Steven Pont

Ontwikkelingspsycholoog en auteur

Alles wat Steven doet, is opgebouwd rond twee thema’s; de (ontwikkelings)psychologie en de systeemtheorie. In 1992 studeerde hij af als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002 als systeemtherapeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) bij. Maar de basis bleven steeds deze twee invalshoeken: de (ontwikkelings)psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft, en de systeemtheorie, die  juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt. Via live-optredens helpt Steven Pont mee te bouwen aan kinderopvang die verder gaat dan alleen een opvangplek voor kinderen te zijn. Steven Pont geeft lezingen voor de kinderopvang in samenwerking met de Kinderopvang Academie. Daarnaast is hij columnist voor het vakblad Kinderopvang en auteur van boeken als: Mensenkinderen, Sociaal? Vaardig! en De do’s en don’ts van de opvoeding.