deze workshops wordt voor gemeentes duidelijk: wat levert inclusief werken nu eigenlijk op? Voor kinderopvang, primair onderwijs en jeugdhulp biedt deze maatschappelijke businesscase argumenten om binnen de eigen gemeente te lobbyen voor subsidiepotjes. Een uitwerking van de plenaire sessie. Door Emma Verheijke van bureau Sinzer.
Emma Verheijke, Managing partner, onderzoeks- en adviesbureau Sinzer en Elianne Vossen, Projectmanager Passende Kinderopvang
De Rotterdamse aanpak: sociaal werk verbindt de kinderopvang met het onderwijs en jeugdhulp
In Rotterdam is er op het merendeel van de basisscholen een voorschool met een vve-aanbod. Voor- en vroegschool werken intensief samen. Maar dat is niet alles: er zijn schoolmaatschappelijk werkers én voorschools maatschappelijk werkers verbonden aan elke locatie. Zo ontstaat niet alleen een doorlopende lijn van voor- naar vroegschool maar is er op alle leeftijden een sterke verbinding met sociaal werk. Mustapha Igozoul, werkzaam bij het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk, vertelt ons meer over de Rotterdamse aanpak.“Met alleen samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs ben je er niet. De (voor)school maatschappelijk werkers zijn onmisbaar. De overdracht naar het onderwijs is goed geregeld, leerkrachten, leidsters en ouders kunnen ergens terecht met hun signalen en er kan snel naar andere hulp toegeleid worden als dat nodig is.”
Mustapha Igozoul, beleidsadviseur/trainer/ontwikkelaar bij Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk Rotterdam 
Inclusie in het buitenland
We kunnen veel leren van hoe inclusie in het buitenland wordt vormgegeven. Een presentatie van een aantal aansprekende voorbeelden uit het buitenland.
Gerdie Meijknecht, PACT
De OKIDO-aanpak in Amsterdam
Kinderen met ontwikkelingsachterstanden of stoornissen worden op een regulier kdv/psz of bso worden opgevangen met behulp van ondersteuning op maat vanuit OKIDO.
Antje Dijk, beleidsadviseur VVE/kinderopvang en zorg, Gemeente Amsterdam en Mirjam Vermond, Coördinator OKIDO
Samenwerking jeugdhulp en kinderopvang binnen Kluppluz
Kinderopvangorganisatie Korein heeft de functie van intern begeleider in de kinderopvang verder uitgebouwd in Kluppluz. Zij hebben expertise opgebouwd over zorgkinderen, tijdens deze sessie biedt Kluppluz u deze expertise aan.
IKEC, het integraal kind expertise centrum
In Hoorn wordt gebouwd aan een IKEC, een integraal kind expertise centrum. Binnen dat expertisecentrum wordt samengewerkt door PO, Speciaal onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Er zijn er alweer nieuwe stappen gezet om toe te werken naar een expertisepunt binnen een IKC met een flexibel aanbod voor kinderen.
Margôt Koekkoek, specialist op het gebied van het brede leren voor kinderen van 0-12 jaar in onderwijs, Margôt Koekkoek Advies

Paul Leseman

Paul Leseman is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en leider van het internationale onderzoek Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS) naar strategieën om  inclusie en kansengelijkheid in voorschoolse opvang en basisonderwijs te versterken.

Dr. Jeannette Doornenbal

Dr. Jeannette Doornenbal is pedagoog (1954) en sinds 2006  lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij is expert op het gebied van pedagogische vraagstukken in de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg zoals blijkt uit haar publicaties en voordrachten. Van 2013 tot september 2017 was zij voorzitter van het wetenschapsteam van PACT samen werken voor jonge kinderen, een project gefinancierd door Het Kinderopvangfonds. Diversiteit, inclusie en interprofessioneel samenwerken zijn de sleutelwoorden van PACT. Zie Doornenbal, J. (2017). Plek voor ieder kind. Inclusie als opdracht voor brede scholen en kindcentra. Downloadbaar via: www.pedagogsichpact.nl

www.hanze.nl/integraaljeugdbeleid

Marike Vroom

Marike Vroom (1962) heeft journalistiek gestudeerd en werkt sinds twintig jaar als (hoofd)redacteur van vakbladen op gebied van Zorg, Welzijn en Kinderopvang. Sinds 10 jaar is ze hoofdredacteur van de bladen Kinderopvang en Management Kinderopvang. Vanuit haar functie als hoofdredacteur treedt ze regelmatig op als professioneel dagvoorzitter.

Emma Verheijke

Als partner, onderzoeker, adviseur en trainer is Emma binnen Sinzer verantwoordelijk voor maatschappelijke effect- en impact analyses (waaronder maatschappelijke business cases) voor een breed scala aan organisaties, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, fondsen en maatschappelijke investeerders.

Elianne Vossen

Elianne Vossen is projectmanager passende kinderopvang in de regio Nijmegen. Met de gemeenten als opdrachtgever, geeft zij vorm aan het proces om de reguliere kinderopvang op maat toegankelijk te maken voor elk kind, ongeacht de zorgvraag. Dat doet zij met een team van ambulant begeleiders, samengesteld vanuit verschillende (jeugd)zorgorganisaties en in samenwerking met zowel de kinderopvang als alle andere betrokken disciplines in de wijk. Verbinding is daarbij volgens Elianne het sleutelwoord: “Daar waar de krachten gebundeld worden en ieders kwaliteit wordt erkend, ontstaan de mooiste nieuwe wegen”.

Annerieke Boland

Annerieke Boland is onderzoeker en opleider aan Hogeschool iPabo. Haar focus ligt op het spel van jonge kinderen (2 tot 8) en manieren om de spelontwikkeling te stimuleren. Immers, spelen is leren en het spel verdient dan ook alle aandacht van de professional. Maar hoe kan het (nog) beter?
Partner:
Het innovatieproject PACT streeft naar een pedagogische omgeving waarin álle kinderen samen kunnen opgroeien. PACT richt zich daarbij bewust op jonge kinderen: 0-12 jaar. Dit vraagt om inclusieve voorzieningen van hoge kwaliteit. De kwaliteit van de medewerkers én het realiseren van integrale teams is daarbij cruciaal.

Sponsoren:
WerkendLeren houdt zich bezig houdt met werken en leren. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van mensen binnen de organisatie. Al uw taken, uitdagingen en vraagstukken over scholing en ontwikkeling kunt u bij WerkendLeren onderbrengen. Zij werken bij de ontwikkeling en inkoop van onderwijsprogramma’s o.a. samen met erkende onderwijsinstellingen. De behoeften van uw organisatie vormen het uitgangspunt.

Datum en locatie
Woensdag 18 april 2018

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 299,- per persoon (excl. btw)* | Regulier tarief
€ 249,- per persoon (excl. btw)* | Vroegboektarief t/ 1 maart
€ 249,- per persoon (excl. btw)* | Abonneetarief
€ 450,- groepstarief (excl. btw)* | Groepstarief (2 personen)
€ 595,- per persoon (excl. btw)* | Commercieel tarief

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Managers, leidinggevenden, locatiemanagers, pedagogisch medewerkers, gastouders, peuterspeelzaal/bso medewerkers, professionals, docenten, eigenaren, directeuren in de kinderopvangsector en overige (niet commercieel) geintereseeerden.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijformulier.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 7421021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.