Home Auteurs Posts van Carolien Stam

Laatste artikelen van deze auteur

Uitzondering voor gastouders in nieuwe Wet minimumloon

Gastouders zijn niet gehouden om ouders minimaal het minimumloon in rekening te brengen. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken toegezegd.

Peuter die goed telt, krijgt wiskundeknobbel

Doe jij cijferspelletjes met telwoorden en simpele optelsommetjes met peuters? Dan is de kans groot dat het kind later goed is in wiskunde.

Werknemer beschermd om misstand te melden

Per 1 juli is de wet Huis voor Klokkenluiders in werking gegaan.

Ruimte voor nieuwe borgstellingen kinderopvang

Er is weer een beperkte financiële ruimte van 3 miljoen euro om investeringen in de kinderopvang te ondersteunen.

Kinderopvangtoeslag komt te vervallen

Het kabinet heeft de voorstellen van minister Asscher overgenomen om te stoppen met het uitbetalen van kinderopvangtoeslag aan ouders. De tegemoetkoming wordt dan direct aan de kinderopvangorganisaties overgemaakt.